Ulaştırma ve Lojistik

Mal ve hizmet ihtiyacı gidermek üzere faaliyet gösteren tüm sektörlerle yoğun biçimde ilişkili olan ulaştırma ve lojistik sektörü gerek ulusal gerekse uluslararası ticaret sisteminin en önemli rekabet avantajlarından birini oluşturur. Bu nedenle bu alandaki faaliyetlerin doğru bir hukuki alt yapıyla şekillendirilmesi şirketler için oldukça önemlidir. Erdem & Erdem olarak bu alanda faaliyet gösteren şirketlere ulaştırma ve lojistik mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmeti sunuyor, olası sorunları ortaya çıkmadan tespit etmeye yönelik rehberlik ediyor ve yaşanan uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil ediyoruz.

Ekibimiz, deniz, kara ve hava taşımacılığını içeren, sınır ötesi yasal düzenlemelere tabi olan sektörde tüm sözleşmeleri hassasiyetle ele alır, ulusal ve uluslararası müvekkillerine faaliyetlerini gerçekleştirmeleri ve mallarını güvenli bir şekilde nakliye edebilmeleri için gerekli hukuki alt yapının sağlanması konusunda destek sunar. Mücbir sebep riskleri, teminat verilmesi, nakliye anlaşmaları, gümrük sorunları ve müvekkillerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumu konusunda hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Erdem & Erdem olarak nakliye, lojistik kargo şirketleri, taşıt operatörleri, demiryolu şirketleri, havaalanı işletmecileri, liman ve terminal operatörleri, ro-ro gemi operatörleri, teknik bakım sağlayıcılar, sigorta şirketleri ve finansörler gibi pek çok farklı sektör oyuncusunu ulusal ve uluslararası tüm işlemlerinde temsil ediyoruz. Bu alanda sunduğumuz faaliyetler, uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, çarter parti sözleşmeleri, Viyana Satım Sözleşmesi’ne (CISG) ilişkin konular, ticari kısıtlamalar, gümrük ve sınır güvenliği, fikri mülkiyet, dağıtım ve riskten korunma anlaşmaları, konşimento meseleleri, mal sevkiyatı, kara, hava ve deniz taşımacılığı esnasında gerçekleşen kazalar gibi pek çok konuyu içeriyor.

Avukatlarımız, karayolu taşımacılığı, deniz taşımacılığı, denizcilik ve havacılık gibi birçok alanda sahip olduğu küresel uzmanlığıyla yerel mevzuat bilgisini bir araya getirerek, lojistik, taşımacılık ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerimizi karşılaştıkları her türlü hukuki uyuşmazlıklarında mahkemeler nezdinde temsil eder. Yükün ziyaı ve hasarına ilişkin davalar, taşıyanın sorumluluğundan kaynaklanan tazminat ve rücu davaları, CMR ve tüm uluslararası konvansiyonlardan kaynaklı davalar, yük ve insan taşınmasına ilişkin çıkan uyuşmazlıklar, sigorta tarifeleri uyuşmazlıkları, ihtiyadi tedbir ve icra davaları, sözleşme ihlallerinden kaynaklanan davalar ve kazalardan kaynaklanan zararlar için açılan davalar bunlara örnek verilebilir.

Ulaştırma ve Lojistik

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Canan Doksat Canan Doksat Ortak ve Vergi Lideri
İbrahim Onur Baysal İbrahim Onur Baysal Ortak ve Sermaye Piyasaları Lideri
Ecem Süsoy Uygun Ecem Süsoy Uygun Yönetici Avukat
Merve Bakırcı Merve Bakırcı Kıdemli Avukat
Hazel Coşkun Baylan Hazel Coşkun Baylan Kıdemli Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.