Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

30.06.2023 Nil Zeren Özdemir

Giriş

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla tüketicilere verilmek istenen mesajların doğru zamanda hedefe dönük olarak ulaştırılması, çevrim içi reklamcılığın giderek yaygınlaşmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca reklam verenler tarafından ayrıntılı kitle hedeflemesi yapılabilmesi, reklamdan elde edilen verimin ölçülebilir nitelikte olması, veri toplama ve satışa yönlendirme gibi bir çok aksiyonun alınabilmesi çevrim içi reklamcılığı vazgeçilmez kılar. Öte yandan ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaşmasında önemli bir pazarlama bileşeni olan çevrim içi reklamcılık,  pazardaki oyuncular bakımından rekabetçi girdilerde de birtakım değişiklikler yaratmıştır. Buna bağlı olarak gelinen noktada Rekabet Kurumu’nun (Kurum) son dönemde gerek sektör araştırmaları gerekse teşebbüsler hakkında yürüttüğü soruşturmalar ile çevrimiçi reklamcılık sektöründeki rekabet hukuku uygulamaları üzerinde  yoğunlaştığı görülür.


Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
% 0

Çevrim içi Reklamcılık Sektöründe İncelemeler

Çevrim içi reklamlar, kullanıcılar arama sorgusu yaptığında veya internet ziyaretlerinde ekranlarının çeşitli yerlerinde, çeşitli zamanlarda gösterilebilmektedir. Kendi içlerinde farklı kriterlere göre sınıflandırmalara tabi tutulabilmekle beraber çevrim içi reklamların, en yaygın türleri arama bazlı reklamcılık, görüntülü reklamcılık ve listeleme reklamcılığıdır. Arama bazlı reklamcılık, reklam verenlerce çeşitli anahtar kelimelere reklam verilmiş olması halinde kullanıcıların Google, Yandex ve Bing gibi arama motorları üzerinde yaptığı arama sorgusu karşılığında, arama motoru tarafından ilgili aramaya yönelik arama sayfasının en üstünde (organik sonuçların üzerinde) “ücretli sponsorlu reklam” ibaresiyle sıralanan metin reklamlarıdır. Görüntülü reklamcılık ise, metin, resim veya video formatındaki reklamların yayıncının internet sitesinde veya uygulamasında görüntülenmesidir.

Rekabet otoriteleri tarafından çevrim içi reklamcılık sektörüne yönelik yürütülen soruşturmaların çoğunlukla büyük miktarda kullanıcı verisine erişebilen ve yoğun veri işleme faaliyeti neticesinde günümüzde veri hakimiyeti olan Facebook ve Google gibi ciddi pazar gücüne sahip teşebbüslere yöneltildiği görülür. Bundeskartellamt’ın Facebook hakkında rekabet hukuku bağlamında veri birleştirilmesine yönelik kararı Facebook hakkında verilmiş en önemli kararlardandır.[1] Karara göre sosyal ağ pazarı için verilerin toplanması ve işlenmesi kritik öneme sahiptir, çünkü söz konusu veriler teşebbüslerin reklam hedeflemelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca Facebook’un yasa dışı veri işleme politikaları sayesinde hedefli reklamcılık için daha cazip teklifler sunabilmesi sonucu pazar gücünün kuvvetli bir şekilde çevrim içi reklamcılık pazarına aktarıldığı değerlendirilmektedir.[2]

Google hakkında ise çevrim içi reklamcılık faaliyetlerinde hâkim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle çeşitli rekabet otoriteleri tarafından soruşturmalar yürütülmüş ve yüksek miktarlarda para cezalarına hükmedilmiştir.[3] Rekabet Kurulu (Kurul) Google’ın, genel arama hizmetlerine yönelik kârlılığını artıracak şekilde yaptığı algoritma güncellemeleri ve Google Adwords (Google Ads) reklamları ile hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle pazardaki diğer teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığını tespit etmiştir.[4] Ayrıca Google’ın, genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olan ve arama sayfasında yoğun şekilde yer alan metin reklamlarına yer vererek; kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığı sonucuna varılmıştır.

