Milletlerarası Ticari Terimler Yenilendi: Incoterms® 2020

Eylül 2019 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem
% 0

Giriş

INCOTERMS, milletlerarası ticarette sıklıkla kullanılan ticari terimleri açıklamak için Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayımlanan bir kurallar dizisidir. Incoterms kurallarının amacı milletlerarası ticaretin güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak ve bunu kolaylaştırmaktır. Bir satış sözleşmesinin taraflarınca Incoterms kurallarına yapılacak atıf, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini açıkça tanımlayarak taraflar arasında teslim şartlarının yorumuna ilişkin olarak hukuki uyuşmazlık oluşma riskini en aza indirger.

Incoterms ICC tarafından ilk olarak 1936’da oluşturuldu ve o zamandan bu yana pek çok kez geliştirildi ve yenilendi. Incoterms® 2010’un yayımlanmasından sonra milletlerarası ticarette yaşanan gelişmeler nedeniyle, ICC Incoterms kurallarını yeniden revize etme ihtiyacı hissetti ve 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girmek üzere, 10 Eylül 2019 tarihinde Incoterms® 2020’yi yayımladı.

Incoterms’ün Kapsamı

Incoterms, her biri A1/B1’den A10/B10’a kadar numaralandırılmış on maddelik kurallar dizisinden oluşan 11 ticari terimde, tarafların malların teslimi, hasarın geçişi, masrafların paylaşımı, sigorta ve belgelere ilişkin gereklilikler açısından hak ve borçları başta olmak üzere, satış sözleşmelerinin belirli hükümlerini düzenler.

Incoterms kurallarının kendi başlarına bir satış sözleşmesi olmadığını veya satış sözleşmesi yerine geçmediğini belirtmek gerekir; bu nedenle kurallar bir satış sözleşmesinin tüm unsurlarını düzenlemezler. Incoterms kuralları şu konuları kapsamaz: (i) bir satış sözleşmesinin olup olmadığı; (ii) satılan malların özellikleri; (iii) ödemenin zamanı, yeri, yöntemi veya ödemenin yapıldığı para birimi; (iv) satış sözleşmesine aykırılık halinde başvurulabilecek çözümler; (v) sözleşmesel yükümlülüklerin ifasında gecikme ve diğer aykırılıkların sonuçları; (vi) yaptırımların etkisi; (vii) tarifelerin uygulanması; (viii) ithalat ve ihracat yasakları; (ix) mücbir sebep veya aşırı ifa güçlüğü; (x) fikri mülkiyet hakları; (xi) uyuşmazlıkların çözümü yöntemi, yeri veya uyuşmazlığa uygulanacak hukuk; ve (xii) satılan malların mülkiyetinin geçişi.

Incoterms kuralları, belirli bir ticaret veya mal türüne özgü ticaret uygulamalarını yansıtmak amacıyla tasarlanmadı. Bu kurallar, malların türü ya da özelliği ne olursa olsun kullanılabilirler.

Incoterms® 2020’deki Temel Yenilikler

Değişikliğin Amacı

Incoterms® 2020 revizyonunun temel amacı kuralları daha ekonomik, erişilebilir, kullanıcı dostu ve pratik hale getirmektir. Benim de üyesi olmaktan gurur duyduğum Çalışma Grubu, kullanıcıların satış sözleşmelerine en iyi uyan Incoterms kuralını seçmelerini sağlayabilmek için kuralların sunumunun nasıl geliştirilebileceğine odaklandı. Bu amaçla, Incoterms® 2020 eskisinden çok daha fazla grafiğin yanı sıra, ayrıntılı ve net bir genel Giriş Bölümü ve her bir Incoterms kuralına ilişkin olmak üzere Kullanıcılar için Açıklama Notları içerir. Bu yapısal değişikliklerin yanı sıra, Çalışma Grubu milletlerarası ticarette yaşanan son gelişmeleri göz önünde bulundurmak için büyük çaba harcadı ve emtia piyasası, bankacılık, sigorta, taşıma, gümrük, freight forwarding, lojistik, ithalat/ihracat, uyum, vb. sektörlerde faaliyet gösterenler dâhil olmak üzere geniş bir paydaşlar ve milli birlikler yelpazesinden gelen görüşleri değerlendirdi.

