Kurucu ve Kıdemli Ortak

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Birim Tahkim, Birleşme ve Devralmalar, Rekabet Hukuku
Diller Türkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca
Prof. Dr. H. Ercüment Erdem
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler
Referanslar

Özgeçmiş

Ercüment Erdem, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kurucusu ve Kıdemli Ortağıdır. Uluslararası ticaret hukuku, birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kurumsal finansman ve tahkim alanlarında 35 yılı aşan deneyime sahiptir. Enerji, inşaat, finans, perakende, gayrimenkul, havacılık, sağlık ve sigorta dahil çeşitli sektörlerde yerli ve yabancı müvekkillere hizmet vermektedir.

Proje finansmanı, özelleştirmeler, birleşme ve devralmalar ile girişim sermayesi işlemlerine ilişkin sınır ötesi projelerde Avrupa ve Asya ülkelerinin de içinde bulunduğu geniş bir coğrafyada kapsamlı deneyime sahiptir.

Bunlara ek olarak, pek çok tahkim yargılamasında ve Türkiye dışında alınan tahkim kararlarının tenfiz işlemlerinde müvekkillerini başarı ile temsil etmiştir. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkimi, İsviçre Tahkimi, Moskova Tahkimi, Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Tahkimi, Tahran Tahkimi ve ad hoc tahkiminin de içinde bulunduğu farklı kurallar çerçevesinde birçok uluslararası ve ulusal tahkimde başkanlık, tek hakemlik ve taraf hakemliği yapmış ve bu alanda öne çıkmıştır.

Ercüment Erdem, İstanbul Barosu üyeliği, ICC Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkanlığı; ICC Enstitü Konseyi, ICC Tahkim Divanı, ICC Incoterms Uzmanlar Grubu ve ICC Türkiye Milli Komitesi Tahkim Divanı üyeliklerinin yanı sıra ICC’nin birçok çalışma grubunda aktif olarak yer alır. İsviçre Tahkim Derneği (ASA), İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Henri Capitant Fransız Hukuk Kültürü Dostları Derneği ve Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü üyelikleri de bulunmaktadır.

Son derece güçlü bir akademik geçmişe sahip olan Ercüment Erdem, Türkiye’de Galatasaray Üniversitesi ve İsviçre’de Fribourg Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerde ders vermektedir. Araştırmaları rekabet hukuku, uluslararası ticaret hukuku, birleşme ve devralmalar, şirketler hukuku gibi konuları kapsar.

Uluslararası ticaret hukuku, rekabet hukuku, birleşme ve devralmalar, ticari işletme hukuku, CIF satışlar, tahviller, sözleşmeler vb. konularda yayınları vardır. Buna ek olarak, ulusal ve uluslararası yayınlarda ticaret hukuku, rekabet hukuku, sözleşmeler, tahkim, karmaşık ticari davalar, uyuşmazlık çözümü vb. konularda çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 

Ercüment Erdem, Legal 500 EMEA Guide 2023'te "Hall of Fame" listesinde yer almış ve Chambers & Partners tarafından uyuşmazlık çözümü alanında önde gelen kişilerden biri olarak seçilmiştir. IFLR 1000 tarafından Birleşme ve Devralmalar alanında Uzman Danışman olarak tanınmış ve Who is Who Legal tarafından tahkim alanında Küresel Lider olarak gösterilmiştir.

Hizmet Alanları

Banka ve Finans Hukuku
Banka ve Finans Hukuku
Krediler, tahvil, para ve teminatları konu alan geniş bir hukuk alanıdır.
Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
Havacılık Hukuku
Havacılık Hukuku
Hava yolu ile gerçekleşen tüm ticari faaliyetleri ele alan bir hukuk alanıdır.
Kamu Özel İşbirlikleri (KÖİ)
Kamu Özel İşbirlikleri (KÖİ)
Kamu idareleri ile özel sektör arasında gerçekleştirilen bir tür finansman modelidir.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Özelleştirmeler
Özelleştirmeler
Kamuya ait kuruluş ve hizmetlerin özel sektöre devri ile ekonomik verimliliği amaçlar.
Proje Finansmanı
Proje Finansmanı
Projenin potansiyel nakit akışına odaklanan, özel bir finansman türüdür.
Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku
Serbest pazar ekonomisinde rekabeti düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır.
Sermaye Piyasası İşlemleri
Sermaye Piyasası İşlemleri
Fon sahipleri ile fon arayanların arasında çeşitli yatırım araçları ile gerçekleşen işlemlerdir.
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Start-uplar ve Girişim Yatırımları
Girişim sermayesiyle fonlanan şirketler ve sponsorlarının faaliyetlerini ele alır.
Tahkim
Tahkim
Mahkemelere alternatif, hakem tarafından yürütülen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.
Uluslararası Ticari İşlemler
Uluslararası Ticari İşlemler
Ülkeler arası hukuk sistemlerini dikkate alan, uluslararası karmaşık ticari iş ve işlemlerdir.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası aktörlerin taraf olduğu ticari nitelikli anlaşmalardır.
Devamını Gör