Google hakkında yürütülen incelemeler neticeside Çevrim İçi Reklamcılık Sektörü Ön İncelemesi Raporu’nda (Rapor) Google’ın reklam teknolojiisi hizmetlerindeki veya belirli reklam envanteri sağlanmasındaki gücünü diğer reklam teknolojisi hizmetlerine aktarabileceği endişesi dile getirilir. Ayrıca Rapor’da Google’ın açık artırma kurallarını kendi hizmetlerini kayırmak amacıyla kullandığı ve açık artırma sisteminin karmaşıklığının reklam verenleri, reklam teknolojisi sağlayıcılarına envanter alıp satma konusunda bağımlı kıldığı ifade edilmiştir.[5] Reklam verenler açısından alınan reklam hizmetlerinin kapsamı, ücretlendirme esasları, ihale süreçlerinin işleyişi, reklam verenlerin performansının ölçüm kriterleri gibi konularda, reklamcılık pazarında faaliyet gösteren oyuncular açısından önemli boyutta şeffaflık problemleri yaşandığı vurgulanır. Söz konusu şeffaflık sorunlarına ilişkin olarak Rapor’da, 4054 sayılı Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı düzenlemesi yapılması öngörülmüştür.[6]

Google Hakkında Verilen Tedbir Kararı

Kurul’un yukarıda bahsedilen ve Google’ın metin reklamlarına, organik sonuçları pazardan dışlayacak bir konum ve yoğunlukta yer vermesinin, organik sonuçlar aleyhine rekabet karşıtı piyasa kapamaya ve tüketici refahının azalmasına yol açtığı tespitinde bulunduğu kararda aynı zamanda, Google’a metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik, ölçek ve/veya konumda sunması ve uyum tedbirleri sunmasını yükümlülüğü getirilmiştir.[7]

Google sunduğu uyum tedbirleri kapsamında:

 • Sayfanın üstündeki reklamların azami sayısını dörtten üçe düşürülmesi,
 • Metin reklamlarına ilişkin mevcut durumda “reklam” şeklinde gözüken etiketin “Ücretli sponsorlu reklam” şeklinde düzenlenmesi,
 • Türkiye’deki sonuç sayfasında yer alan metin reklamı hacmini küçülterek metin reklamlarının ölçeğinin azalıltması ve böylece daha az reklam gösterilerek genel reklam ölçeğinin azaltılması yer almaktadır.

Kurul tarafından, hâlihazırda Google’ın süresi içerisinde sunduğu ve uygulamayı planladığı tedbir önerilerinin soruşturma kararında yer alan “Google’ın metin reklamlarını organik sonuçları dışlamayacak nitelik, ölçek ve/veya konumda sunması” ve “ genel arama sonuç sayfasında kaydırma yapılmadan görülebilen içerikte (above the fold) belirli bir sayıda veya oranda organik sonuç göstermesi” şeklindeki yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığının belli bir süre izlenmesi gerektiği, bu nedenle söz konusu uyum tedbirlerinin, izleneceği 5 (beş) yıllık süre içerisinde gerek görülmesi halinde gözden geçirilebileceği kanaatine varılmıştır.

Kurul’un Reklam Kısıtlama Anlaşmalarına Bakışı

Kurum’un incelemelerini yalnızca dev teknoloji şirketleriyle sınırlı tutmadığı ve arama motorlarında tanıtım faaliyetleri yürüten teşebbüsleri de, rakiplerin markalarının görünürlüğünü ve dolayısıyla tüketicilerin seçeneklerini kısıtladığı endişeyisle mercek altına aldığı görülür. Kurul çevrim içi reklam kısıtlama anlaşmalarına yönelik yaklaşımını ilk kez Moda Nisa kararında[8] ortaya koyar ve bu anlaşmaların rekabet üzerindeki olası kısıtlayıcı etkilerini marka hukuku ile rekabet hukuku arasındaki ilişkiyi gözeterek değerlendirir. Söz konusu karar uyarınca reklam verenler tarafından arama motoru üzerinde reklam verilecek anahtar kelimelerde rakip teşebbüslerin tescilli marka adlarının belirlenmemesine yönelik yapılan anlaşmalar (dar kapsamlı reklam vermeme anlaşmaları), marka hakkı sahiplerine tanınan ve marka adlarının internet ortamında izinsiz kullanımın engelleyen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (SMK)  7. maddesi kapsamında değerlendirilmiştir. Öte yandan reklam verenlerin bir diğer reklam verenin markası ile birlikte markayla ilgili olmayan anahtar kelimelere reklam vermemeyi kabul ettiği anlaşmalar (geniş kapsamlı reklam vermeme anlaşmaları), söz konusu kelime kombinasyonlarını içeren tüm aramaların kısıtlanacağı gerekçesiyle, marka korumasını aştığı değerlendirilir. Bununla birlikte,  bir reklam verenin rakip konumunda başka bir reklam verenin marka adını, kendi Google Adwords panelinde “negatif anahtar kelime” olarak eklemeyi kabul ettiği ve bu anlaşmanın sonucu olarak kullanıcıların, ilgili markaya ait arama terimi ile sorgulama yaptığında, reklam verenin reklamının görüntülenmesini engelleyen anlaşmaların da (negatif eşleme anlaşmaları) teşebbüslerin görünürlüğünü doğrudan engellediği ve bu tip kısıtlamaların rakipler arası müşteri/pazar paylaşımı niteliğinde olduğu değerlendirilir.

