Avukat

Cem Akar

Birim Vergi
Diller Türkçe, İngilizce
Cem Akar
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

Erdem & Erdem Vergi Birimi’nde Avukat olarak görev yapan Cem Akar, vergi ve gümrük alanında ulusal ve uluslararası şirketler nezdinde gerçekleştirilen vergi ve gümrük incelemelerine ilişkin danışmanlık ve dava hizmetleri sunar.

Söz konusu hizmetler kapsamında; vergi inceleme süreç ve raporunun değerlendirilmesi, rapora karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’na başvurulması, tarhiyat öncesi/tarhiyat sonrası uzlaşma safhalarında hukuki danışmanlık verilmesi, uzlaşmanın sağlanmaması ve dava yoluna başvurulması halinde tüm yargı sürecinin takibi ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sürecinin yönetilmesi gibi konular yer alır.

Cem Akar; birleşme, bölünme, nev’i değişikliği, ayni sermaye konulması, varlık devri gibi yeniden yapılandırma projelerinde vergi hukukunu göz önüne alarak alternatif modellerin tespiti ve uygulaması konularında müvekkillerine hukuki destek verir.

Ayrıca, teknik iflas/borca batıklık değerlendirmeleri ve söz konusu durumun bertaraf edilmesi için uygulanabilecek hukuki alternatiflerin tespit edilmesine ek olarak; şirket genel kurul toplantıları, ana sözleşme tadil işlemleri, sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinde de müvekkillerine hukuki ve vergisel danışmanlık hizmeti sunar.

Hizmet Alanları

İdare Hukuku
İdare Hukuku
Kişiler ve şirketler ile kamu arasındaki işleyişi ve ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Vergi Hukuku
Vergi Hukuku
Kamu ile kurumlar ve kişiler arasındaki vergisel ilişkileri konu alan hukuk dalıdır.
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Ödeme aczi durumlarını ya da mali yapı değişikliklerini ele alır.

Yer Aldığı Projeler

Vergi
  • Sektöründe önde gelen bir gıda firmasının birleşme sürecine ilişkin hukuki görüş verilmesi.
  • Sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sermaye artırım işlemlerinde hukuki görüş verilmesi.
  • Liman işletmeciliği sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirketinin vergi ihtilaflarında temsil edilmesine ilişkin ekipte yer alınması ve davaların takip edilmesi.
  • Tarım sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin hukuki uyuşmazlıklarında temsil eden ekipte yer alınması ve ilgili süreçlerin takip edilmesi.
  • Otomobil sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin vergi ihtilaflarında temsil edilmesine ilişkin ekipte yer alınması ve ilgili süreçlerin takip edilmesi.


Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Yayınlar

Üyelikler

İstanbul Barosu
İstanbul Barosu

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.