Yer Aldığı Projeler

Uluslararası Tahkim
Ulusal Tahkim
Birleşme ve Devralmalar
Rekabet
Banka ve Finans
Sermaye Piyasası
Özelleştirmeler
 • ICC Tahkimi - Nijeryalı iki şirket arasında elektrik dağıtımı işbirliği çerçeve sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - Türk bir şirket ile Fransız bir şirket arasında hidro santral jeneratör trafoları imalatı ve montajına ilişkin alt yüklenici sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması  
 • ICC Tahkimi - Türkiye'de yenilenebilir enerji santralinin inşası ile ilgili bir uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - Türk gerçek kişiler ile Hollandalı bir şirket arasında imzalanan pay satım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davacıların temsil edilmesi
 • ICC Tahkimi - İtalyan tedarikçisi ile yapılan alım satım sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlıkta Türk havalimanı işletmecisi şirket olan davalı tarafın temsil edilmesi.
 • ICC Tahkimi - Tedarik ve kurulum sözleşmesi ile servis ve bakım sözleşmelerinden doğan kusur sorumluluğuna ilişkin uyuşmazlıkta uzman tanığı olarak görev yapılması 
 • ICC Tahkimi - İsrailli bir şirket ile iki Türk şirket arasındaki askeri araçların satımına ilişkin sözleşmeden doğan uyuşmazlıkta davalıların temsil edilmesi
 • ICC Tahkimi - Önde gelen Türk GSM şirketi ile Türkiye Cumhuriyeti kurumları arasında imtiyaz sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması  
 • ICC Tahkimi - Türk bir jeotermal enerji firması ile İtalyan bir firma arasında jeotermal enerji üretim birimlerinin satış ve bakımından kaynaklanan uyuşmazlıkta davalı tarafın temsil edilmesi
 • ICC Tahkimi - Türk bir anonim şirket ile Fransız bir şirket arasındaki ortak girişim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta başhakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - İki Türk anonim şirket arasındaki doğal gaz alım ve satımına ilişkin sözleşmeden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - Türk bir futbol kulübü ile Birleşik Arap Emirliği şirketi arasındaki sponsorluk sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıkta davacı tarafın temsil edilmesi 
 • ICC Tahkimi - Alman bir dağıtıcı ile cam imalat sanayide aktif bir şirket arasındaki dağıtım sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıkta davacı tarafın temsil edilmesi
 • ICC Tahkimi - Türk bir şirket ile Kolombiyalı bir şirket arasındaki hisse alım sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıkta davacı tarafın temsil edilmesi
 • ICC Tahkimi - Ürdünlü ve Faslı iki şirket arasında hizmet sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta tek hakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - Bir Avustralya ve bir Türk şirketi arasında mal alımından kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkin ICC kararının, Türkiye’de tenfizi için gerekli hukuki, süreçte davacı tarafın temsil edilmesi
 • ICC Tahkimi - Bir Fransız ve Türk şirketi arasında şirketler hukukuna ilişkin olarak verilen ICC kararının Türkiye’de tenfizi için gerekli hukuki süreçte davacı tarafın temsil edilmesi
 • ICC Tahkimi - Uçaklara ilişkin bir uyuşmazlıkta tek hakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - Petrol ürünleri satışına ilişkin bir uyuşmazlıkta başhakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - Su tedarikine ilişkin bir inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - Bir aracılık sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - Bir acente sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - Bir sanayi tesisine ilişkin inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • ICC Tahkimi - Motorlu taşıt dağıtım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davacı tarafın temsil edilmesi
 • ICC Tahkimi - Çekme çelik satışı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davacı tarafın temsil edilmesi
 • CAS - Bir spor kulübüne karşı eski oyunculardan birinin Spor Tahkim Mahkemesi önünde başlattığı tahkim yargılamasında davalı tarafın temsil edilmesi
 • CAS - Bir spor kulübüne karşı teknik direktör ile yardımcılarının Spor Tahkim Mahkemesi önünde başlattığı tahkim yargılamasında davalı tarafın temsil edilmesi
 • Tahran Tahkimi - Bir Türk ve İranlı şirket arasında pay devrine ilişkin bir uyuşmazlığın çözümü için İran Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim davasında Taraf hakemliği
 • İsviçre Tahkimi - İki petrol şirketi arasındaki pay devir sözleşmesinden çıkan uyuşmazlığın çözümü için İsviçre Tahkim Kuralları uyarınca yürütülen tahkim davasında davalı tarafın temsil edilmesi
 • Ad Hoc Tahkimi - Liman işletmesine ilişkin işletme hakkı devir sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • Ad Hoc Tahkimi - Hizmet ve teçhizat satışı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • Moskova Tahkimi - Bir makine temini sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davalı tarafın temsil edilmesi
 • Zürih Ticaret Odası - Makine temini sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davacı tarafın temsil edilmesi
 • UNCITRAL - Yazılım ve donanım satış ve kurulum sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davacı tarafın temsil edilmesi
 • UNCITRAL - Avrupalı bir inşaat şirketi ile Asyalı bir kamu kurumu arasındaki alt yapı inşaatına ilişkin uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • Amerikan Tahkim Kurulu - Düve satış sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davacı tarafın temsil edilmesi
 • Amerikan Tahkim Kurulu - Bir Türk ve bir Amerikalı şirket arasındaki petrol ürünleri satışından kaynaklanan uyuşmazlıkta verilen hakem kararının Türkiye’de tenfizinde davacı tarafın temsil edilmesi
 • Hamburg Börse - Satış sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davacı taraf danışmanlığı
 • GAFTA - Bir satış sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davalı tarafın temsil edilmesi
 • GAFTA - Bir satış sözleşmesinin akdedilmesine ilişkin bilirkişi görüşü verilmesi
 • Tataristan Tahkimi - Tataristan’da faaliyet gösteren Türk bir inşaat şirketi ile alt yüklenicisi arasındaki uyuşmazlıkta verilen hakem kararının Türkiye’de tenfizi için gerekli hukuki süreçte davalı tarafın temsil edilmesi 
 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) - Türk bir şirket ile İtalyan bir şirket arasında dağıtım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) - Elektrik alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta davacı tarafın temsili
 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) - Elektrik alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta davalı ve karşı davacı tarafın temsili
 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) - Futbolcuların profesyonel futbolcu sözleşmesinden doğan ücret alacaklarına ilişkin olarak bir futbol kulübünün dört ayrı davada temsili
 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) - Farmakolojik bir ürünün dağıtım sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) - Karmaşık bir hisse devri işleminden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta tek hakem olarak görev yapılması
 • İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) - İki Türk şirket arasındaki ortaklar sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • İstanbul Ticaret Odası - Sözleşmeden doğan borcun ödenmemesi sonucu başlatılan takibe karşı açılan itirazın iptali davasında tek hakem olarak görev yapılması
 • İstanbul Ticaret Odası - Türkiye'deki bir elektrik santrali için türbin satışından kaynaklanan bir uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • İstanbul Ticaret Odası - Türk bir inşaat şirketi ile arazi sahibi arasındaki inşaat sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • İstanbul Ticaret Odası - Ukraynalı bir şirket ile Türk bir şirket arasındaki satım sözleşmesinde ilişkin uyuşmazlıkta davacı tarafın temsil edilmesi
 • İstanbul Ticaret Odası - İnşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta başkan olarak görev yapılması
 • İstanbul Ticaret Odası - Bir finansal danışmanlık hizmeti sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davalı tarafın temsil edilmesi
 • İzmir Ticaret Odası - Bir hizmet sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • TOBB Tahkim - Bir inşaat şirketinin alt yüklenici sözleşmesinden doğan 5 ayrı davada hakem olarak görev yapılması
 • TOBB Tahkim - Pay alım satım sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta tek hakem olarak görev yapılması
 • TOBB Tahkim - Kömür satışı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta davalı tarafın temsil edilmesi
 • TOBB Tahkim - FIDIC kurallarına tabi bir inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta hakem olarak görev yapılması
 • Türkiye’deki bir telekomünikasyon şirketine ait çoğunluk hisselerinin üç yerel banka tarafından devralınmasında proje liderliği
 • Meksika’lı bir petrol şirketine ait gübre, tarım ilaçları ve kimyasal üretim alanında faaliyet gösteren iki şirketin bir Türk şirketi tarafından devralınmasında proje liderliği
 • Yerel bir gaz kontrol sistemi üreticisine ait hisserdarlık sözleşmesinin oluşturulmasında proje liderliği
 • Altyapı alanında faaliyet gösteren ulusal bir holdinge ait bir Türk liman yönetim şirketinin paylarının Avustralya merkezli uluslararası bir yatırım şirketine devrinde proje liderliği
 • Amerika’da faaliyet gösteren bir liman yönetim şirketinin bir Türk grup şirketi tarafından devralınmasında proje liderliği
 • Liman işletmecisi bir Türk grup şirketine ait liman varlıklarının tahsisli satışında proje liderliği
 • Cam sektöründeki bir Türk şirketin İtalya merkezli bir kimya şirketine ait daha önce sahip olduğu %50 hisse payına ek olarak kalan bütün payların devralınmasında proje liderliği
 • Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC’nin bir Türk inşaat ve altyapı şirketine yaptığı 215 milyon Amerikan doları tutarındaki yatırımda sermaye katılımı konusunda proje liderliği
 • Kompozit panel üreticisi bir şirketin paylarının devrinde proje liderliği
 • Güney Amerikalı bir şirkete ait kömür madenlerinin bir Türk grup şirketi tarafından devralınmasında proje liderliği
 • Meksika’daki bir gübre üretim tesisinin bir Türk grup şirketi tarafından devralınmasında proje liderliği
 • Krom madeni işletmecisi şirketlerin, Rusya’da bulunan bir ferrokrom fabrikasının ve Kazakistan’da bir madenin satın alınması işlemlerinde proje liderliği
 • Hollanda - Türkiye ortak girişimi olan bir çimento fabrikasının %100 hissesinin satın alınması ve devri ve Türkiye’de halka açık bir şirketin %81,54’lük hissesinin devri işlemlerinde Türkiye’nin ilk ve en büyük emeklilik fonunun temsil edilmesi
 • Cam sektöründeki bir firmanın %15,446’lık hissesinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) satışı ve devrinde proje liderliği 
 • Elektrik üretim santrali lisansı sahibi Sarıkaya, Pegai ve Rüzgartepe şirketlerinin hisselerinin devralınmasında Türk bir grup şirketinin temsil edilmesi
 • Bir Türk şirketler grubunun hidroelektrik enerji üretiminde faaliyet gösteren şirketlere ait hisseleri devir almasında proje liderliği
 • Türkiye’nin ilk ve en büyük emeklilik fonuna ait bir gıda şirketinin hisselerinin satışında proje liderliği
 • Türkiye’deki bir inşaat grup şirketine ait payların bir kısmının özel bir kişiye devrinde proje liderliği
 • İsveçli bir demir alaşımları şirketinin Türk bir grup şirketi tarafından devralınmasında proje liderliği
 • Perakende giyim üzerine faaliyet gösteren ve sektörün ilk girişimlerinden olan bir Türk e-ticaret şirketine ait hisselerin devrinde proje liderliği
 • Perlit madeni üretim ve işletmesinde faaliyet gösteren bir işletme için ortak girişim kurulmasında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Malta Limanı’ndan Malta Freeport Ltd’nin %50’lik hissesinin 200 milyon Euro karşılığında devralınması işleminde proje liderliği; mutabakat zaptı, hisse devir sözleşmesi ve diğer ilgili sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık sağlanması
 • İsveç’te Gävle Containerterminal AB’nin satın alınmasında proje liderliği
 • Türkiye’deki bir plastik boru fabrikasının Mısır – Alman Sanayi Şirketi (EGIC) tarafından satın alınmasında proje liderliği
 • Bir Türk liman işletmecisinin hisselerinin, bu alanda faaliyet gösteren bir Türk şirketler grubu tarafından devrinde proje liderliği
 • Hollanda merkezli bir kumaş üreticisi ile bir Türk grup şirketinin ortak girişiminde hukuki danışmanlık sağlanması
 • Elektronik ürün üretimi yapan yerel bir şirkete ait hisselerin bir Türk grup şirketine devrinde proje liderliği
 • Pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren bir Türk grup şirketinin hayvancılık ve tarım ürünleri imalatı yapan bir şirkette gerçekleştirdiği hisse devrinde proje liderliği
 • Ulusal bir bankaya ait girişim sermayesi fonunun bir taşıt kiralama şirketindeki hiselerinin devrinde proje liderliği
 • Bir kimya şirketininin hisselerinin satışında proje liderliği
 • Elektronik alanında faaliyet gösteren iki şirketin birleşmesinde proje liderliği
 • Bir cam firmasının, Fritz Holding’i ve Almanya’daki grup şirketlerini satın almasında, Romanya’daki bir araba camı fabrikasının çoğunluk hisselerini satın almasında ve Mısır ve Rusya’da düz cam ve araba camı üretimi ve satışı için Fransız cam firması Saint Gobain ile kurulan ortak girişimde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Nakliye sektöründe faaliyet gösteren bir holding şirketi olan CMA CGM’in çıkardığı hisseye dönüştürülebilir tahvillerin 500 milyon ABD Doları karşılığında satın alınması işleminde bir Türk grup şirketine danışmanlık hizmeti verilmesi
 • UN Ro-Ro’nun satışına ilişkin ihalede bir inşaat şirketinin temsil edilmesi
 • Bir Türk şirketler grubunun deniz ulaşımı alanında faaliyet gösteren Belçika merkezli bir şirketi devralmasında proje liderliği
 • Lider bir İspanyol turizm şirketinin Istanbul’daki bir otelin devralınmasında proje liderliği  
 • Bir Türk grup şirketinin Türkiye’deki bir limanı devralmasında proje liderliği
 • Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir emlak firmasının birkaç Türk firmasına ait hisseleri devir almasında proje liderliği
 • Medya ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren bir Türk şirketler grubunun birkaç devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık verilmesi