Uygulamada ise markasına izinsiz reklam verilmesini istemeyen marka sahibinin, reklam verenin kendi markasına aktif olarak teklif verip vermediğini anlayamadığı durumlarda, bunu engelleyebilmek adına diğer teşebbüslerden, marka adının, negatif anahtar kelimelere dâhil edilmesini talep ettiği görülür. Zira kimi teşebbüsler tüketicilerin dikkatini çekebilmek ve görünürlüklerini artırabilmek için bir başka teşebbüse ait marka adlarına reklam verebilmektedir. Buna karşılık marka hakkı sakiplerinin tescilli marka adlarının internet ortamında izinsiz kullanımını ile doğabilecek bedavacılık sorununu önlemek ve reklam verenler tarafından sponsorlu bağlantıya yapılan her bir tıklama başına ödenecek birim maliyetlerin artmasına engel olmak amacıyla negatif eşlemeye başvurulduğu görülür. Bu bağlamda reklam verenler tarafından negatif eşleme anlaşamalarının marka hakkı sahiplerinin meşru menfaatlerinin korunmasının yanı sıra, tüketicilerin ulaşmak istedikleri sonuçlara etkin bir biçimde yönlendirilmesi açısından da gerekli olduğu savunulur.

Güncel durumda, Kurul ilk kez reklam kısıtlama anlaşamalarına yönelik çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma başlatmıştır.[9] Soruşturma halen devam etmekte olup, soruşturmanın sonucunun dijital platformlar üzerinde tanıtım faaliyeti yürüten pek çok teşebbüs açısından etki doğurması beklenir.

Sonuç

İşletmelerin ürün ve hizmetlerinin tüketiciler nezdinde görünülebilir kılınması ve tüketicilere ulaştırılmasında çevrim içi reklamcılık vazgeçilmez hale gelmiştir. Bununla birlikte  çevrim içi reklamcılığın, teşebbüslerin pazarlama faaliyetleri ve rekabet edilebilirliklerinde önemli bir parametre olması nedeniyle rekabet otoritelerinin özellikle son yıllarda çevrim içi reklamcılık sektöründeki rekabet uygulamalarına ağırlık verdiği görülür. Bu kapsamda yoğun veri birleştirme ve işleme faaliyetleri ile reklam hedeflemelerine olanak sağlayan büyük teknoloji teşebbüsleri ile reklam hizmetlerinin sunulduğu çevrim içi reklamcılık platformları inceleme altındadır. Kurum eliyle yürütülen sektör raporları kapsamında, şeffaflık eksikliğinin çevrim içi reklamcılık sektöründe yaşanan temel rekabet karşıtı endişe olduğu dile getirilmekte ve değişim çağrısı yapılmaktadır. Öte yandan dijital platformlarda tanıtım faaliyeti yürüten teşebbüsler bakımından marka hukuku ile rekabet hukuku çapraz ateşinde kalan reklam kısıtlama anlaşmalarına yönelik henüz kesin çıkarımlar yapmak mümkün değildir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda çevrim içi reklamcılık sektöründe mevzuat değişikliğine ve ikincil düzenlemelere hiç olmadığından daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynakça
 • Bundeskartellamt, Decision B6-22/16.
 • Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları, Rekabet Kurumu, Nisan 2023, para.139
 • Avrupa Komisyonu’nun 20.3.2019 tarihli AT. 40411 sayılı Google AdSense Kararı, Kurul’un 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı Google Yerel Arama Kararı, Kurul’un 12.11.2020 tarihli ve 20-49/675-295 sayılı Google Algoritma ve Adwords Kararı
 • Kurul’un 12.11.2020 tarihli ve 20-49/675-295 sayılı Google Algoritma ve Adwords kararı
 • Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi Ön Raporu, s.787-790
 • Rapor,para.790
 • Kurul’un 12.11.2020 tarihli ve 20-49/675-295 sayılı Google Algoritma ve Adwords kararı
 • Kurul’un 25.11.2021 tarihli ve 21-57/789-389 sayılı kararı
 • Kurul’un 21.07.2022 tarih ve 22-33/528-M sayılı kararı kararı. Duyuru metni için bkz. https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/arabam-com-internet-ve-bilgi-hizmetleri--bb562332e316ed11a2280050568595ba

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.