İnşaat ve Altyapı

İnşaat ve altyapı sektörü Türkiye ekonomisinin büyümesine öncelik eden sektörlerden biridir. Sektörde tecrübe ve öngörüye sahip uzmanlarımızla uzun yıllardır, dünya çapında başarıyla gerçekleştirilen projelerde holdingler, inşaat firmaları, müteahhitler, sponsorlar, taşeron firmalar, mühendislik firmaları, tedarikçiler ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına hukuki danışmanlık sunmakta ve proje katılımcıları arasındaki her türlü uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmaktayız.  

Ekibimiz, herhangi bir gayrimenkul ve inşaat işlemini her yönüyle ele alır ve genellikle arazi ediniminden tasarım, geliştirme ve inşaat süreci boyunca her aşamada yer alır. Karmaşık inşaat, tasarım ve geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi konusunda engin deneyime sahiptir. İnşaat ve altyapı alanında uzmanlaşmış avukatlarımız, FIDIC gibi uluslararası projelerde sıklıkla kullanılan standart formdaki inşaat sözleşmelerinin yanı sıra her türlü inşaat ve altyapı projesine ilişkin idareler, yükleniciler, ortaklar ve alt yükleniciler arasındaki adi ortaklık ve sair sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi, müzakere edilmesi ve sonlandırılmasını sağlar.

Limanlar, enerji santralleri, turistik tesisler, alışveriş merkezleri, otoyollar, köprüler, havalimanları ve hastanelerin inşası ve işletilmesinde hem kamu hem özel sektör taraflarının söz konusu olduğu karmaşık işlemlerde, müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bu alandaki faaliyetlerimiz; menkul kıymet, vergi ve çevre hukuku, iflas, kamu ihaleleri, birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, proje finansmanı, rekabet ve mevzuata uyum gibi pek çok alan ile çeşitli mahkemeler ve uluslararası tahkim forumları nezdindeki dava ve tahkim süreçlerinde müvekkillerin temsil edilmesini kapsar.

İnşaat ve Altyapı

Yer aldığımız projelerden örnekler

  • Sırbistan'da otomobil parçası fabrikasının inşasında bir otomotiv parçası üreticisine hukukki danışmanlık verilmesi
  • Üre fabrikası projesinde bir gübre üreticisi şirkete hukuki danışmanlık verilmesi
  • Büyük bir Türk holdinginin iştiraki olan bir Türk müteahhitlik firmasına 3. İstanbul köprüsü özel proje şirketinin finansman gereksinimleri ile İtalyan ortağının konkordato süreci nedeniyle ödeme yapamaması konusunda danışmanlık verilmesi
  • İzmir'de Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi inşaatında Türk ve Yunan ortaklardan oluşan bir ortak girişim şirketine danışmanlık sağlanması
  • Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü'nün tasarımı, inşaatı ve (temel olmayan hizmetlerin) yönetimi için Türk sağlık sektöründeki ilk PPP projesinin proje yapılandırılması ve finansmanında, Türk ve İtalyan ortaklar tarafından oluşturulan bir ortak girişim şirketini temsili
  • Bakü–Tiflis–Ceyhan boru hattı konusunda tanınmış bir uluslararası sertifikasyon şirketini temsil etmek

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Canan Doksat Canan Doksat Ortak ve Vergi Lideri
İbrahim Onur Baysal İbrahim Onur Baysal Ortak ve Sermaye Piyasaları Lideri
Didem Adlığ Sönmez Didem Adlığ Sönmez Yönetici Avukat
Rüştü Mert Kaşka Rüştü Mert Kaşka Kıdemli Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.