Ortak

Tuna Çolgar

Birim Birleşme ve Devralmalar, Sözleşmeler
Diller Türkçe, İngilizce
Tuna Çolgar
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler
Referanslar

Özgeçmiş

Tuna Çolgar Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ortaklarındandır ve Kurumsal İşler Birimi’nde çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası birleşme ve devralmalar, yatırımlar, ortak girişimler ve hisse devri işlemleri gibi ticari birçok konuda son derece uzmanlaşmıştır.

Tuna Çolgar, şirket bölünmeleri, pay sahipliği ve opsiyon hakkı sözleşmeleri ve grup şirket yönetimi konularındaki çalışmalara ağırlık vermiştir ve ek olarak sınır ötesi stratejik ticari işlemlerin proje finansmanı, yapılandırılmış finansman, satın alma finansmanı, özelleştirme ve özel sermaye yatırımları konularında deneyimlidir. 

Enerji projesine ait mühendislik, tedarik ve inşaat sözleşmelerinin (EPC) hazırlanması ve müzakeresi de dahil olmak üzere projenin tüm yönleriyle koordine edilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularında da engin deneyime sahiptir. Buna ek olarak, FIDIC (Müşavir ve Mühendisler Uluslararası Federasyonu) ve ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) sözleşmeleri de dahil olmak üzere çeşitli yerel ve uluslararası sözleşmeler hazırlar ve bu konuda danışmanlık hizmeti verir. Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleştirilen çeşitli projelerde yerli ve yabancı müvekkilleri temsil etmiştir.

Acente ve distribütörlük anlaşmalarının ve sınır ötesi temsilcilik sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermekte de deneyim sahibidir.  

Hizmet Alanları

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Özelleştirmeler
Özelleştirmeler
Kamuya ait kuruluş ve hizmetlerin özel sektöre devri ile ekonomik verimliliği amaçlar.
Spor Hukuku
Spor Hukuku
Spor federasyonları ve spor otoritelerince oluşturulmuş mevzuat ve uygulamaları kapsar.
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Girişim sermayesiyle fonlanan şirketler ve sponsorlarının faaliyetlerini ele alır.
Uluslararası Ticari İşlemler
Uluslararası Ticari İşlemler
Ülkeler arası hukuk sistemlerini dikkate alan, uluslararası karmaşık ticari iş ve işlemlerdir.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası aktörlerin taraf olduğu ticari nitelikli anlaşmalardır.

Yer Aldığı Projeler

Birleşme ve Devralmalar
Sözleşmeler
Kurumsal Danışmanlık
  • Portekiz’de yedi konteyner liman terminalinin satın alınması ve İspanya ve Peru’da iki terminalin satın alınması işlemlerinde bir Türk liman firmasının temsil edilmesi, 330 milyon Euro değerindeki proje Türkiye’den Portekiz’e yapılan en büyük yatırım ve Avrupa’da 2016 yılında gerçekleştirilen en büyük liman yatırımlarından biri olma özelliği taşıyor.
  • Yerli bir liman firmasının 220 milyon dolar değerindeki %100 hissesinin devri işleminde proje liderliği.
  • 100 milyon dolar değerindeki, İsveç’te bir liman firmasının idari ihale prosedürüyle satın alınması işleminde baş danışmanlık yapılması.
  • Bir cam imalat firmasının sınır ötesi varlık alımı projesinde proje liderliği.
  • Bir kömür madenciliği şirketinin 100 milyon dolar değerindeki mal varlığının satın alınması için sınır ötesi varlık alımı projesinde baş danışmanlık yapılması. 
  • Termal elektrik üretim tesisinin işletme ve bakım sözleşmelerinin ve hazırlanması ve müzakeresinin de içinde olduğu yaklaşık 2 milyar dolar değere sahip sınır ötesi termal enerji projesinde proje liderliği.
  • Avrupa, Afrika, Amerika, BAE de dahil olmak üzere Türkiye dışındaki acente, distribütör ve temsilci atama projelerinde, Türkiye’nin en büyük cam firmalarından birine acente ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinde danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Türkiye’de gerçekleşen 500 milyon dolar değerinde sınır ötesi özel plasman projesinde proje liderliği.
  • Cam üretimi için hammadde üretim tesisi inşası için gerçekleştirilen sınır ötesi ortak girişim projesinde baş danışmanlık yapılması.

Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi - Hukuk & Ekonomi Yüksek Lisans Programı, LLM


İstanbul Bilgi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi, LLB 

Yayınlar

Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku
Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu

Referanslar

“Mondaq okuyucularına göre, Tuna Çolgar Türkiye’de Mühendislik, İnşaat, Devlet, Menkul Kıymetler ve Yatırım, Kamu, Petrol ve Doğal Gaz, Reklam ve Halkla İlişkiler gibi birçok sektörde ‘Çok Popüler’ olarak değerlendirilmiştir.”

Çözüm odaklı."IFLR1000 (Müvekkil Değerlendirmesi)

Tuna, birleşme ve satın alma anlaşmalarında sağlam bir deneyime sahip. Kendisini işine ve sorumluluklarına, son teslim tarihlerine adamıştır, proaktiftir ve gerektiğinde yardım etmeye ve sorunları çözmeye hazırdır. Birleşme ve satın alma anlaşması dışında diğer taleplerimizde de bize danışmanlık yaptı.”IFLR1000 (Müvekkil Değerlendirmesi)

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.