Ulaştırma ve Lojistik

Mal ve hizmet ihtiyacı gidermek üzere faaliyet gösteren tüm sektörlerle yoğun biçimde ilişkili olan ulaştırma ve lojistik sektörü gerek ulusal gerekse uluslararası ticaret sisteminin en önemli rekabet avantajlarından birini oluşturur. Bu nedenle bu alandaki faaliyetlerin doğru bir hukuki alt yapıyla şekillendirilmesi şirketler için oldukça önemlidir. Erdem & Erdem bu alanda faaliyet gösteren şirketlere ulaştırma ve lojistik mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmeti sunar, olası sorunları ortaya çıkmadan tespit etmeye yönelik rehberlik eder ve yaşanan uyuşmazlıklarda müvekkillerini mahkemeler nezdinde temsil eder.

Ekibimiz, deniz, kara ve hava taşımacılığını içeren, sınır ötesi yasal düzenlemelere tabi olan sektörde tüm sözleşmeleri hassasiyetle ele alır ve ulusal ve uluslararası müvekkillerine faaliyetlerini gerçekleştirmeleri ve mallarını güvenli bir şekilde nakliye edebilmeleri için gerekli hukuki alt yapının sağlanması konusunda destek sunar. Mücbir sebep riskleri, teminat verilmesi, nakliye anlaşmaları, gümrük sorunları ve müvekkillerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumu konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Erdem & Erdem nakliye, lojistik kargo şirketleri, taşıt operatörleri, demiryolu şirketleri, havaalanı işletmecileri, liman ve terminal operatörleri, ro-ro gemi operatörleri, teknik bakım sağlayıcılar, sigorta şirketleri ve finansörler gibi pek çok farklı sektör oyuncusunu ulusal ve uluslararası tüm işlemlerinde temsil eder. Bu alanda sunduğumuz faaliyetler, uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, çarter parti sözleşmeleri, Viyana Satım Sözleşmesi’ne (CISG) ilişkin konular, ticari kısıtlamalar, gümrük ve sınır güvenliği, fikri mülkiyet, dağıtım ve riskten korunma anlaşmaları, konişmento meseleleri, mal sevkiyatı ve kara, hava ve deniz taşımacılığı esnasında gerçekleşen kazalar gibi pek çok konuyu içerir.

Karayolu taşımacılığı, deniz taşımacılığı, denizcilik ve havacılık gibi birçok alanda sahip olduğu küresel uzmanlığıyla yerel mevzuat bilgisini bir araya getiren avukatlarımız, lojistik, taşımacılık ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerimizi karşılaştıkları her türlü hukuki uyuşmazlıklarında mahkemeler nezdinde temsil eder. Yükün ziyaı ve hasarına ilişkin davalar, taşıyanın sorumluluğundan kaynaklanan tazminat ve rücu davaları, CMR ve tüm uluslararası konvansiyonlardan kaynaklı davalar, yük ve insan taşınmasına ilişkin çıkan uyuşmazlıklar, sigorta tarifeleri uyuşmazlıkları, ihtiyadi tedbir ve icra davaları, sözleşme ihlallerinden kaynaklanan davalar ve kazalardan kaynaklanan zararlar için açılan davalar bunlara örnek verilebilir.

Erdem & Erdem olarak müvekkillerimizin değişken ihtiyaçlarına tam farkındalıkla yaklaşıyor ve hukukun pek çok farklı alanından kaynaklanan sorunlarında destek sunuyoruz. Bu anlamda avukatlarımız müvekkillerimize birleşme ve devralmalar, rekabet hukuku soruşturmaları, mevzuata uyum programları, sözleşmeler ve dağıtım sistemleri konularında Avrupa Birliği ve yerel mevzuatın karşılaştırmalı analizini sunarak hukuki destek sağlar. Bunlara ek olarak müvekkillerimize fikri mülkiyet hukuku, veri koruma, vergi hukuku ve gümrük mevzuatına ilişkin tüm sorunlarında da hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunuyoruz.

Ulaştırma ve Lojistik

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Canan Doksat Canan Doksat Yönetici Avukat ve Vergi Lideri
Ecem Süsoy Uygun Ecem Süsoy Uygun Yönetici Avukat
Merve Bakırcı Merve Bakırcı Kıdemli Avukat
Hazel Coşkun Baylan Hazel Coşkun Baylan Kıdemli Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.