 • Pek çok sektörde faaliyet gösteren bir Türk şirketler grubuna birkaç devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık verilmesi
 • Bir inşaat ve altyapı şirketinin Dubai ve Katar’da kurduğu ortak girişim şirketi için ortak girişim ve diğer muhtelif sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık verilmesi
 • Elektrik malzemeleri üreten bir Türk şirketine ait Türk hissedarlara ait hisselerin Fransa merkezli uluslararası bir elektrik ve enerji ürünleri şirketine devredilmesinde proje liderliği
 • Elektrik ve elektrik altyapı ürünleri üreten bir Türk şirketin yabancı bir yatırımcı tarafından devralınmasında proje liderliği
 • Uluslararası bir perakende şirketinin Türkiye’deki iştirakinin bir alışveriş merkezi şirketindeki hisseleri devralmasında proje liderliği
 • Bir Türk inşaat grup şirketinin Çin’de kurduğu ortak girişim için paysahipleri sözleşmeleri, hisse alım sözleşmeleri ve diğer ek sözleşmelerin hazırlanmasında proje liderliği
 • İtalya merkezli bir otomotiv firmasının bir Türk kauçuk ve sünger üreticisi şirketini devralmasında hukuki danışmanlık sağlanması
 • Bir Alman hava ulaşım şirketinin Türkiye’deki bir havalimanı işletmesinde sahip olduğu hisselerin bir pek çok alanda faaliyet gösteren bir Türk grup şirketi tarafından devralınmasında proje liderliği
 • Bir Türk grup şirketinin Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankayı devralmasında proje liderliği
 • Bir Türk grup şirketinin inşaat yapı malzemeleri üreten bir şirketi devralmasında proje liderliği
 • Zeytinyağı üreticisi Türk bir şirket ile bir Güney Afrika şirketi arasında ortak girişimin kurulmasında proje liderliği
 • Bir Türk bölgesel ihracat birliği, liman işletmecisi, havaalanı işletmecisi ve grup şirketlerinin hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
 • Uluslararası gıda, madencilik, mimarlık, bilişim gibi pek çok sektörde yer alan şirketlerin hisse alım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kar amacı gütmeyen bir ödeme sistemleri kurumunun çeşitli bireysel muafiyet başvurularında Rekabet Kurumu nezdinde temsil edilmesi, müvekkile genel rekabet hukuku danışmanlığı sunulması ve bilgi notları hazırlanması
 • Rekabet Kurumu’nun 12 Banka kararı çerçevesinde idari para cezası uyguladığı bir banka lehine Danıştay’da karar düzeltme başvurusu yapılması
 • 2016 yılında başlayan ve birçok yerli ve yabancı bankanın taraf olduğu Sendikasyon/ Kulüp Kredilerine İlişkin Rekabet Kurumu Soruşturması kapsamında bir bankanın temsili.
 • Cam sektöründe yer alan bir şirketin franchise sözleşmesinin hazırlanması için danışmanlık verilmesi ve bayilerle yapılan Franchise Anlaşması için Rekabet Kurumu’na muafiyet başvurusu yapılması
 • Cam sektöründe faaliyet gösteren iki şirket ve bayileri arasında akdedilecek franchise sözleşmeleri için danışmanlık verilmesi ve bir dizi hukuki görüş hazırlanması. Bayilerle yapılan sözleşmeler için Rekabet Kurumuna bireysel muafiyet başvurusu yapılması.  
 • Bir cam şirketine; yetkili bayilere, sanayicilere ve üreticilere verilecek kar payı hakkında danışmanlık verilmesi
 • Bir telekomünikasyon şirketi için distribütörlük anlaşmaları konusunda hukuki görüş hazırlanması
 • Bir banka ile acentelik hizmeti sunan şirket arasında akdedilen Mali Hizmetler Hakkında İşbirliği Sözleşmesi ve Ek Protokol için Rekabet Kurumu’na muafiyet başvurusu yapılması
 • Türkiye’nin ilk ve en büyük emeklilik fonunun iştiraki olan bir gıda şirketinin sermayesinin % 81,54’ünü temsil eden hisseler ile yapılacak sermaye artışı sonrasında bu fona ait olacak yeni hisselerin tamamının bir gıda ve inşaat şirketi ile iki özel kişiye devri kapsamında ilgili fon adına Rekabet Kurulu nezdinde birleşme ve devralma başvurusunda bulunulması
 • Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı’nın 30 yıl süreyle işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi ihalesi kapsamında Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yılport Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu adına Rekabet Kurulu nezdinde birleşme ve devralma başvurusunda bulunulması
 • TCDD Derince Limanı’nın işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi ihalesi kapsamında Yılport Holding adına Rekabet Kurulu nezdinde birleşme ve devralma başvurusunda bulunulması  
 • Lübnanlı bir çimento şirketinin bir Türk liman işletmesindeki hisselerinin tamamının bir Türk liman işletmecisi grup şirketi tarafından devralınması işlemine dair Rekabet Kurulu nezdinde birleşme ve devralma başvurularında bulunulması
 • Limancılık sektöründe faaliyet gösteren bir Türk şirketler grubunu temsilen, bir başka liman işletmecisi şirketin Türkiye’deki bir liman şirketindeki hisselerinin %54'ünün, temsil edilen şirket tarafından devralınması işlemine dair Rekabet Kurulu nezdinde birleşme ve devralma başvurularında bulunulması ve temsil edilen şirkete Türk rekabet hukuku ve Kurul’un ek bilgi ve belge taleplerine cevap verilebilmesi açısından danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Bir havaalanı yer hizmetleri şirketi adına ‘Uluslararası Alt Franchise Anlaşması’ için Rekabet Kurumu nezdinde menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulması, bu kapsamda menfi tespit/muafiyet bildirim formunun ve eklerinin hazırlanması
 • Cam sektöründeki yer alan bir şirkete Türkiye ve yurtdışında uygulanacak indirim sistemleri hakkında çeşitli bilgi notları hazırlanması
 • Uluslararası bir gıda şirketine Birleşme işleminde verilmesi olası taahhütler hakkında hukuki görüş hazırlanması
 • Bir kimya şirketine, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturmada şirketin temsili, soruşturmaya dair savunma hazırlanması, Kurul ile görüşmelerin ve yazışmaların gerçekleştirilmesi
 • Kimyasal madde üretimi yapan bir şirketin Rekabet Kurumu tarafından başlatılan 2 soruşturmada temsili, soruşturmalara dair savunma hazırlanması, Kurul ile görüşmelerin ve yazışmaların gerçekleştirilmesi
 • Rekabet Kurulu tarafından yayımlanan “Hızlı Tüketim Ürünleri Perakende Sektörü Ön Rapor Çalışması”na dair Uluslararası bir perakende şirketinin Türkiye’deki iştirakini temsilen hukuki görüş hazırlanması
 • Rekabet Kurulu’nun ömrünü tamamlamış lastiklere dair muafiyet verilmesine ilişkin kararına ilişkin idari dava açılması için bir geri dönüşüm şirketini temsilen dilekçe hazırlanması
 • Birçok sektörde faaliyet gösteren bir Türk şirketler grubunu temsilen, Fransa merkezli uluslararası bir konteynır taşımacılığı ve lojistik şirketinin sermayesinin %20 hissesine dönüştürülecek hisse senedine dönüştürülebilir tahvil alınması işlemine dair Rekabet Kurulu nezdinde birleşme ve devralma başvurularında bulunulması. Temsil edilen şirket ve ilgili taşımacılık şirketine Türk rekabet hukuku ve Kurul’un ek bilgi ve belge taleplerine cevap verilebilmesi açısından danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Rekabet Kurulu tarafından yürütülen bir soruşturma süresince Ege Bölgesinde kuru incir ihracatı alanında faaliyet gösteren teşebbüslere danışmanlık hizmeti sağlanması, soruşturmaya dair savunma hazırlanması, Kurul ile görüşmelerin ve yazışmaların gerçekleştirilmesi
