Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Ekonomik aktivitelerin çeşitliliğinin arttığı günümüz serbest piyasa sisteminde, rekabet hukukunun önemi de her geçen gün daha fazla artıyor. Her gün yeni kavramların ortaya çıktığı, teknolojik ve ekonomik değişimlere çok hızlı tepki veren rekabet hukuku alanında, Erdem & Erdem olarak müvekkil odaklı bir çalışma sistematiği benimsiyoruz. 

Rekabet alanında uzman ekibimiz, ekonominin karmaşık yapısı çerçevesinde çok çeşitli ve önceden öngörülemeyecek rekabet hukuku problemleri ile karşı karşıya kalan müvekkillerimizin değişken hukuki ihtiyaçlarını özenle ele alır. Rekabet incelemeleri, rekabete uyum programlarının uygulanması, birleşme ve devralmalar, her türlü sözleşme ve bayilik sistemlerinin dizaynı konusunda müvekkillerimize Avrupa Birliği ve Türk rekabet hukuku perspektifinden karşılaştırmalı analizlerle hukuki destek sağlar. Erdem & Erdem olarak rekabet hukuku konusundaki hizmetlerimiz özellikle aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Rekabet İncelemeleri Kapsamındaki Süreçlerin Yürütülmesi

Türkiye’de faaliyette bulunan tüm şirketlerin zaman zaman rekabet soruşturmalarına maruz kalabileceği dikkate alındığında, bu tarz incelemelere hazırlıklı olmanın ve doğru zamanda en nitelikli hukuki yardıma ulaşabilmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Ekibimiz müvekkillerimizin karşı karşıya kalabilecekleri her türlü rekabet incelemesinde, rekabet hukuku konusundaki tecrübesini, sektörel düzenlemeler alanındaki bilgileri ile birlikte harmanlayarak Rekabet Kurumu nezdindeki tüm aşamalarda onları temsil eder. Ayrıca Kurum kararlarına karşı açılacak her türlü davada da gerekli tüm aşamalarda yer alır.

Uyumlu eylem, fiyat tespiti, bölge ve müşteri kısıtlamaları içeren yatay ve dikey anlaşmalar gibi çok çeşitli ihlal iddialarından doğabilecek bu incelemelerde, Erdem & Erdem olarak doğru bir hukuki stratejinin belirlenmesinin önemine ve yararına inanıyoruz. Rekabet hukukunda teknik analizlerin fazlalığı, önceden öngörülebilen net cevaplar vermenin zorluğu ve her dosyanın kendine has özellikleri içinde değerlendirilmesi gereği nedeniyle, bütün unsurların Kurum nezdinde doğru şekilde ortaya konulması sonuç açısından belirleyici bir unsur olarak ön plana çıkıyor. 

Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması

Hâkim durumdaki şirketler faaliyet gösterdikleri sektörlerde öncü konumda olan ve bu nedenle pazardaki önemli dinamikleri belirleyebilen şirketlerdir. Bu şirketler sahip oldukları pazar gücü nedeniyle rekabet otoritelerinin faaliyetlerinin odağında yer alır. Erdem & Erdem olarak önleyici hukuki danışmanlık sağlayarak, sektörlerinde hâkim durumdaki müvekkillerimizin bu konumlarından kaynaklanabilecek problemlere çözüm ortağı olmaktayız. Kimi zaman büyük bir bayilik ağına veya milyonlarca müşteriye sahip olan, her gün çok sayıda teşebbüs ile çeşitli hukuki ilişkiler içerisine giren bu şirketlerin, zaman zaman yoğun bir sektörel düzenleme içeren pazarlarda faaliyet gösterdiği de dikkate alınmalıdır. Örneğin bankacılık, enerji ve telekomünikasyon gibi sık sık değişen, yoğun ve anlaşılması oldukça güç sektörel düzenlemelerin bulunduğu pazarlardaki şirketlerin özellikle rekabet hukuku açısından önemli bir risk altında olduğu görülüyor.

