Avukat

İdil Uz

Birim Davalı İşler, Sözleşmeler
Diller Türkçe, İngilizce
İdil Uz
Özgeçmiş
Hizmet Alanları
Yer Aldığı Projeler
Eğitim
Yayınlar
Üyelikler

Özgeçmiş

İdil Uz, Erdem & Erdem’in İzmir ofisinde Kurumsal ve Davalı İşler Birimlerinde Avukat olarak görev yapmaktadır. Yerli ve yabancı müvekkilleri özellikle iş hukuku, borçlar hukuku ve ticaret hukuku alanlarındaki uyuşmazlıklarında mahkemeler nezdinde temsil eder ve müvekkillere, kişisel verilerin korunması, ferdi kazalar ve iş hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti sunar.

İş hukukundan kaynaklanan davaların takibinin yanısıra, çalışanlar ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesi ile iş hukukuna ilişkin ortaya çıkabilecek tüm sorunlarda müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunar. Ek olarak, müvekkillere Erdem & Erdem İş Hukuku Uyum Programı’nın uygulanmasında görev alır.

Ayrıca Uz, kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca müvekkillerin sorumluluklarının belirlenmesi, farkındalıklarının artırılması ve şirketin mevzuata uyum için ihtiyaçlarının saptanması gibi konularda faaliyet gösterir. Müvekkillere Erdem & Erdem Kişisel Verilerin Korunması Uyum Programı’nın uygulanmasında aktif olarak yer alır.

İdil Uz Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezundur.

Hizmet Alanları

Birleşme ve Devralmalar
Birleşme ve Devralmalar
İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ile bir şirketin diğerini satın alması işlemleridir.
Davalar
Davalar
Uyuşmazlıkların çözümünde başarı, geniş bir disiplinlerarası anlayışa ve tecrübeye dayanır.
Ferdi Kazalar
Ferdi Kazalar
Kişilerin harici olaylardan dolayı yaşayabileceği tüm bedensel ve itibari zararları kapsar.
İş Hukuku
İş Hukuku
İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceler ve muhtemel uyuşmazlıkları konu alır.
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak kişilere ait özel bilgilerin mahremiyetini koruma altına alır.
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kuruluştan tasfiyeye kadar bir şirketin yaşam döngüsünün tüm aşamalarını kapsar.
Uyum
Uyum
Kurum operasyonlarının güncel mevzuatlar ile uyumunun sağlanmasıdır.

Yer Aldığı Projeler

Davalar
Ferdi Kazalar
İş Hukuku
Kurumsal Danışmanlık
Kişisel Verileri Koruma
  • İş ve sosyal güvenlik hukuku ve deniz ticareti hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin çeşitli davaların takibi ve yürütülmesi
  • Yabancı kişilerin Türkiye’de yaşadığı ferdi kazalara ilişkin hukuki görüş verilmesi
  • İş hukukundan kaynaklanan pek çok farklı ihtilafa ilişkin, yerli ve yabancı müvekkillere yargılama öncesi hukuki destek verilmesi
  • Bir holding bünyesi altında sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren grup şirketlerinin kurumsal ve ticari faaliyetlerine ilişkin danışmanlık verilmesi.
  • Bir holding bünyesi altında seramik, madencilik, ithalat ve gayrimenkul gibi alanlarda faaliyet gösteren grup şirketlerinin kişisel verilerin korunması mevzuatına ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) uyum programlarının yönetilmesi, bu kapsamda şirket içi eğitimlerin verilmesi, mevzuata uygun dokümantasyon ve politikaların hazırlanması, veri envanterlerinin oluşturularak sistem kayıtlarının tamamlanması konularında danışmanlık hizmeti verilmesi

Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi


Uluslararası Bakalorya Programı


İzmir Amerikan Koleji

Üyelikler

İzmir Barosu
İzmir Barosu
Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği
Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.