Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

31.01.2023 Can Yıldız

Giriş ve Arka Plan

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü vardır: Bağımsız satıcıların ürünleri doğrudan tüketicilere satabilecekleri bir pazar yeri işletir ve aynı zamanda bir perakendeci olarak bağımsız satıcılarla rekabet halinde kendi platformunda ürün satar. Bu ikili konumun bir sonucu olarak Amazon, halka açık olmayan ticari veriler de dahil olmak üzere, platformundaki bağımsız satıcıların faaliyetleri hakkında büyük veri kümelerine erişebilir.


Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
% 0

17 Temmuz 2019’da Avrupa Komisyonu ("Komisyon"), Amazon'un kendi pazaryerinde satış yapan bağımsız satıcılara ait bu kamuya açık olmayan verileri kullanımının Avrupa Birliği rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini değerlendirmek için bir soruşturma başlatmıştı.[1]

Buna paralel olarak Komisyon, 10 Kasım 2020'de şu konularda ikinci bir soruşturma başlatmıştı.[2]

 1. Amazon’un tek bir satıcının teklifini belirgin bir şekilde göstererek ön plana çıkardığı ve doğrudan satın al butonuna basarak ürünlerin hızlı bir şekilde satın alınmasını sağlayan “Buy Box” uygulaması ve;
 2. Amazon'un aylık veya yıllık bir ücret karşılığında müşterilere “premium” hizmetler sunmasına ve bağımsız satıcıların belirli koşullar altında Prime müşterilerine satış yapmasına olanak tanıyan Prime programı.
 3. Verilerin Kullanımı

Şekil: Buy Box kutucuğu. Bir alıcı, bu düğmeler aracılığıyla bir ürün satın aldığında (tüm listelemeleri görüntüleyip tercih yaptığı durumun aksine), Amazon tarafından (fiyat, teslimat koşulları, alıcı puanı vb. temel alınarak)tanıtılan belirli bir satıcı aracılığıyla satın alır. Buy Box genellikle Amazon'un kendisi tarafından satışa sunulan/öncelik verilen listelemelerdir.

Soruşturmalara karşılık olarak Amazon, Temmuz 2022’de Komisyon’a bir taahhüt paketi sunarak Komisyon’un yukarıda listelenen üç konudaki endişelerini, yani (i) Buy Box, (ii) Prime üyeliği ve (iii) verilerin kullanımını gidermeye çalıştı. Komisyon bir pazar testi gerçekleştirdi ve Amazon’un önerdiği taahhütlerle ilgili 9 Eylül 2022’ye kadar ilgili üçüncü tarafların görüşlerini aldı. Üçüncü tarafların görüşlerini topladıktan ve taahhütleri değerlendirdikten sonra Komisyon, Amazon tarafından sunulan taahhütleri 20 Aralık 2022’de AB rekabet kuralları uyarınca yasal olarak bağlayıcı hale getirdi.

Komisyon’un Endişeleri

Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın (TFEU) 102. Maddesi, hâkim durumun AB içindeki ticareti etkileyebilecek ve rekabeti önleyecek veya kısıtlayacak şekilde kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.

Bu bağlamda Komisyon, yürüttüğü iki soruşturmada Amazon’un AB bölgesindeki herhangi bir pazarda hâkim durumda olup olmadığını ve Amazon'un uygulamalarının kötüye kullanma teşkil edip etmediğini tespit etmeyi amaçladı.

Komisyonun soruşturma bildirimi, Amazon’un üçüncü taraf satıcılara çevrimiçi pazaryeri hizmetlerinin sağlanması konusunda Fransa ve Almanya pazarlarında hâkim durumda olduğunun altını çizdi.

Komisyon, platformundaki adil rekabeti bozduğu ve etkin rekabeti engellediği için Amazon’un perakende kararlarını kalibre etmek için bağımsız satıcıların ticari verilerine dayanmaması gerektiğine dair ön görüşünü sundu. Başka bir deyişle Komisyon, Amazon’un perakende pazarındaki rakiplerinin ticari verilerini pazaryeri operatörü rolüyle toplamasının, ona rakiplerinin sahip olmadığı bir rekabet avantajı sağlayacağını ifade etmiş oldu.

Ayrıca Komisyon, Buy Box ve Prime uygulamaları için kural ve kriterlerin Amazon’un kendi perakende faaliyetlerini ve Amazon’un lojistik ve teslimat hizmetlerini kullanan pazaryeri satıcılarını gerekçesiz olarak ön plana çıkardığı yönünde bir ön tespite de bulundu. Komisyon, bu yönlendirmenin diğer pazaryeri satıcılarına, onların bağımsız taşıyıcılarına, diğer pazar yerlerine ve en iyi fırsatları göremeyebilecek tüketicilere zarar verebileceğini vurguladı. Komisyon, iki hizmetin Amazon’un listelemelerini ve ürünlerini kayıracak şekilde kullanılmasının perakende pazarındaki rakiplerine karşı ayrımcı olacağını belirtti.

