Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri

Mert Karamustafaoğlu

Birim Rekabet ve Uyum
Diller Türkçe, İngilizce, Almanca
Mert Karamustafaoğlu
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler
Referanslar

Özgeçmiş

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nda Ortak ve Rekabet ve Uyum Lideri olarak görev yapmakta olan Mert Karamustafaoğlu özellikle rekabet hukuku kapsamında rekabet uyum programları, birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, özelleştirme işlemleri, soruşturmalar ve enerji sektöründeki rekabet hukuku uygulamaları alanlarında çalışmaktadır. Erdem & Erdem “Rekabete Uyum Programı”nın geliştirilmesinden sorumlu olan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda şirket ve sektör odaklı olarak farklılaştırılabilen uyum programları yürütmektedir. Program çerçevesinde rekabet hukukuna ilişkin hemen hemen her konuda şirket eğitimleri veren Mert Karamustafaoğlu, aynı zamanda şirket içi iş akışlarının da rekabete uygun olarak yeniden düzenlenmesinden sorumludur.

Çalışma hayatının 15 yılını Rekabet Kurumu’nda uzman, uzman yardımcısı ve başuzman pozisyonlarında geçiren Karamustafaoğlu, özellikle elektrik, akaryakıt, doğalgaz, madencilik sektörlerindeki özelleştirmelerde, ilaç, çimento, seramik, sinema sektörlerinde ve kamu ihalelerindeki rekabet ihlalleri hakkında yürütülen her türlü rekabet hukuku incelemelerinde aktif olarak yer almıştır. Ayrıca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen mevzuat çalışmalarında ve eğitim faaliyetlerinde de sık sık görev alan Mert Karamustafaoğlu, bu kapsamda, rekabet hukukuna ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması, hizmet içi eğitimin verilmesi ve sertifikalı staj programları süreçlerine katılmıştır.

2010 yılında Berlin’de yer alan Freie Universität’de hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mert Karamustafaoğlu halen aynı üniversitede enerji ve rekabet hukuku alanında doktora yapmaktadır. Mert Karamustafaoğlu ayrıca, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü’nün Yönetim Kurulunda ve bu kuruluş tarafından çıkarılan “Enerji Hukuku” dergisinin yayın kurulunda yer almaktadır. Çeşitli bilimsel toplantılarda başta rekabet hukuku olmak üzere enerji hukuku ve tüketici hukuku gibi alanlarda tebliğler sunmuş olan Mert Karamustafaoğlu, ayrıca üniversiteler ve diğer kuruluşlarca düzenlenen birçok rekabet hukuku eğitim programı kapsamında eğitmen olarak çalışmaktadır.

Hizmet Alanları

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Özelleştirmeler
Özelleştirmeler
Kamuya ait kuruluş ve hizmetlerin özel sektöre devri ile ekonomik verimliliği amaçlar.
Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku
Serbest pazar ekonomisinde rekabeti düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır.
Uyum
Uyum
Kurum operasyonlarının güncel mevzuatlar ile uyumunun sağlanmasıdır.
Yolsuzlukla Mücadele
Yolsuzlukla Mücadele
Yetkinin kanun dışı ve etik açıdan uygun olmayan şekilde kullanılmasını önlemeyi amaçlar.