Yapısal Değişiklikler

  • Her bir terim içerisindeki maddelerin sıralamasında değişiklik: Her bir terimde yer alan maddelerin sıralaması değiştirilerek teslim ve hasarın geçişine daha çok önem verildi. Teslim ve hasarın geçişi artık doğrudan genel borçlardan sonra gelir. Sonrasında ise taşıma, sigorta ve teslim/taşıma belgesine ilişkin yükümlülükler düzenlenir ve bunu ihracat/ithalat için gereken gümrük işlemleri, kontrol/ambalajlama/işaretleme, masrafların paylaşımı ve ihbarlar izler.
  • DAT teriminin üç harflik kısaltmasının DPU olarak değiştirilmesi: Incoterms® 2010’da DAT kısaltması ‘Terminalde Teslim’ anlamına gelse de, terime ilişkin Rehber Açıklama ‘terminal’ teriminin rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsadığını kabul ediyordu. Incoterms® 2020’de, terminalin herhangi bir yer olabileceğini vurgulamak amacıyla, terimin adı bu ifadeyi içermeyecek şekilde değiştirildi. Buna ek olarak, terimin adının artık ‘boşaltılmış olarak’ ifadesini içermesiyle, bir DAP satıcısının aksine, DPU satıcısının malları gelen taşıma aracından boşaltılmış şekilde teslim etmesi gerektiği vurgulandı.
  • DAP teriminin DPU teriminden önce gelmesi: Incoterms® 2020 DAP terimine DPU teriminin öncesinde yer verir. Bunun nedeni DAP teriminin, satıcının malları gelen taşıma aracından boşaltmakla da yükümlü olduğu DPU terimine kıyasen satıcı için daha az yükümlülük öngörmesidir.
  • Kullanıcılar için Açıklama Notları: Önceki “Rehber Açıklamalar” başlığının “Kullanıcılar için Açıklama Notları” başlığı ile değiştirilmesinin yanı sıra, bu açıklamaların içeriği de genişletildi. Notlar artık kullanıcının ilgili terime ilişkin tüm önemli konulara dikkatini çekmek için daha ayrıntılı açıklamalar içerir ve teslim, taşıma şekli, ithalat/ihracat için gereken gümrük işlemleri vb. konularda görsel açıklamalar içeren grafiklere geniş yer verir.
  • Yatay sunum: Incoterms kuralları geleneksel olarak yalnızca dikey formatta yayımlanıyordu; bu formatta her bir terim A1/B1’den A10/B10’a kadar tüm maddeleri sıralıyordu. Şimdi ise, buna ek olarak, Kurallar, her bir Incoterms kuralının on adet maddesinin tamamını önce satıcı ve sonra da alıcı için sıralandığı bir yatay sunum içerir. Bu yeni sunum türü, kullanıcıların istedikleri herhangi bir konuda (örneğin masraflar, ithalat/ihracat ilişkin yükümlülükler, sigorta vb.) çeşitli terimler arasındaki farkları görmelerini kolaylaştıracaktır.
  • Masrafların listelendikleri yer: Çeşitli maddelerle paylaştırılan masraflar geleneksel olarak her bir terimin farklı bölümlerinde yer alırken, Incoterms® 2020’nin A9/B9 maddeleri her bir Incoterms kuralı uyarınca katlanılacak tüm masrafları listeler. Bu yenilik sayesinde, kullanıcılar satıcı veya alıcı olarak sorumlu olacakları tüm masrafları bir arada görebilecektir. Incoterms® 2020 böylelikle, tüm masraflara ilişkin tam bir liste sunar. Bununla birlikte, masrafların ilgili oldukları maddelerde yer almaya devam ettiğini de belirtmek gerekir.

