Avukat

Merve Demirkaya

Birim Rekabet ve Uyum
Diller Türkçe, İngilizce, Fransızca
Merve Demirkaya
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Merve Demirkaya, Erdem & Erdem’in Rekabet ve Uyum Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Merve, ağırlıklı olarak rekabet hukuku kapsamındaki rekabet soruşturmaları ve kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunar. Aynı zamanda rekabet ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin uyum programlarında da aktif olarak faaliyet gösterir.

Birçok çokuluslu ve ulusal şirkete rekabet hukuku ve kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti sunan Merve Demirkaya, teşebbüsleri Rekabet Kurulu soruşturmalarında, Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin iptal davalarında ve bunların temyiz sürecinde de temsil eder.

Hizmet Alanları

Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak kişilere ait özel bilgilerin mahremiyetini koruma altına alır.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku
Serbest pazar ekonomisinde rekabeti düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır.
Uyum
Uyum
Kurum operasyonlarının güncel mevzuatlar ile uyumunun sağlanmasıdır.

Yer Aldığı Projeler

Rekabet Hukuku
Kişisel Verilerin Korunması
Uyum
Birleşme ve Devralmalar
  • Otomotiv, alkollü ve alkolsüz içecekler, cam üretimi, ödeme hizmetleri, teknoloji ve medya gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren önde gelen yerel ve çok uluslu şirketlere düzenli olarak rekabet hukuku alanında danışmanlık sunulması.
  • Yonga levha sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin Rekabet Kurulu kararının iptaline ilişkin idari yargıda devam eden bir davada temsil edilmesi.
  • Türkiye’nin önde gelen araç kiralama şirketlerinden birinin Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmada temsil edilmesi.


  • Dünya’da önde gelen teknoloji şirketlerinden birine kişisel verilerin korunması hukuku alanında danışmanlık sunulması.
  • Kurumsal rekabete uyum programlarının ve rekabet hukuku eğitimlerinin hazırlanması.
  • Kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak gerekli dokümantasyon ve politikaların hazırlanması, veri envanterlerinin hazırlanması, VERBİS kayıt işlemlerinin tamamlanması.


  • Liman işletmeciliği faaliyeti sürdüren şirketlerin devralınmasına ilişkin hukuki inceleme süreçlerinde yer alınması.
  • Madencilik faaliyetleri sürdüren bir şirketin devralınmasına ilişkin hukuki inceleme sürecinde yer alınması.


Eğitim

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 

Üyelikler

Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği
Genç ISTAC
Genç ISTAC
İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Young ICCA
Young ICCA
Women at Competition
Women at Competition

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.