Enerji

Enerji sektöründeki deneyimimiz, doğal gaz, kömür ve petrolle çalışan enerji santrallerini, birleşik üretim tesislerini, tarımsal ve kentsel katı atık projelerini, hidroelektrik santral projelerini, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji tesislerini içerir. Enerji ve doğal kaynaklar sektöründeki müvekkillerimiz; petrol ve gaz şirketleri, altyapı ve ulaştırma şirketleri, elektrik tedarik ve dağıtım şirketleri, bağımsız enerji üreticilerini içeren çok geniş bir yelpazedeki sektör katılımcılarından ve yenilenebilir enerji şirketlerinden oluşuyor. Ayrıca enerji alanında uzman ekibimiz risk sermayesi ile desteklenen şirketlere, özel sermaye şirketlerine, bu işletmelere yatırım sermayesi tedarik eden yatırım bankaları ile ticari bankalara ve bu alanlarda önde gelen meslek odalarına da danışmanlık hizmeti sunuyor.

Enerji sektöründeki deneyimli avukatlarımız müvekkillerini, konsorsiyum ve ortak girişim kurma, proje yürütme ve ticari operasyonlar vasıtasıyla finansman ve gelir menkulleştirme dahil olmak üzere, proje değerlendirme sürecinin ilk aşamalarından kapanış sürecine kadar temsil eder. Ekibimiz uzun yıllardır mal sahipleri, kredi verenler, ekipman tedarikçileri, yükleniciler ve sigorta şirketlerine proje finansmanı, geliştirme, tasarım ve inşaat konularında hukuki danışmanlık sunuyor.

Erdem & Erdem olarak ayrıca Avrupa Patent Sözleşmesi ve İşletme ve Bakım sözleşmeleri (ICC ve FIDIC sözleşmeleri) ile çeşitli mali ve ticari risk tahsisatı sorunlarının çözümlenmesine yönelik uzun vadeli hizmet sözleşmeleri de dahil olmak üzere işletmeyle ilişkili tüm sözleşmelerin müzakere edilmesi, hazırlanması ve imza süreçlerini yürütüyoruz. Ruhsatlandırma ve mevzuata ilişkin konularda, dava süreçlerinde ve işlemsel çalışmalarda koordine danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz.

Enerji

Avukatlarımız

Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Kurucu ve Kıdemli Ortak
Piraye Erdem Piraye Erdem Kurucu ve Yönetici Ortak
Özgür Kocabaşoğlu Özgür Kocabaşoğlu Ortak ve Kurumsal İşler Lideri
Süleyman Sevinç Süleyman Sevinç Ortak ve Davalı İşler Lideri
Mert Karamustafaoğlu Mert Karamustafaoğlu Ortak, Rekabet ve Uyum Lideri
Alper Uzun Alper Uzun Ortak ve Arabulucu
Canan Doksat Canan Doksat Ortak ve Vergi Lideri
İbrahim Onur Baysal İbrahim Onur Baysal Ortak ve Sermaye Piyasaları Lideri
Didem Adlığ Sönmez Didem Adlığ Sönmez Yönetici Avukat
Ecem Süsoy Uygun Ecem Süsoy Uygun Yönetici Avukat
Sevgi Ünsal Özden Sevgi Ünsal Özden Yönetici Avukat ve Arabulucu
Tilbe Birengel Tilbe Birengel Kıdemli Avukat
Rüştü Mert Kaşka Rüştü Mert Kaşka Kıdemli Avukat
Duygu Öner Ayçiçek Duygu Öner Ayçiçek Kıdemli Avukat

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.