İçeriğe İlişkin Değişiklikler

  • FCA kuralında yükleme kaydı içeren konişmentolar: Deniz taşımaları için FCA terimi seçildiğinde, satıcılar ya da alıcılar veya bunların akreditif sağlamış olan bankaları yükleme kaydı içeren bir konişmento isteyebilirler. Bununla birlikte, FCA terimi uyarınca teslim malların gemiye yüklenmesinden önce gerçekleşir ve bu nedenle taşıyıcı yükleme kaydı içeren bir konişmentoyu ancak mallar gerçekten gemiye yüklendikten sonra verebilir. Bu durum da satıcının mallar gemiye yüklenmeden önce taşıyıcıdan yükleme kaydı içeren bir konişmento almasını imkansız kılar. Uygulamadaki bu ihtiyaca bir çözüm sunmak amacıyla, Incoterms® 2020’nin FCA A6/B6 maddeleri, tarafların bu doğrultuda anlaşmış olmaları halinde, alıcının, satıcıya malların yüklenmiş olduğunu belirten bir taşıma belgesi (yükleme kaydı içeren bir konişmento gibi) düzenlemesi yönünde taşıyıcıya talimat vermesi gerektiğini düzenler.
  • CIF ve CIP kurallarında farklı seviyelerdeki sigorta kapsamları: Incoterms® 2010’da her iki kural da Enstitü Kargo Kuralları’nın (LMA/IUA) C klozunda veya benzer klozlarda yer alan kapsamda bir sigorta öngörüyordu. Daha yüksek bir teminat limitine olan ihtiyacı karşılamak amacıyla ve fakat aynı zamanda deniz taşıması yoluyla yapılan emtia satışlarıyla meşgul olanları da göz önünde bulundurarak, daha çok deniz taşıması yoluyla yapılan emtia satışlarında tercih edilen CIF teriminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Öte yandan, CIP teriminde, teminat limiti, piyasada, çeşitli limitlere tabi olmakla birlikte “all risks” olarak da bilinen, Enstitü Kargo Kuralları’nın (A) klozlarında veya benzer klozlarda öngörülen kapsama yükseltildi. Bununla birlikte, her iki kuralda da, taraflar daha yüksek ya da daha düşük bir teminat limiti kararlaştırmakta serbesttir.
  • FCA, DAP, DPU ve DDP terimlerinde taşımanın satıcının veya alıcının kendi taşıma aracıyla ayarlanması: Kuralların önceki versiyonları malların satıcıdan alıcıya taşınması gereken zamanlarda, satıcının veya alıcının taşımayı kendi taşıma aracıyla ayarlamasının da mümkün olabileceğini dikkate almaksızın, her zaman üçüncü bir kişiyle taşıma sözleşmesi yapılacağını varsayıyordu. Aslında durum her zaman böyle olmadığından, Incoterms® 2020, FCA, DAP, DPU ve DDP terimlerinin A4/B4 maddeleriyle, duruma göre satıcı veya alıcının, malların taşınması için taşıma sözleşmesi yapması veya malların bu şekilde taşınmasını ayarlaması gerektiğini düzenleyerek bu olanağa açıkça yer verir.
  • Taşıma yükümlülükleri ve masraflarına ilişkin hükümler arasında güvenliğe ilişkin gerekliliklere yer verilmesi: Malların dolaşımına ilişkin güvenlik konusu milletlerarası ticarette son yıllarda gittikçe daha fazla önem kazandı. Incoterms® 2010 da güvenliğe ilişkin gereklilikler hakkında düzenlemeler içerse de, Incoterms® 2020 bu gereklilikleri daha fazla vurgular ve her bir kuralın sırasıyla taşıma ve ihracat/ithalat için gereken gümrük işlemlerine ilişkin olan A4 ve A7 maddelerinde bunların taraflarca paylaşımına ilişkin hükümler içerir.

