Kıdemli Avukat

Tilbe Birengel

Birim Davalı İşler, Tahkim, Uyum, Sözleşmeler
Diller Türkçe, İngilizce
Tilbe Birengel
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Tilbe Birengel, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Kıdemli Avukat olarak görev yapar.

Yatırım tahkimi, uluslararası ticari tahkim ve dava takibinde uzmanlaşmıştır. Uluslararası tahkim kuruluşları bünyesinde yürütülen tahkim yargılamalarında yerli ve yabancı müvekkilleri temsil eder, hakem kuruluna destek verir. Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi alanlarında çalışır. Müvekkillerin Türk mahkemeleri nezdinde yürütülen davalarını takip eder, yurtdışında süregelen davaların koordinasyonunu yürütür.

Şirketler hukuku, rekabet hukuku, kişisel verilerin korunması, teknoloji hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve Avrupa Birliği hukukuna dair danışmanlık hizmeti verir.

Avrupa Birliği Jean Monnet bursiyeri olarak okuduğu Leiden Üniversitesi Hollanda’da Uluslararası Ticaret Hukuku yükseklisansını yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. «Yatırım Tahkiminde Pay Sahiplerinin Korunması» başlıklı tezinde yatırım tahkiminde pay sahiplerinin dolaylı zarar taleplerini incelemiştir.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Birengel, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde de opera alanında yandal programını tamamlamıştır.

Hizmet Alanları

Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
Fikri Mülkiyet
Fikri Mülkiyet
İş sırları ve patentler gibi soyut mülklerin aidiyet ve kullanım haklarının korunmasıdır.
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki ilişki ile borcun ifasını konu alır ve düzenler.
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak kişilere ait özel bilgilerin mahremiyetini koruma altına alır.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Tahkim
Tahkim
Mahkemelere alternatif, hakem tarafından yürütülen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası aktörlerin taraf olduğu ticari nitelikli anlaşmalardır.
Uyum
Uyum
Kurum operasyonlarının güncel mevzuatlar ile uyumunun sağlanmasıdır.

Yer Aldığı Projeler

Davalar
Tahkim
İcra ve İflas Hukuku
 • Çevrimiçi dijital platform hizmetlerinde önde gelen bir şirketin, Türk mahkemeleri nezdinde toplam 25.000.000 ABD Doları tutarında açılan davalarında temsil edilmesi
 • Önde gelen bir Türk elektronik üreticisinin 2,5 milyar ABD Doları tutarındaki zararının tazmini için sekiz uluslararası şirkete karşı açtığı davada temsil edilmesi
 • Dubai merkezli bir uluslararası gayrimenkul geliştirme ve inşaat şirketinin, toplam 11.300.000 TL değerindeki çeşitli dava ve icra takiplerinde temsil edilmesi (Yaklaşık 1.470.000 Euro)
 • Gübre sektöründe lider konumdaki bir şirketin toplam 4 milyon ABD Doları değerindeki idari ve ticari davalarda temsil edilmesi
 • Önde gelen bir ödeme sistemleri şirketinin bireysel muafiyet başvurusunun Rekabet Kurulu tarafından reddine ilişkin kararın iptali talebiyle açılan idari davada temsil edilmesi
 • Türkiye’nin önde gelen cam üreticisinin kıtalararası teslimatlarından doğan uyuşmazlıklarda uluslararası ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Acentelik sözleşmesinin haksız feshinden doğan 450.000 Euro değerindeki bir kâr kaybı ve müşteri tazminatı talebiyle açılan tazminat davasında İtalyan bir firmanın temsil edilmesi
 • Enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirket ve bağlı şirketlerinin ticari uyuşmazlıklarından doğan davaların takibi,
 • Bir özel bankanın rekabet hukuku ve borçlar hukukundan doğan uyuşmazlıklarda temsil edilmesi ve ayrıca günlük işler ve çeşitli konularda ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık konusunda bankaya danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Elektrik enerjisi tedariğinden doğan ISTAC nezdinde görülen birden fazla tahkim yargılamasında Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinin temsili
 • Tanınmış bir spor kulübünün ISTAC nezdinde nezdinde görülen tahkim yargılamalarında temsili
 • Jeotermal enerji endüstrisinde faaliyet gösteren bir şirketin, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO/ICC) nezdinde 60.000.000 ABD Doları değerindeki tahkim davasında temsil edilmesi, hakem kararının tenfizi ve iptal davası süreçlerinin yönetilmesi,
 • MTO nezdinde açılan 1.500.000 ABD Doları değerindeki tahkim davasında savunma sanayinde faaliyet gösteren bir şirketin temsil edilmesi, hakem kararının tenfizi ve iptal davası süreçlerinin yönetilmesi,
 • Endüstriyel üretim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin MTO Kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözülecek 4 milyon ABD Doları değerindeki potansiyel bir uyuşmazlık sebebiyle yürütülen müzakerelerde temsil edilmesi
 • 40.000.000 ABD Doları değerindeki bir ICSID hakem kararı uyarınca uyarınca bir Türk Bankasında sahip olduğu hisselerin hukuka aykırı haczi sebebiyle açılan icra takibi ve davalarda bir varlık fonunun temsil edilmesi

Eğitim

Hollanda Leiden Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (LL.M.)


Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi


Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (yan dal)


Hollanda Leiden Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (değişim programı)


Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Jean Monnet Bursiyerleri Derneği
Jean Monnet Bursiyerleri Derneği
ICC Young Arbitrators Forum
ICC Young Arbitrators Forum
Young ICCA
Young ICCA
Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği
Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.