Amazon’un Taahhütleri

Amazon, Komisyonun her iki soruşturması kapsamında ortaya çıkan rekabet endişelerini gidermek için taahhütler sundu. Amazon’un ilk taahhütleri, üçüncü taraf görüşlerinin toplanmasının ardından aşağıdaki biçimde şekillendi:

 • İkinci bir rakip Buy Box teklifinin sunumunun daha belirgin hale getirerek iyileştirilmesi ve sunumun yeterli tüketici ilgisini çekmemesi ihtimaline karşın bir denetim mekanizması kurgulanması;
 • Satıcıların ve taşıyıcıların taahhütler ve bunların sonucunda yeni kazandıkları haklar hakkında şeffaflığı ve erken bilgi akışının artırılması, satıcıların bağımsız taşıyıcılara erken geçişine olanak tanınması;
 • Bağımsız taşıyıcıların, veri koruma kurallarına uygun olarak Amazon müşterileriyle doğrudan iletişim kurabilmeleri için araçları düzenlenerek Amazon tarafından sunulanlara eşdeğer teslimat hizmetleri sunmalarının sağlanması;
 • Taşıyıcı veri korumasının, özellikle kargo profili bilgileriyle ilgili olarak, Amazon’a rakip lojistik hizmetler sağlayıcıları tarafından kullanımının iyileştirilmesi;
 • Daha fazla bildirim yükümlülüğü getirilerek denetim merciinin yetkilerinin genişletilmesi;
 • Taahhütlere uyulmadığından şüphelenilmesi durumunda başvurulabilmesi için tüm satıcılara ve taşıyıcılara açık merkezi bir şikayet mekanizmasının uygulamaya koyulması;
 • Prime ve ikinci rakip Buy Box teklifiyle ilgili taahhütlerin süresinin, başlangıçta önerilen beş yıl yerine yedi yıla çıkarılması.

Komisyon, Amazon’un yukarıda listelenen nihai taahhütlerinin, Amazon’un pazaryeri satıcı verilerini kendi perakende operasyonları için kullanmamasını ve Buy Box ve Prime’a ayrımcılıktan arındırılmış biçimde erişim açılmasını sağlayacağını belirtti. Buna göre Komisyon, AB Rekabet Yönetmeliğinin (Regulation No 1/2003) 9(1) Maddesi uyarınca Amazon’un taahhütlerini yasal olarak bağlayıcı hale getirmeye karar verdi.

Sunulan taahhütler, Amazon’un Avrupa Ekonomik Bölgesi içindeki tüm mevcut ve gelecekteki pazaryerlerini kapsar.[3]

Amazon’un söz konusu taahhütleri ihlal etmesi durumunda Komisyon, AB rekabet kurallarının ihlal edildiğini ayrıca bir kararla tespit etmek zorunda kalmadan Amazon’un toplam yıllık cirosunun %10’una kadar para cezası verebilir veya taahhütlere uyumsuz davranılan her gün için Amazon’un günlük cirosunun günlük %5’i tutarında periyodik bir cezaya hükmedebilir.

Sonuç

Amazon’un taahhütlerinin kabul edilmesi sonucunda, Amazon’un en öne çıkan uygulamalarından Buy Box ve Prime üyelik programı AB’de önemli bir darbe aldı. Amazon, bu uygulamaların şeffaflığını sağlamayı taahhüt etti; böylelikle Amazon’un belirli taraflar arasında ayrımcılık yapması veya belirli listelemeleri veya belirli kargo hizmetlerini ön plana çıkarmada herhangi bir avantaj elde etmesi önlenmiş oldu. Ayrıca Komisyon, mevcut rekabet hukuku uygulamasında önemli bir konu olan verinin ve çevrimiçi platformların bunu nasıl kullanacağının bir hâkim durumun kötüye kullanılması hali olabileceğini ve teşebbüslerin iş verilerini rekabet düzenlemelerine uygun olarak işlemeye özen göstermeleri gerektiğini açıkça belirtmiş oldu.

Kaynakça
 • Dosya Numarası: AT.40462
 • Dosya Numarası: AT.40703
 • İtalyan rekabet otoritesinin 30 Kasım 2021 tarihli kararı göz önünde bulundurularak, İtalya pazarıyla ilgili olarak Amazon’a Buy Box ve Prime bağlamında ayrı taahhütler getirilmiş olduğu için İtalya hariç tutulmuştur.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.