Sonuç

1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek olan Incoterms® 2020 tüm kuralların daha basit ve açık bir sunumunu takdim ederek, kullanıcıların satış sözleşmelerine en iyi uyan Incoterms kuralını daha kolay bir şekilde seçmelerini sağlar. Incoterms kurallarında ilk kez yer verilen yatay sunum da, kullanıcıların her bir terim arasındaki farklılıkları kolayca görmelerini sağlayarak, ticari gereksinimlerine en uygun Incoterms kuralını seçmelerine yardımcı olacaktır. Kuralların içeriğindeki değişiklikler ICC ve Çalışma Grubu’nun özenli ve kapsamlı çalışmalarının bir sonucudur ve tacirlerin güncel gereksinimlerine isabetli bir şekilde karşılık vermesi umulmaktadır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi’nin Tarafları ve Sözleşmelerin Nispiliği

Kural olarak sözleşmeden doğan hak ve borçlar sadece sözleşmenin tarafı olan alacaklı ve borçlu arasında hukukî sonuç doğurur. Bu prensip hukukumuzda “sözleşmelerin nispiliği” olarak adlandırılır. Genel olarak, sözleşmenin tarafları dışındaki üçüncü kişiye bir edimin yerine getirilmesinin üstlenildiği...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Değişen E-ticaret Kanunu Neler Getiriyor?

Dijitalleşen dünyada büyüyen ve gelişen e-ticaretin kuralları değişiyor. Önceleri dijital pazarın odak noktası olarak gösterilen e-ticaret, çok geçmeden dijital ekonominin itici gücü olarak ifade edilmeye başladı. Ancak e-ticaretin büyüme hızı ve kısa süre içinde geçirdiği dönüşüm dikkate alındığında...

Ticaret Hukuku 31.07.2022
Hukuk Postası
Sermaye Şirketlerinde Haklı Nedenle Fesih Davası

Bir şirketin feshi, tescil ile kazanılan tüzel kişiliğin ortadan kalkmasına yol açarak, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkan infisahın, özellikli bir görünümüdür. Hâkimin inşai hükmüyle bir şirketin feshine ve bunun doğal sonucu olarak sona ermesine yol açan bu özel dava türü...


Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Aile Şirketlerinde Yol Ayrımı

Kontrol veya yönetimin bir ailenin üyelerine ait olduğu şirketler, aile şirketi olarak kabul edilir. Aile üyeleri, şirket kontrolünü sağlayan payları elinde tutabildiği gibi yönetim yetkisini de elinde bulundurur. Aile şirketleri, aile üyeleri için fırsat, güvence ve gelir demektir...

Ticaret Hukuku 30.06.2022
Hukuk Postası
Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Karayolu ile Eşya Taşıması

Türkiye 7 Aralık 1993 tarihli 3939 sayılı Kanun ile Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi’ne (“CMR”) katılmayı uygun buldu ve CMR Türkiye’de 31 Ekim 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. CMR’nin 1/1 maddesi uyarınca, tarafların tabiiyeti ve ikamet yerinden bağımsız olarak...

Ticaret Hukuku Ağustos 2017
Hukuk Postası
Adi Ortaklıklar

Türk hukukunda adi ortaklıklar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 620 ve devamı maddelerinde düzenlenir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini veya mallarını ortak bir amaca (nihai olarak kazanç elde etme amacına) ulaşmak üzere...

Ticaret Hukuku Nisan 2014
Hukuk Postası
Tüzel Kişilerin Tabiyeti
Ticaret Hukuku Ekim 2012
Hukuk Postası
Genel Kurul Kararlarının İptal Nedeni Olarak Örtülü Kazanç Aktarımı

Anonim şirketlerde örtülü kazanç aktarımı, geniş anlamda şirket malvarlığının ilişkili taraflara aktarılmasını konu alan ve birçok farklı görünümü barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkar. Sermaye piyasaları hukukunda kanun seviyesinde ve...

