Kıdemli Avukat

Duygu Öner Ayçiçek

Birim Davalı İşler, Tahkim
Diller Türkçe, İngilizce
Duygu Öner Ayçiçek
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler
Referanslar

Özgeçmiş

Duygu Öner, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Uyuşmazlık Çözümü Birimi’nde Kıdemli Avukat olarak görev yapar. Özellikle uluslararası ticaret, taşıma hukuku, şirketler hukuku ve idare hukukundan doğan uyuşmazlıklarda tecrübe sahibi olan Duygu Öner, pek çok farklı alanda ortaya çıkan ticari ve idari uyuşmazlıklarla ilgili olarak yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti verir, uyuşmazlıkların takibi ve müvekkillerin mahkemeler nezdinde temsil edilmeleri işlemlerini yürütür. Bunların yanı sıra, ulusal ve uluslararası tahkim kuruluşları bünyesinde yürütülen tahkim yargılamalarında müvekkilleri temsil eder ve tahkim yargılamalarında taraf vekili olarak görev alır.

Deniz ticaret hukuku başta olmak üzere, taşıma hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, uluslararası ticari sözleşmeler, şirketler hukuku ve idare hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar üzerine çalışan Duygu Öner, aynı zamanda yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi alanlarında da tecrübe sahibidir. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Duygu Öner, lisans eğitimi sırasında Leiden Üniversitesi, Hollanda’da hukuk dersleri almıştır.

Hizmet Alanları

Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
Deniz Ticaret Hukuku
Deniz Ticaret Hukuku
Deniz ulaşımı ile gerçekleşen faaliyetleri ele alan ticaret hukuku dalıdır.
İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku
Borçlu ve alacaklı arasındaki hukuki ilişki ile borcun ifasını konu alır ve düzenler.
İdare Hukuku
İdare Hukuku
Kişiler ve şirketler ile kamu arasındaki işleyişi ve ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
İş Hukuku
İş Hukuku
İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceler ve muhtemel uyuşmazlıkları konu alır.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Tahkim
Tahkim
Mahkemelere alternatif, hakem tarafından yürütülen bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir.
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Uluslararası aktörlerin taraf olduğu ticari nitelikli anlaşmalardır.

Yer Aldığı Projeler

Davalar
Tahkim
Deniz Ticaret Hukuku
İdare Hukuku
Kurumsal Danışmanlık
 • Farklı alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda iştiraki bulunan bir holdingin miras hukuku ve ticaret hukukundan doğan uyuşmazlıklarda temsili, dava ve takiplerinin yürütülmesi.
 • Türkiye’nin önde gelen liman işletmecisinin muhtelif ticari davalarında temsil edilmesi.
 • Türkiye’nin önde gelen yapı malzemesi üretim şirketlerinden biri ile pay sahipleri arasındaki pay sahipliği ve şirketler hukukundan doğan muhtelif hukuki uyuşmazlıkta pay sahiplerinin temsil edilmesi.
 • Dünya çapında ticari faaliyet yürüten bir İsviçreli şirketin, bir Türk şirketten olan çeşitli alacaklarının tahsili süreçlerinde temsil edilmesi.
 • Önde gelen bir Türk enerji tedarikçi firmanın tarafı olduğu bir elektrik satım sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle açılan 330.000 ABD Doları değerindeki tazminat davasında temsil edilmesi.
 • Dubai menşeli büyük ölçekli gayrimenkul ve inşaat şirketinin gayrimenkul hukuku, iş hukuku ve tüketici hukukundan kaynaklanan çok sayıda davalarında temsil edilmesi ve icra takiplerinin yapılması.
 • Yabancı hakem kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizine ilişkin, yurtdışında mukim şirketlere hukuki destek verilmesi ve davalarının takibi.
 • Rusya’da mukim bir inşaat şirketinin teminat mektupları ve taahhütlerden kaynaklanan çok sayıda davada temsil edilmesi, danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Romanya menşeli inşaat sektöründe faaliyet gösteren ortak girişimin teminat mektuplarından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda temsil edilmesi, danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Acentelik sözleşmesinin haksız feshinden doğan 450.000 Euro değerindeki bir kâr kaybı ve müşteri tazminatı talebiyle açılan tazminat davasında İtalyan bir firmanın temsil edilmesi.
 • Enerji tedarik sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlığa ilişkin olarak ISTAC nezdinde yürütülen tahkim yargılamasında Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinin temsil edilmesi.
 • Uluslararası bir satım sözleşmesinden kaynaklanan ihtilafa ilişkin olarak, International ICC nezdinde görülen tahkim yargılamasında müvekkil şirketin temsil edilmesi.
 • Türkiye’de bulunan bir havalimanında kiralanan mülkün işletilmesinden doğan uyuşmazlıkla ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası nezdinde yürütülen tahkim yargılamasında havaalanı işletme şirketinin temsil edilmesi.
 • Uluslararası bir satım sözleşmesinden kaynaklanan ihtilafa ilişkin olarak ICC nezdinde görülen davada tahkim sürecinin takibi ve hukuki destek verilmesi.
 • Türkiye’de alanında lider cam üreticisi firmanın deniz ticaretinden ve iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda temsil edilmesi.
 • Kara ve deniz taşımalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Uluslararası P&I (Koruma ve Tazminat) Kulüpleri, reasürörler ve sigorta şirketlerinin temsil edilmesi, davaların takibi ve hukuki destek verilmesi.
 • Yük ile ilgili talepler, çarterparti ve konşimentodan kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak gemi donatanları, P&I Kulüpleri, reasürörler ve sigorta şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Taşıma hukukundan kaynaklanan pek çok farklı ihtilafa ilişkin, yerli ve yabancı müvekkillere yargılama öncesi hukuki destek verilmesi.
 • Limancılık sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketinin idari uyuşmazlıklardan doğan çeşitli davalarda temsil edilmesi.
 • Liman işletmecisi bir başka Türk şirketinin idari uyuşmazlıkta müdahil sıfatıyla temsil edilmesi.
 • İmar planına ilişkin bir idari davada yabancı ortaklı bir Türk liman işletmecisi şirketin temsil edilmesi.
 • Rekabet hukukundan doğan idari bir uyuşmazlıkta Türkiye’nin önde gelen perakende şirketinin temsil edilmesi.
 • Birleşik Arap Emirlikleri menşeili gayrimenkul geliştirme şirketinin idari uyuşmazlıklarda temsil edilmesi.


 • Liman özelleştirme projesi kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi ve hukuki inceleme yapılması.
 • Bir Türk şirketine ait ve otel olarak faaliyet gösteren taşınmazların yatırımcı Müvekkil Şirket tarafından devralınması işlemlerinde hukuki inceleme yapılması ve uyuşmazlıklar ile ilgili risklerin belirlenmesi.
 • Sektörde önde gelen bir özel bankaya çeşitli konularda ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Brokerlik alanında hizmet vermekte olan yabancı menşeili bir Türk şirketine, her türlü hukuki ihtilaf ve günlük işlemlerinde hukuki destek verilmesi.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Hollanda Leiden Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (değişim programı)


İstanbul Amerikan Robert Lisesi

Yayınlar

Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku
Tümünü Gör

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Robert Koleji Mezunlar Derneği
Robert Koleji Mezunlar Derneği
Genç ISTAC
Genç ISTAC

Referanslar

"Duygu Öner gerçekten yaratıcı ve kararlı. Detay odaklı ve değer odaklı tarzı bizi çok etkiledi."

Legal 500 (Müvekkil yorumu)

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.