Hâkim durumda olan müvekkillerimizin en ufak bir eyleminin rekabet otoritelerine sayısız şikâyet olarak yansıyacağını öngördüğümüzden, bu şirketler açısından hukuki güvenliğe çok önem veriyoruz. Bu anlamda hâkim durumdaki şirketlerin tüm faaliyetlerini ciddi bir özen yükümlülüğü altında gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bunu sunabilmek için rekabet ekibimiz böyle ağır bir sorumluluğun altındaki müvekkillerimizin kurumsal kültürlerine, iş yapış tarzlarına en az onlar kadar aşina olmayı hedefler. Hâkim durumdaki müvekkillerimizin her davranışının aşırı bir evhamla engellenmesini değil; sahip olduğumuz deneyimden de yola çıkarak neyin, nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyarak onlara rekabet hukuku alanında titizlikle hizmet sunuyoruz.

Birleşme ve Devralmalar

Erdem & Erdem olarak özel hukuk alanında sahip olduğumuz tecrübeyi birleşme ve devralmalara ilişkin rekabet hukuku süreçleri sırasında da sık sık kullanıyoruz. Bir birleşme ve devralma işleminde sürecin her aşamasında olduğu gibi son aşamadaki rekabet hukuku kapsamında izin alınmasının da aynı dikkat ve özenle yürütülmesi gerekir. Ortak girişimlerin kurulması ve işleyişlerinin dizayn edilmesi, stratejik işbirlikleri çerçevesinde karşılıklı kontrol içeren ilişkilere girilmesi, azınlık paylarının devri çerçevesinde bilgi değişimi riski gibi, yeni kavramlar Rekabet Kurumu’nun kararlarında sık sık karşılaşılan unsurlar haline geldi. Bu nedenle bir birleşme – devralma sürecini ezbere bir anlayışla yürütmek yerine, sürecin en başından beri rekabet hukukuna uygun bir yapı ile dizayn edilmesi her açıdan çok daha yararlı sonuçlar doğurur. Zira bir işlemin son aşamasında rekabet otoriteleri tarafından uzun ve zahmetli bir incelemeye tabi tutulması ve basında olumsuz şekilde yer alması, o işlemden beklenen tüm faydayı ortadan kaldırabilecek oranda yıpratıcı olabilir. 

Rekabet ekibimizin temel amacı müvekkillerimizin maliyetlerini, finans kuruluşları ve ortakları nezdindeki prestijlerini olumsuz yönde etkileyecek belirsizlikleri daha doğmadan ortadan kaldırmaktır. Bu amaç doğrultusunda birleşme-devralma süreçlerinde en başından itibaren rekabet hukuku anlamında müvekkilimizi doğru şekilde yönlendirmeyi ve rekabet hukukundan kaynaklanan hassasiyetleri ortadan kaldırmayı temel yöntem olarak benimsiyoruz. 

Rekabete Uyum Programı ve Eğitim Faaliyetleri

Akademik çalışmalarımızın sağladığı yenilikçi bakış açısı, kurum olarak itici gücümüzdür. Bu anlamda akademik çalışmalar çerçevesinde elde ettiğimiz bilgimizi, yaratıcı hukuki çözümler oluşturarak müvekkillerimizin hizmetine sunuyoruz. Her gün yeni kavramların ortaya çıktığı, teknolojik ve ekonomik değişimlere açık olan rekabet hukuku alanında güncel konuları yakından takip ediyoruz. Ek olarak Türk rekabet hukuku anlamında mehaz mevzuat olan AB ve ABD’deki güncel yargı kararları ve doktrindeki tartışmaları ve dünyanın diğer ülkelerindeki gelişmeleri de sıkı takip ediyoruz. 

Müvekkillerimize daha iyi hizmet sunabilmek için tasarlanan Erdem & Erdem Rekabete Uyum Programı rekabet hukukunun dinamik yapısına uygun olarak hazırlandı. Rekabet hukukunun kendine has yapısını, her bir şirketin ihtiyaçları doğrultusunda ele alan uyum programımız, şirketlerin gereğinden fazla kısıtlanmamasını ancak hukuki belirsizliklerin mümkün olduğunca ortadan kaldırılarak, güvenli bir alan sağlanmasını içeriyor. Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını baz alan bu program uyarınca en temel hedefimiz, her şirkete kendi ihtiyaçlarına uygun, içselleştirebileceği bir programın uygulanmasıdır. Böylelikle müvekkillerimiz rekabet hukukuna uymayı sorunlu ve zorunlu bir alan olarak görmek yerine, bir şirket politikası olarak görebiliyorlar.

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Ecem Süsoy Uygun Ecem Süsoy Uygun Yönetici Avukat
Merve Bakırcı Merve Bakırcı Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.