Yer Aldığı Projeler

Rekabet İhlalleri ve Karteller
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
Kamu İhalelerinde Danışıklılık
Muafiyet
Özelleştirmeler
Birleşme ve Devralmalar
 • Erzincan Hazır Beton (2013), hazır beton üreticisi teşebbüslerin aralarında ortak satış anlaşması yapmak ve rekabete duyarlı bilgileri paylaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri iddiası hakkında yürütülen soruşturma,
 • Film Dağıtım (2013), bazı film dağıtım şirketlerinin zincir sinema salonları ile anlaştığı, bu çerçevede zincir sinema salonlarına sağlanan birtakım avantajların bağımsız sinema salonu işletmecilerine sağlanmaması yoluyla bağımsız sinema salonu işletmecilerinin pazar dışına itilmek istendiği iddiası hakkında yürütülen önaraştırma.
 • TEİAŞ Rüzgar Santralleri Bağlantı Noktası (2011), Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin açmış olduğu rüzgar enerjisi santrali bağlantı noktası yarışmalarından, Sütlüce Trafo Merkezi bölgesine ilişkin yarışmada rekabet kurallarının ihlal edildiği iddiası hakkında yürütülen önaraştırma.
 • TOTAL/Akdağ (2008), Akaryakıt sektöründeki dikey anlaşmaların, buna bağlı yapılan intifa ve benzeri sözleşmelerin tek bir anlaşma olarak kabul edilerek 5 yılla sınırlandırılmasına ilişkin önaraştırma.
 • Antalya Eczacı Odası/Kotan Eczanesi (2006): Antalya Ecza deposunun etkisiyle bazı ecza depolarının Kotan eczanesine yaptıkları vadeli satışları sona erdirdikleri iddiası hakkında yürütülen soruşturma,
 • Marmara Hazır Beton/Çimento (2006): Marmara bölgesi hazır beton/çimento pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, rekabeti ihlal ettikleri yönündeki iddialar hakkında yürütülen soruşturmalar,
 • TEB (2004): Türk Eczacıları Birliği ve bağlı eczacı odalarının, resmi/özel kurum ve kuruluşlara ilaç satışlarında indirim oranını belirlemeye yönelik karar ve uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası hakkında yürütülen soruşturma.
 • Seramik Karteli (2003): Seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri pazarlarında faaliyet gösteren 32 teşebbüsün aralarında anlaşarak rekabeti ihlal ettiği iddiası hakkında yürütülen soruşturma.


 • Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (2012), Türkiye Sualtı Federasyonu’nun CMAS dışındaki eğitim sistemlerine yönelik çeşitli uygulamalarla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin soruşturma.
 • İzmirgaz (2009), İzmirgaz İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin uyguladığı satış politikası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. Maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma.
 • ASKİ ve EGO Sayaç (2008), ASKİ ve EGO’nun kendi belirlediği sayaçları almak hususundan tüketicileri zorladığı iddiasına ilişkin önaraştırma.
 • ÇEAŞ (2003), ÇEAŞ’ın hâkim durumunu kötüye kullandığı ve şebekeye erişimi engellediği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma.
 • Bayburt İnşaat Grubu (2012), Bayburt İnşaat Grubu’nun kontrol ettiği çeşitli şirketler aracılığıyla kamu ihalelerine girdiği ve danışıklı teklif verdiği iddiası önaraştırma.
 • Ön ödemeli Sayaçlar (2009), Ön ödemeli su ve doğalgaz sayaçlarını tedarik eden şirketlerin kamu ihalelerinde danışıklı teklif verdikleri iddiasına yönelik ön araştırma,
 • Eskişehir Bilecik Kütahya İş Kümesi Derneği/Seramik Kümelenme, ortak hammadde alımı (2013)
 • Aeropostale/ Genç Mağazacılık A.Ş. Lisans Sözleşmesi (2012)
 • Paşabahçe Yetkili Satıcılık (2008)
 • ARAS, MERAM, SAKARYA ve BAŞKENT Elektrik Dağıtım A.Ş. Özelleştirmeleri (2008)
 • İzmit Doğalgaz Dağıtım Özelleştirmesi (2008)
 • AYDEM Özelleştirmesi (2008)
 • PETKİM Özelleştirmesi (2007)
 • TÜPRAŞ Özelleştirmesi (2005)
 • TEDAŞ Elektrik Özelleştirmesi Görüşü (2005)
 • ETİ Elektrometalurji Özelleştirmesi (2004)
 • ETİ Krom Özelleştirmesi (2004)
 • ETİ Gümüş Özelleştirmesi (2004)
 • NV Bekaert S.A. Devralma (2015)
 • Ankara Hızlı Tren Garı Ortak Girişimi (2014)
 • P&G/Gilette devralma (2005)
 • Uzan Grubu Lalapaşa ve Gaziantep Çimento Fabrikaları TMSF satışı (2005)
 • Unilever/ Gibbs marka devralma (2004)
 • Roche / DSM ince kimyasallar devralma (2003)
 • Mobil Mersin Ataş Rafinerisi &BP devralma (2002)

Eğitim

Freie Universitaet Berlin (Özel Hukuk Doktora) (devam etmekte)


Freie Universitaet Berlin (LL.M.)


