Sigorta

Erdem & Erdem, müvekkillerinin sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkileri hakkında danışmanlık hizmeti sunar ve rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerini temsil eder. Başta birleşme ve devralmalar olmak üzere müvekkillerinin her türlü işlem ve yatırımlarının ve kredilerinin risk sigortası ile teminat altına alınması için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

Temsil ettiği sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından sigortacılık faaliyetinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi de yine Erdem & Erdem’in sigorta hukukuna ilişkin faaliyet alanları arasındadır. Bunun yanı sıra, kara, hava ve deniz yük ve kargo taşımacılığında oluşan kazalardan doğan tazminat davaları da Erdem & Erdem’in Uyuşmazlık Çözümü birimince takip edilir.

Sigorta

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Canan Doksat Canan Doksat Ortak ve Vergi Lideri
Sevgi Ünsal Özden Sevgi Ünsal Özden Yönetici Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat
Cem Akar Cem Akar Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.