Ticaret Hukuku Şubat 2022
Hukuk Postası
Türk ve Alman Hukukunda Elektronik İmza
Ticaret Hukuku Aralık 2021
Hukuk Postası
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Ticaret Hukuku Mart 2018
Hukuk Postası
Genel Kurul Çağrı Davaları
Ticaret Hukuku Ağustos 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Taşıyanın Hapis Hakkı
Ticaret Hukuku Haziran 2021
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Oy Hakkının Donması
Ticaret Hukuku Temmuz 2020
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Veto Hakkı
Ticaret Hukuku Ağustos 2020
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemi Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2020
Hukuk Postası
Rehinli Anonim Şirket Payının Devri
Ticaret Hukuku Mart 2020
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hacizli Payların Devri
Ticaret Hukuku Temmuz 2019
Hukuk Postası
Yönetim Kurulunda Temsil Edilme İmtiyazı
Ticaret Hukuku Mayıs 2019
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Organların Eksikliği
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
2016 York Anvers Kuralları
Ticaret Hukuku Mart 2019
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Teknik İflasta Yenilikler
Ticaret Hukuku Eylül 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Primli Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2018
Hukuk Postası
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Temmuz 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Haziran 2018
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Gemilerin İhtiyati Haczi
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Pay Rehni
Ticaret Hukuku Mayıs 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Güncellenmiş FIDIC Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Nisan 2018
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Türkiye’deki Hisse Opsiyon Planları
Ticaret Hukuku Haziran 2017
Hukuk Postası
Türk Hukukunda Oy Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Mayıs 2017
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Ticaret Hukuku Nisan 2017
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sermayenin Kaybı
Ticaret Hukuku Eylül 2015
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Kefil Olma Ehliyeti
Ticaret Hukuku Şubat 2015
Hukuk Postası
Acentenin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Ticaret Hukuku Aralık 2014
Hukuk Postası
Özel Denetim İsteme Hakkı
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Pay Devri mi, Malvarlığı Devri mi?
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Ticaret Hukuku Ekim 2014
Hukuk Postası
Limited Şirketlerde Haklı Sebeple Fesih
Ticaret Hukuku Eylül 2014
Hukuk Postası
Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Ağustos 2014
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Ticaret Hukuku Mart 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi
Ticaret Hukuku Şubat 2014
Hukuk Postası
Hâkimiyet Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Ocak 2014
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisi
Ticaret Hukuku Aralık 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Paysahipleri Sözleşmeleri
Ticaret Hukuku Kasım 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Şubeler Ve İrtibat Büroları
Ticaret Hukuku Ağustos 2013
Hukuk Postası
TTK Hükümleri Uyarınca Ön Şirket
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Limited Şirkette Çıkma Ve Çıkarılma
Ticaret Hukuku Temmuz 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletmenin Tür Değiştirmesi
Ticaret Hukuku Nisan 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticaret Sicili Yönetmeliği
Ticaret Hukuku Ocak 2013
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Finansal Kiralama Sözleşmesi
Ticaret Hukuku Aralık 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kar Payı Avansı
Ticaret Hukuku Eylül 2012
Hukuk Postası
Ticaret Şirketlerinin Bakanlıkça Denetimi
Ticaret Hukuku Ağustos 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Sona Erme Ve Tasfiye
Ticaret Hukuku Haziran 2012
Hukuk Postası
Yeni TTK’da Finansal Yardım Yasağı
Ticaret Hukuku Nisan 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Ticaret Hukuku Mart 2012
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Kuruluşunda Yenilikler
Ticaret Hukuku Şubat 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde Temsil ve İlzam
Ticaret Hukuku Ocak 2011
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar
Ticaret Hukuku Kasım 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Faturaya Konan Vade Farkı Kaydı
Ticaret Hukuku Haziran 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Anonim Şirketlere Kayyum Atanması
Ticaret Hukuku Şubat 2010
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Çeklerde Sil Baştan
Ticaret Hukuku Aralık 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar
Ticaret Hukuku Haziran 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Ücret
Ticaret Hukuku Mayıs 2009
Hukuk Postası
Türk Hukuku ve FIDIC Kapsamında Ek Süre
Ticaret Hukuku Nisan 2009
Hukuk Postası
Çek Hukukunda İki Yenilik
Ticaret Hukuku Şubat 2009
Hukuk Postası
Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Düzen
Ticaret Hukuku Şubat 2009

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.