Gayrimenkul

Eşya hukuku kapsamında önemli bir alan olarak karşımıza çıkan gayrimenkul hukuku, diğer hukuk dallarıyla da ilişkili olup, toplumun her kesimini yakından ilgilendirir. Gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır müvekkillerine hukuki destek sunan Erdem & Erdem olarak, özellikle emlak alım satımı, tapu işlemleri, kiralama, kira ve alım-satım sözleşmeleri, eser sözleşmesi, ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri ve ipotek sözleşmelerinin düzenlenmesinde danışmanlık verir ve her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil ederiz.

Gayrimenkul hukuku alanında hizmet veren avukatlarımız arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları yakından takip eder. İmar ve inşaat projelerinin mevzuata uygunluğunu denetler, gerekli izin ve ruhsatların alınmasında müvekkillerimize destek sunar.

Erdem & Erdem olarak gayrimenkul finansmanı alanında sermaye yatırımcılarını, müteahhitleri, mal sahiplerini, kredi sağlayıcıları, ana yüklenicileri, gayrimenkul yatırım ortaklıklarını, kamu-özel sektör ortaklıklarını, altyüklenicileri, mimarları, çok uluslu şirketleri, liman yönetimi şirketlerini, hava yolu işletmecileri gibi pek çok şirketi temsil ediyoruz. Avukatlarımız gayrimenkul varlıklarının hem bireysel hem de portföy bazında geliştirilmesi, kiralanması, edinimi ve devrinde müvekkillerimize destek sunar. Ayrıca, çeşitli gayrimenkul türleri ile teminat altına alınmış inşaat kredileri sağlayan bankalara ve diğer finans kuruluşlarına da hizmet sunar.

Ekibimiz, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerimizi her türlü uyuşmazlıklarında mahkemeler nezdinde temsil eder. Tapu ve imar davalarının yürütülmesi, istihkak davaları, kamulaştırma davaları, kira davaları ve izaley-i şuyu davaları gayrimenkul dava konuları arasında öncelikli olarak yer alır. Avukatlarımız gayrimenkul alanındaki uyuşmazlıklarında müvekkillerimizi ulusal ve uluslararası tahkim kurumları nezdinde yürütülen davalarda da uzun yıllardır başarıyla temsil etmektedir.

Ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözülmesinin yanı sıra avukatlarımız yabancıların mülk edinmesi, ayni hak tesisi işlemleri konularında da danışmanlık hizmeti sunar. Ayrıca tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerinin tespiti de gayrimenkul hukuku alanında uzman avukatlarımızın destek sunduğu konulardır. Ekibimiz, her mülkün kendine has özellikleri olduğunun farkında olarak otel, perakende, ofis ve konut kullanımları; alışveriş merkezleri veya imar ve arazi kullanımında doğan sorunları, kamu ve özel sektör taraflarıyla çalışmak gibi mülkün karışık kullanımından doğan hukuki zorlukları hassasiyetle ele alır.

Gayrimenkul

Yer aldığımız projelerden örnekler

  • Bir özel sermaye şirketinin İstanbul’daki konut projesi işinde temsil edilmesi
  • İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan bir lüks inşaat projesinin baş danışmanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli çokuluslu bir gayrimenkul şirketininin temsil edilmesi
  • Bir Türk inşaat şirketinin Litvanya’daki konut projesinde baş danışman olarak temsil edilmesi
  • Türkiye'deki bir gayrimankul projesi ve buna dair şirket kuruluşu ile ilgili İngiliz yatırımcıların temsil edilmesi

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Canan Doksat Canan Doksat Ortak ve Vergi Lideri
İbrahim Onur Baysal İbrahim Onur Baysal Ortak ve Sermaye Piyasaları Lideri
Didem Adlığ Sönmez Didem Adlığ Sönmez Yönetici Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.