 • Sağlık ürünleri alanında faaliyet gösteren bir şirkete Türk rekabet hukukunda rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara ilişkin bir hukuki görüş hazırlanması
 • Perlit madeni çıkarılması amacıyla kurulan bir ortak girişime taraf Türk ve Yunan ortakları temsilen maden işleme ve ihracatı amacıyla kurulacak sermaye ortak girişimine dair bildirimde bulunulması
 • TMSF tarafından Burgaz Alkollü İçecekler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün satışı sırasında Mey İçki’ye rekabet hukuku açısından danışmanlık hizmeti verilmesi ve strateji geliştirilmesi ve Rekabet Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin hazırlanması
 • Bir akü imalatçısı şirketi temsilen Rekabet Kurulu kararına karşı Danıştay’da iptal davası açılması ve yürütülmesi
 • Rekabet Kurumu tarafından açılan bir soruşturmada alkollü içeçek sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmesi, savunma hazırlanması ve Rekabet Kurumu ile görüşme ve yazışmalar yapılması, bu şirketin yeni dağıtım sözleşmelerinin hazırlanması ve şirketi temsilen Rekabet Kurumu’na menfi tespit başvurusunda bulunulması ve Rekabet Kurulu’nun şirketin dağıtım sözleşmelerinin grup muafiyetinin kaldırılması kararına karşı Danıştay’da iptal davası açılması ve yürütülmesi
 • TSR grubunun Avrupa çelik sektörünün önde gelen teşebbüslerinden Euro-Scrap Alliance B.V., TSR Recycling Holding GmbH, TSR Recycling Verwaltung GmbH ve SHV Recycling Germany GmbH’ı devralması işleminde TSR grubunu temsilen Rekabet Kurumu’na birleşme ve devralma başvurusunun yapılması ve TSR grubuna Türk rekabet hukuku konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, Kurum’un ek bilgi ve belge taleplerinin cevaplandırılması
 • Kazakistan’ın ulusal petrol şirketinin Avrupa’nın önde gelen bir petrol dağıtım devinin %75 hissesini devralması işleminde şirkete Türk rekabet hukuku konusunda danışmanlık verilmesi ve Rekabet Kurumu’na birleşme ve devralma başvurusunun yapılması, Kurum’un ek bilgi ve belge taleplerinin cevaplandırılması
 • PSA-Akfen Ortak Girişim Grubu’nu temsilen İskenderun Limanı’nın işletilmesi için kurulacak ortak girişim şirketine ilişkin olarak Rekabet Kurumu’na birleşme ve devralma başvurusunun yapılması, Kurum’un ek bilgi ve belge taleplerinin cevaplandırılması, Rekabet Kurumu ile gerekli yazışmaların yürütülmesi ile Rekabet Kurulu’nun İskenderun Limanı işletme haklarının PSA-Akfen Ortak Girişim Grubu’na devrini uygun bulmayan kararına karşı Danıştay’da iptal davası açılması ve yürütülmesi
 • Dünyaca ünlü bir fast-food zinciri restoranlarının Türkiye ana franchise alanı olan bir Türk gıda şirketini temsilen dünyanın lider gazlı içeçek şirketnin ilgili pazarda eşit durumdaki müşterileri arasında farklı fiyat uygulayarak hâkim durumunu kötüye kullandığı konusunda şikâyetin hazırlanması ve inceleme ve soruşturma aşamalarının yürütülmesi
 • Mersin Limanı özelleştirilmesi ihalesini kazanan PSA-Akfen Ortak Girişim Grubu’nu temsilen Mersin Limanı’nın işletilmesi için kurulan ortak girişim şirketine ilişkin olarak Rekabet Kurumu’na birleşme ve devralma başvurusunun yapılması, Kurum’un ek bilgi ve belge taleplerinin cevaplandırılması
 • Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler grubunu temsilen yapı malzemeleri üreten bir şirkete ait hisselerinin devri için izin alınması amacıyla Rekabet Kurumu’na başvurulması
 • Bir inşaat şirketini temsilen bir tarım ürünleri şirketindeki hisselerinin devri için izin alınması amacıyla Rekabet Kurumu’na başvurulması
 • Rekabet Kurulu’na SCD Alışveriş Merkezleri Geliştirme A.Ş. ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ni temsilen Intem Alışveriş Merkezleri A.Ş.’nin hisselerinin devralınmasına ilişkin bildirimin yapılması
 • Uluslararası bir perakende şirketinin Türkiye’deki iştirakinin bir alışveriş merkezi şirketindeki hisselerinin devralınmasına ilişkin bildirimin yapılması
 • Thames Water Plc’nin Gama Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj A.Ş.’nin hisselerini devralması işleminde izin alınması amacıyla Rekabet Kurumu’na başvurulması
 • Birleşik Krallık’ın en büyük su ve atık su işleme şirketinin bir Türk endüstri şirketinin hisselerini devralması işleminde izin alınması amacıyla Rekabet Kurumu’na başvurulması
 • Uluslararası bir tüketim malları şirketine Türk rekabet hukukunda birleşmeler ve devralmalar hakkında hukuki mütalaa sunulması
 • Bir elektrik malzemeleri imalatçısı şirketini temsilen gerekli iznin alınması için Rekabet Kurulu’na başvurulması 
 • Türkiye’de sağlık sektöründeki ilk Kamu-Özel Ortalığı (PPP) Projesi olan Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Projesi’nin tasarım, inşaat ve işletmesi (bağlı hizmetler) için sağlanan 330 milyon Euro değerindeki proje finansmanında proje liderliği
 • Dalaman Havalimanı yeni iç hatlar terminalinin inşası ve işletmesi için EBRD ve Unicredit Avusturya tarafından ortaklaşa sağlanan 175 milyon ABD Doları tutarındaki finansmanın temini için bir inşaat firmasına danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Kazakistan’da bir madenin EBRD ve Unicredit tarafından 260 milyon ABD Doları değerindeki proje finansmanına ilişkin olarak Group Şirketi’ne danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Mersin Limanı proje finansmanında 800 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisi için bir inşaat firmasına danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Merrill Lynch International ile yapılan 80 milyon ABD Doları tutarındaki kredi sözleşmesine ilişkin olarak kredi alan taraf olan otomotiv firmasına danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Bir Türk şirketine yatırım fonunun fesih ve tasfiye sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Bir liman şirketinin 450 milyon ABD Doları ve cam sektöründe faaliyet gösteren başka bir Türk şirketinin 500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvil ihraçlarında Türk hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Bir devlet bankasının tahvil ihraçları için bağımsız hukuki görüş hazırlanması
 • Halka açık şirketlere sermaye piyasası işlemlerine ilişkin olarak düzenli olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Türkiye’de Derince Limanı, İskenderun Limanı, Deniz Otobüsleri İşletmeleri (IDO), Mersin Limanı, Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı, İzmir Limanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı, Petkim, POAŞ ve Erdemir ile Norveç’te Oslo Limanı özelleştirme ihalelerinde yerli ve yabancı şirketlerin baş danışman olarak temsil edilmesi
 • Hindistan’da Goa, Amritsar, Jaipur, Ahmedabad, Channai, Koklata ve Trivandrium havalimanlarının da içinde bulunduğu 80’den fazla havalimanından oluşan portföyün özelleştirme ihalesinde bir havacılık şirketinin temsil edilmesi
 • Uluslararası Havalimanı (Hindistan-Mumbai (Bombay)), New Delhi Indira Gandhi Kargo Havalimanı (Hindistan) ve Queen Alia Uluslararası Havalimanı (Ürdün) gibi özelleştirme projelerinin sınır ötesi ihale süreçlerinde bir havacılık firmasının baş danışman olarak temsil edilmesi
 • Türkiye'nin ilk GSM operatörü olan telekomünikasyon şirketinin varlıklarının satışı sürecinde yabacı bir yatırımcının temsil edilmesi 

