Sigorta

Erdem & Erdem olarak, müvekkillerimizin sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkilerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunuyor ve rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerimizi i temsil ediyoruz. Başta birleşme ve devralmalar olmak üzere müvekkillerimizin her türlü işlem ve yatırımlarının, kredilerinin risk sigortası ile teminat altına alınması için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi bütün evreleri kapsayacak şekilde danışmanlık ve temsil hizmeti veriyoruz.

Sigorta hukukuna ilişkin faaliyet alanlarımız arasında, temsil ettiğimiz sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından sigortacılık faaliyetinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesini sayabiliriz. Ayrıca, kara, hava ve deniz yük ve kargo taşımacılığında oluşan kazalardan doğan tazminat davaları da Uyuşmazlık Çözümü birimimiz tarafından takip edilir.

Sigorta

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Canan Doksat Canan Doksat Ortak ve Vergi Lideri
Sevgi Ünsal Özden Sevgi Ünsal Özden Yönetici Avukat ve Arabulucu
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.