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Üsküdar Anadolu Lisesi 

Yayınlar

Hukuk Postası
Diğer Makaleler
Kitaplar
Yayınlar
 • “Rekabet Hukuku Açısından Kamu İhalelerinde Danışıklı Teklif Vermek”, 2. Kamu İhale Hukuku Sempozyumu, İstanbul 2015.
 • “Elektrik Piyasalarında Tüketicinin Korunması Ve Rekabet Hukuku İlişkisi”, 5. Tüketici Hukuku Sempozyumu, İstanbul 2015.
 • “Akaryakıt Sektöründe Şeffaflık Kapsamında Tüketici Bilgilendirme Platformları”, 4. Tüketici Hukuku Sempozyumu Kitabı, İstanbul 2014.
 • “Rekabet Hukuku İhlallerinin Sona Erdirilmesinde Tüketici Odaklı Bir Uygulama; Taahhüt”, 3. Tüketici Hukuku Sempozyumu Kitabı, İstanbul 2013.
 • “Serbestleşme Sonrası Elektrik Sektöründe Yoğunlaşmaların Kontrolü; Eschwege Kararı Çerçevesinde Yeni Döneme İlişkin Çıkarımlar”, Enerji Hukuku Dergisi, Yıl 2, Sayı: 2013/2, Ankara 2013.
 • “Enerji Sektöründe Yatırım Yapmamak Suretiyle Hakim Durumun Kötüye Kullanılması”, Enerji Hukuku Dergisi Yıl 1, Sayı 1, Ankara 2012.


 • Investitions-und Kapazitätszurückhaltung Als Missbräuchliches Verhalten Gemäss Art. 102 AEUV, Freie Universitaet Berlin, Yüksek Lisans Tezi, Berlin 2010.
 • “Rekabet Hukuku Açısından Akaryakıt Dağıtım Sektöründeki İntifa ve Benzeri Etkiye Sahip Sözleşmeler”, 15. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı Bildiriler Kitabı, İstanbul 2009, s.164 vd.
 • “Rekabet Politikası Açısından Türkiye Elektrik Sektöründe Serbestleştirme ve Rekabet”, TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempozyumu, Ankara 2007, s.298 vd.
 • Elektrik Üretimi Pazarındaki Mevcut Sözleşmelerin Pazarın Rekabetçi Yapısı Üzerindeki Etkileri, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara 2005.


Tümünü Gör

Üyelikler

Rekabet Uzmanları Derneği
Rekabet Uzmanları Derneği
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Referanslar

"Sahip olduğu yüksek düzeyde bilgi, uzmanlık, deneyim ve erişilebilirlik rakiplerinden olumlu yönde farklılaşmasını sağlıyor."

Legal 500 (Müvekkil yorumu)

"Kişisel Verilerin Korunması Uyum ekibi, son derece çok yönlü, deneyimli ve sofistike biri olan eski Rekabet Kurumu görevlisi Mert Karamustafaoğlu tarafından yönetiliyor. Covid kısıtlamaları nedeniyle çoğunlukla çevrimiçi platformlar üzerinden yürütülen uyum programı, bizim için gerekli teknolojinin Erdem & Erdem tarafından etkin bir şekilde kullanıldığı ve uygulandığı bir program oldu."

Legal 500 (Müvekkil yorumu)

"Araştırmayı ve kendini sürekli geliştirmeyi sever. Ne zaman yepyeni bir konu ile ilgili bir sorumuz olsa bu özelliği sayesinde kendisinden, kısa sürede en faydalı ve doğru cevabı alabiliyoruz."

Chambers Europe Guide 2022 (Müvekkil değerlendirmesi)

"Tutkulu, azimli ve bilgi sahibi bir avukat."

Chambers Europe Guide 2022 (Müvekkil Değerlendirmesi)

“Mert Karamustafaoğlu son derece bilgilidir. Projelerimiz için birleşme izni başvurularının yanı sıra rekabet hukuku ile ilgili sorunlarımız için bize özel çözümler sunma konusunda harika bir iş çıkardı. Hem Rekabet Kurumu'nda eski bir uzman olarak hem de Erdem & Erdem’de avukat olarak edindiği deneyim sayesinde, çok çeşitli konuları çok etkili bir şekilde ele alabilmektedir.”

Legal 500 (Müvekkil değerlendirmesi)

“Rekabet hukuku lideri Mert Karamustafaoğlu olağanüstü biri ve sektörel zorluklarımızı derinlemesine analiz edebiliyor.”

Legal 500 (Müvekkil değerlendirmesi)

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.