Eğitim

Ticaret Hukuku Profesörü

(2003)

Ticaret Hukuku Doçenti

(1997)       

Yale Law School'da Amerikan Hukuku üzerine araştırma

(1993)

İsviçre Fribourg Üniversitesi’nde doktora (Magna Cum Laude)

(1988–1990)

A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisansı

(1984–1986)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İzmir)

(1981–1984)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

(1980–1981)

Galatasaray Lisesi

(1980)

Yayınlar

Hukuk Postası
Diğer Makaleler
Kitaplar
Çeviriler
 • “Rekabet Hukukunda Hub and Spoke Uygulaması”, Prof. Dr. Zühtü Aytaç’a Armağan, İstanbul 2022, s. 153 vd.
 • “Rekabet Kurulunca Verilen Temel Para Cezalarına Esas Alınan Ciroya İlişkin Değerlendirmeler”, Doç. Dr. Nurkut İnan Armağanı, İstanbul 2022, s. 59 vd.
 • “Turkish Report on the Application of Alternative Dispute Resolution Mechanisms in Security Interests and Insolvency Law” (yayın aşamasında)
 • “Şirketler Hukukunda Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler”, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM), İstanbul 2022, s. 67 vd.
 • Turkey Chapter, The Legal 500 Country Comparative Guides: Banking and Finance (Özgür Kocabaşoğlu ve Didem Adlığ ile birlikte), 2022
 • Turkey Chapter, IFLR M&A Report (Tuna Çolgar ve Melissa Balıkçı Sezen ile birlikte), 2022
 • “Voluntary Document Production in Arbitration: Civil-Law Approach”, Cour Europeenne D’Arbitrage (European Court of Arbitration) Med-Mid Reports
 • “MTO Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Maddeleri 2020 / ICC Force Majeure and Hardship Clause 2020”, Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu’na Armağan, Cilt I, İstanbul, 2020, s. 751 vd.
 • Turkey Chapter, IFLR M&A Report (Özgür Kocabaşoğlu ile birlikte), 2020
 • “Incoterms® 2020” Liber Georgio Bernini (Fabrizio Marrella / Nicola Soldati (eds.), “Arbitration, Contracts and International Trade Law / Arbitrato, contratti e diritto del commercio internazionale. Essays in honor of Giorgio Bernini/ Studi in onore di Giorgio Bernini”, Milan, Giuffré – Francis Lefebvre, 2021)
 • “Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği” Tahkim Anlaşması, İstanbul, Haziran 2020, s. 1 vd.
 • “Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin Tenfiz Engelleri” Legal Hukuk Dergisi, Prof. Dr. Ali Necip Ortan’a Armağan, Cilt. 8, Sayı 32, 2019, s. 923 vd.
 • “Revision of the ICC Force Majeure and Hardship Clause” Dossier XVII: Hardship and Force Majeure in International Commercial Contracts, Paris 2018, s. 121 vd.
 • “Türkei”, Konfliktmanagement im internationalen Rechtsverkehr (Hrsg. Johannes Landbrecht / Simon Gabriel), Bern, 2017, s. 221 vd.
 • “Où va la clause d’arbitrage?” Où va l’arbitrage international ? De la crise au renouveau, Lexis Nexis, İstanbul, avril 2016, s.55 vd.
 • “Viyana Satım Antlaşması Uyarınca Teamüllerin Önemi” Prof. Dr. Cevdet Yavuz Armağanı – İstanbul, 2016, 1.Cilt, s.1025 vd.
 • “Tahkim Anlaşması”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul, Ocak 2017, s. 241 vd.
 • “Navigating Through Turkey’s Project Finance Industry”, World Finance, January – February 2017, s.138-139.
 • “Anonim Ortaklıkların Bölünmesinde Alacaklıların Korunması” Prof. Dr. Seza Reisoğlu’na Armağan, Ankara 2016/XII, s. 311 vd.
 • “Istanbul Arbitration Center (ISTAC) Rules of Arbitration” Expert Guide Commercial Arbitration, September 2016, s.46 vd.
 • “İsviçre Şirketler Hukukuna İlişkin Kanun Taslağı ve Taslağın Türk Hukukuna Etkisi” Batıder 60. Yıl Armağan, Ankara 2015, s.139 vd.
 • “Les impacts de l’Union Européenne sur le nouveau Code de commerce turc”, L’influence du droit européen en Turquie et en Suisse, 2015 s. 149 vd.
 • “Prominence of sukuk in Turkey as an Islamic finance instrument”, The Euromoney Emerging Markets Handbook 2015, s.22 vd.
 • “Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketler Genel Kurulları için Getirdiği Yenilikler”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 117-118, s.29
 • “Viyana Satım Antlaşması’na Göre Alıcı ve Satıcının Borçlarının İhlalinin Sonuçları ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1, s.259 vd. 
 • “Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Yeni Davalar” Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, s.113 vd.
 • “Yönetim Kurulunun Oluşumu, Yetkileri ve Yetki Devri”, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun İş Dünyasına Etkileri, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, 2014, s.25 vd.
 • “Yargıtay Kararları Işığında Limited Şirketin Haklı Nedenle Feshi”, XXVII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 27 Aralık 2013, s.45 vd.
 • “Lex Mercatoria ve Uluslararası Ticarette Örf ve Adetin Önemi”, Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul 2014, s. 37 vd.
 • “Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde Yazılılık Koşulu”, XXVI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2013, s.9 vd.
 • “Nama Yazılı Hisse Senetlerine İlişkin Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yeni TTK’nın Çözümleri”, XXV. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2012, s. 95 vd.
 • “Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin Devri”, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı 2013, s. 987 vd. 
 • “Viyana Satım Antlaşması’na Genel Bakış ve Maddi Uygulama Alanı”, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’ye göre Satış Sözleşmeleri, ed. Şükran Şıpka / Ahmet Cemil Yıldırım, Istanbul 2012, s.117 vd.)
 • “Ticaret Şirketlerinin Bölünmesi – Tür Değişiklikleri”, Bankacılar Dergisi, Aralık 2011, Sayı 79, s. 80 vd.
 • “The Role of Trade Usages in ICC Arbitration”, in Liber Amicorum en l’honneur de Serge Lazareff, Paris 2011, s.247-265
 • “Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar”, Bankacılar Dergisi, Mart 2011, Sayı 76, s. 42 vd.
 • “Incoterms® 2010”, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, Istanbul 2011, s. 219 vd.
 • “Successions et sociétés”, Rapport général présenté aux Journées roumaines de l’Association Henri Capitant, Les successions, C. LX, 2010, s. 439 vd.
 • “Enerji Şartı Antlaşması Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözümü”, 16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, ICCI 2010, Konferans Kitabı, s. 124-128.
 • “Viyana Satım Anlaşması’nda Sözleşmeden Dönme”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, s. 857 vd.
 • “Resolving International Trade Disputes Through Arbitration”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 839 vd.
 • “Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Şartlı İzin”, Prof. Dr. Reha Poroy’un Anısına Armağan, Batider, C. XXV, S. 4, s. 135 vd. 
 • “Türk ve İsviçre Hukuklarında Denkleştirme Talebi”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s.197-300.
 • “Türk ve İsviçre Hukuklarında Eşit İşlem İlkesi”, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, İstanbul 2009, s. 93-524.
 • “Enerji Projelerinde Uyuşmazlıkların Çözümü”, Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI 2009, Konferans Kitabı, s. 95-100.
 • “Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu”, Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul 2008.
 • “Les sanctions en cas d’atteintes à la concurrence en droit turc”, Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier, 2008, s. 587 vd.
 • “Le contrôle des concentrations d’entreprises” La Turquie de la Candidature à l’adhésion: l’appropriation de l’Acquis Communautaire (sous la direction de Pierre le Mire), Paris 2007, s. 55 vd.
 • The Turkish Competition Board authorizes the assignment of the operational rights of the Antalya airport to third parties (Antalya Gazipaşa Airport/Aydoğan-Gazipasa-TAV), e-Competitions, 2007
 • The Turkish Competition Board revokes the block exemption granted to distribution contracts in the non-alcoholic beverages sector (Coca-Cola), e-Competitions, 2007
 • Turkish Competition Board clears a major acquisition in the industrial, medical and special gases sector considering, inter alia, non-compete provisions to be ancillary restrictions (Linde Gaz/BOS), e-Competitions, 2007
 • The Turkish Competition Board holds as not abusive a refusal to supply in the glass market (Anadolu Cam), e-Competitions, 2007
 • “ICC Tahkiminde Milletlerarası Mal Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının Önemi”, Milletlerarası Tahkim Semineri, 3 Kasım 2006, Ankara, s. 137 vd.
 • “Les sanctions en cas d’atteintes à la concurrence en droit turc”, Journées marocaines de l’Association Henri Capitant, La concurrence, C. LVI. 2006, s. 439 vd.
 • “ICC Model Contracts”, Prof. Dr. Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Armağan Serisi No. 5, İstanbul, s. 835 vd.
 • “International arbitration in Turkey with special emphasis on the International Arbitration Act”, Les cahiers de l’arbitrage, No. 2006/1, Gazette du Palais, Yıl. 126, s. 111-112.
 • “Les rapports entre la société et le contrat en droit turc”, Journées brésilienne de l'Association Henri Capitant, Le contrat, C. LV, 2005, s. 235 vd.
 • “1/2003 sayılı Konsey Tüzüğü ve Türk Rekabet Hukukuna Etkileri”, Prof. Dr. Erden Kuntalp’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1/2004, s. 25 vd.
 • “Rekabet Hukukunda Yan Sınırlamalar”, Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, 21 Ekim 2004, Ankara, s. 115 vd.
 • “Les dispositions du nouveau CC turc concernant le gage immobilier libellé en monnaie étrangère” (Prof. Dr. Nami Barlas ile birlikte), Journées de Droit Turco-Suisse, 12 Mayıs 2004, İstanbul.
 • “Teşebbüslerarası Yoğunlaşma İşlemlerinin Denetlenmesine İlişkin 20 Ocak 2004 tarihli ve 139/2004 Sayılı AT Konsey Tüzüğü ile Getirilen Değişiklikler”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 8 Nisan 2004 Kayseri, s. 15 vd.
 • “Lex Mercatoria ve ICC Tahkimi”, Milletlerarası Tahkim Semineri, 6 Nisan 2004 Ankara, s. 115 vd.
 • “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Birleşmesi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2/2002, s. 159 vd.
 • “Les nouvelles fonctions de la propriété”, Journées Vietnamiennes de l'Association Henri Capitant, La propriété, C. LIII, 2003, s.418 vd.
 • “Tek Satıcılık Sözleşmesinde Denkleştirme Talebi (Müşteri Tazminatı)”, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003, s. 91-120.
 • “Rekabet Hukuku ve Haksız Rekabet İlişkisi”, Ömer Teoman’a Armağan, İstanbul 2002, s. 377 vd.
 • “Les Droits Des Actionnaires Minoritaires En Droit Turc Des Societes Anonymes”, Journées Mexicaines de l'Association Henri Capitant, Les minorités, C. LII, 2002, s. 209 vd.
 • The Turkish Competition Board clears an acquisition in the special chemicals industry sector (Eliokem Holding/Goodyear Chemicals), e-Competitions, 2002
 • “Rekabet Hukuku Açısından Birleşme ve Devralmalarda (Yoğunlaşmalarda) Yan Sınırlamalar”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1/2002, s. 310 vd.
 • “Incoterms 2000”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 179 vd.
 • “Limited Şirkette Payın Rehni”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan (Arş. Gör. Can Göksoy ile birlikte), İzmir 2000, s. 571 vd.
 • “Türk-İsviçre Rekabet Hukuklarında Birleşme ve Devralmalar”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na Armağan, İstanbul 1999, s. 193 vd.
 • “Les concentrations en droit de la concurrence turc et suisse”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, İstanbul 2000, s.203 vd.
 • “Quelques réflexions sur la Loi de la Privatisation”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 689 vd.
 • “Ordre Public dans le droit de commerce international”, Journées Libanaises de l'Association Henri Capitant, L’ordre public, C.XLIX, 1998, s. 309 vd.
 • “L'étranger dans la vie des affaires: Rapport Turc II” (Prof. Dr. Mahmut T. Birsel ile birlikte), Journées Luxembourgeoise de l'Association Henri Capitant, L’étranger, C. XLVIII, 1997, s. 519 vd.
 • “Développements récents en droit de société anonyme turc”, rapport présenté aux Journeées Turco-Suisse d’İstanbul, 7-9 Ekim 1996, Prof. Şükrü Postacıoğlu'na Armağan, Ankara 1997, s. 225 vd.
 • “FOB Satışlar”, Batider, C. XVIII, S. 4, Ankara 1996, s. 33 vd.
 • “La protection de la personnalité économique et la concurrence déloyale”, La Protection de la Personnalité, Contributions en l'honneur de Pierre Tercier pour ses cinquante ans, Fribourg 1993, s. 165 vd.
 • “Yurtdışından Alınan Yatırım Kredilerinin Cebri İcrası Yoluyla Tahsilinde Ortaya Çıkan Sorunlar” (Prof.Dr. Mahmut Birsel ile Birlikte), Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, İstanbul 1993, s. 101 vd.
 • “Uluslararası Mal Satışı Hakkında 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Uygulama Alanı”, İzmir Barosu Dergisi, Ocak 1989, S.1 s. 90 vd.
 • “Pay Senetleri ile Değiştirilebilir Tahviller”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1-4, Ankara 1988, s. 701 vd.
 • “Finansal Kiralama Sözleşmesinde Şekil”, İzmir Barosu Dergisi, Ocak 1988, S.1 s. 56 vd.
 • Milletlerarası Ticaret Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul 2020
 • Türk Ticaret Kanunu ile İlgili Makaleler (2009-2016)
 • Milletlerarası Ticaret Hukuku, İstanbul 2017
 • Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler (2007-2016), İstanbul 2017
 • Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul 2008.
 • Rekabet Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul 2007.
 • Türk ve AT Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Rekabet Kurulu Tebliğleri, AT Konsey Tüzüğü (4064/89), İstanbul 2003.
 • Sif (CIF) Satışlar, İstanbul 1999.
 • Anonim Şirketlerin Çıkardığı Senetler ve Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş (Sermaye Piyasası Kanunu ile Birlikte), Ders Notları, Ankara 1995.
 • Ticari İşletme Hukuku Ders Notları (Prof.Dr. İrfan Baştuğ ile Birlikte), Ankara 1993.
 • Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi metni ile beraber), Ankara 1992.
 • KİT’lerin Tacir Sıfatı, Ankara 1992.
 • La livraison des marchandises selon la Convention de Vienne, Fribourg 1990 (Doktora Tezi).
 • Incoterms 2020, Ankara 2020.
 • Incoterms 2010, Ankara 2010.
 • Incoterms 2000, Ankara 2000.
 • İsviçre Federal Mahkemesi Karar Çevirisi (ATF 116 II 436), Ticari Satımda Temerrüt, Batider, C. XV, S. 4, s. 149 vd.
 • İsviçre Federal Mahkemesi Karar Çevirisi (ATF 116 II 441), Menkul Satımı - Ademi İfa - Gecikme Yüzünden Zarar, Batider, C. XVI, S. 1, s. 111 vd.
Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
ICC Incoterms Uzmanlar Grubu
ICC Incoterms Uzmanlar Grubu
Henri Capitant Fransız Hukuk Kültürü Dostları Derneği
Henri Capitant Fransız Hukuk Kültürü Dostları Derneği
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Danışma Kurulu Üyesi
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Danışma Kurulu Üyesi
İsviçre Tahkim Derneği (ASA)
İsviçre Tahkim Derneği (ASA)
Uluslararası Barolar Birliği (IBA)
Uluslararası Barolar Birliği (IBA)

Referanslar

“Ercüment Erdem ile çalışmak bizim için büyük bir zevkti. Herhangi bir hukuki konu hakkındaki görüşlerini oldukça açık ve anlaşılır şekilde belirtiyor.”

Legal 500

“Uluslararası tahkim alanında oldukça deneyimli ve hem yerel hem uluslararası hukuk konusunda derin bir bilgi ve anlayışa sahip."

"Türkiye'deki en iyi tahkim uygulayıcılarından biri."

WWL Arbitration 2023 (Müvekkil yorumları)

"Ercüment her zaman güvenebileceğim öncü bir tahkim uzmanı ve bir akademisyen."

“Şimdiye dek çalıştığım en iyi tahkim avukatlarından biri.”

WWL Arbitration 2023 (Müvekkil yorumları)

“Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu ekibine liderlik eden Ercüment Erdem, kartel soruşturmaları, distribütörlük ve lisans sözleşmeleri, kötüye kullanma iddiaları ve devlet destekleri konularında geniş tecrübeye sahiptir.”

Legal 500

“Ercüment Erdem, Zürih'teki duruşmalarda muazzam bir performans sergiledi.”

GAR 100 (Bir grup şirketin hukuk direktörü)

“Ercüment Erdem sınır ötesi konular ve proje finansmanında deneyimlidir.”

Legal 500

“Ercüment adil, çalışkan ve bilgilidir.”, “Onunla çalışmak gerçekten harika.”

“Uluslararası tahkim konusunda engin bilgiye sahip bir uzmandır.”

WWL Arbitration 2022 (Müvekkil yorumları)

“Ercüment Erdem, özellikle iş hayatım boyunca birlikte çalıştığım en iyi avukatlardan biridir.”

GAR 100 (Bir enerji şirketinin CEO’su)

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.