Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

30.09.2022 Can Yıldız

Giriş

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara konu iddialar, çoğunlukla Süper Lig yayın haklarını münhasır olarak elinde bulunduran Digiturk’ün bundan doğan hâkim durumunu kötüye kullandığı, aşırı fiyat uyguladığı ve bayileri/müşterileri arasında ayrımcılık yaptığına ilişkindir. Bununla beraber, Digiturk’ün geçmişte taraf olduğu Kurul kararlarında herhangi bir ihlal tespiti yer almadığını ve şirketin yaptırımla karşılaşmadığını söylemek mümkündür.

Öte yandan, yakın tarihte yayımlanan güncel kararı ile[1] Kurul, Digiturk’ün 2018-2020 yılları arasında geçerli sözleşmeleri ve uygulamaları ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 4. maddesini ihlal ettiğini tespit ederek teşebbüse idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. İşbu yazıda Kurul’un söz konusu kararı ele alınacaktır.

Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
% 0

Soruşturma Konusu ve İddialar

Digiturk[2], farklı kaynaklardan sağlanan içerik ve kanalları bir araya getirerek, farklı tüketici segmentlerinin ihtiyaçlarına göre paketler oluşturup fiyatlayan ve üyelikleri farklı paketler halinde satan bir içerik yayıncısıdır. Digiturk, üyelik paketlerini uydu yayıncılığı, IPTV (internet tabanlı yayıncılık) üzerinden ve açık internet üzerinden abonelerine ulaştırmaktadır. Oluşturulan paketler bireysel kullanıcılara, toplu gösterim yapan ticarethanelere (restoran, kahvehane, otel, lojman, toplu taşım araçları ve benzeri) farklı fiyat ve paket stratejileri ile sunulmaktadır.

Açık internet üzerinden ödemeli içerik hizmeti sunan Netflix, Exxen, Disney+, Amazon Prime Video, BluTV, Turkcell TV+, Tivibu Go ve benzeri teşebbüslerin, medya sektöründe önem kazandığı bu dönemde Digiturk’ün elindeki en önemli varlıklardan biri, yukarıda da belirtildiği gibi Spor Toto Süper Lig üzerinde sahip olduğu münhasır yayın haklarıdır. Türkiye’de son derece yüksek talep çeken bu içeriğin hakları, düzenlenen ihale sonucunda verildiğinden Digiturk dışında alternatif bir yayın imkânı da bulunmamaktadır.

2018 ve 2019 yılında gelen şikayetler sonucunda Kurul, Digiturk ve 48 bayisi hakkında soruşturma açmıştır. Soruşturmaya esas olan şikayetler:

  • Süper Lig maçlarını yayınlamak için Digiturk ve bayilerinden hizmet almak isteyen restoran ve kıraathaneler bakımından Digiturk’ün enflasyon oranı ve ülke ekonomisinin gidişatıyla bağdaşmayacak derecede yüksek fiyat artışları yaptığı, Digiturk’ün alternatifi olmadığı için de bu fiyat artışlarının kabul edilme mecburiyeti bulunduğu,
  • Digiturk ve bayilerinin farklı yayın noktalarına farklı fiyatlar sunduğu, ayrımcılığa uğrayarak fazla ücret ödeyen noktaların müşteri kaybettiği,
  • Digiturk’ün yalnızca yayın noktasının bulunduğu bölgedeki bayilerle abonelik sözleşmesi imzalamasının mümkün olduğu, bölge dışından diğer bayilerden hizmet alınmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla Digiturk’ün bölgelere münhasır bayi tahsis ederek pazarı yönettiği, biçiminde özetlenebilir.

Kurul’un Tespitleri

Rekabet hukuku perspektifinden, şikayetçilerin yukarıda ifade edilen iddialarını şu şekilde kategorilere ayırmak mümkündür:

  • Digiturk’ün 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi çerçevesinde, hâkim durumunu, eşit durumdaki alıcılara eşit hak ve yükümlülükler ileri sürerek ayrımcılık yapmak ve aşırı / çifte tekelci fiyat uygulamak yoluyla kötüye kullandığı,
  • Digiturk’ün 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini, caydırıcı iskontolar yoluyla bayilerinin yeniden satış fiyatına müdahale etmek suretiyle ve bayilerinin münhasır bölgeleri dışına aktif ve pasif satışlarını sınırlandırarak ihlal ettiği.

Bu kapsamda, kararda öncelikle ilgili pazar tanımlanarak Digiturk’ün bu pazarda hâkim durumda olup olmadığı tespit edilmiştir. Ardından da ihlal iddialarının her birine ilişkin bulgular irdelenmiştir.

İlgili Pazar ve Hâkim Durum Tespiti

Yukarıda da belirtildiği gibi Digiturk, soruşturmaya konu olan yıllarda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi dâhil olmak üzere 14 futbol organizasyonu ile bir basketbol ve beş tenis organizasyonunun münhasır yayın haklarını elinde bulundurmuştur. Öte yandan Türkiye’de Süper Lig ve Birinci Lig’in dışındaki yayınları takip etmek üzere ticari/sosyal mekanlara giden izleyici sayısının marjinal düzeyde olduğu çıkarımı yapılmıştır. Dolayısıyla ilgili ürün pazarı, ‘Türkiye Süper Ligi ve Birinci Lig müsabakalarının ödemeli televizyon yayıncılığı’ pazarı olarak tanımlanmıştır. İlgili coğrafi pazar ise Türkiye olarak belirlense de, Digiturk’ün soruşturmaya taraf edilen 48 bayisinin faaliyet gösterdikleri bölgede münhasır olarak çalıştıkları vurgulanmıştır.

Bu çerçevede, Türkiye Süper Ligi ve 1. Liginin canlı yayın hakları Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açtığı ihale neticesinde 2017-2018 sezonundan itibaren beş yıllığına münhasır olarak Digiturk tarafından satın alındığı ve Digiturk’ün kamuya açık ticari/sosyal işletmede maç yayını yapan ticari üyelere ve bireysel (hane halkı) üyelere münhasır olarak sahip olduğu maç yayınlarını paketler halinde sattığı gözetilerek, yasal tekel konumundaki Digiturk’ün ilgili pazarda hâkim durumda olduğu sonucuna varılmıştır.

Sömürücü Fiyatlandırma ve Ayrımcılık İddiaları

Kurul, hâkim durum tespitine bağlı olarak hâkim durumda bulunan Digiturk ve bayilerinin, yayın hizmetini aşırı ve/veya çifte tekelci fiyatlama yaparak satıp satmadığını incelemiştir. Kurul, Digiturk’ün fiyatlarının aşırı olup olmadığını ele alırken Digiturk’ün Türkiye Futbol Federasyonu ile arasındaki yayın hakları ihalesi şartnamesinin koşullarına atıf yaparak Digiturk’ün soruşturma döneminde zarar ettiğini vurgulamış, fiyat artışlarının ise fahiş olmadığını belirtmiştir. Digiturk bayilerinin de farklı müşteri kategorilerine 800’den fazla farklı fiyat uyguladığı gözlenmiş, bunların kâr marjının da aşırı olmadığına kanaat getirilmiştir. Bu çerçevede, Digiturk ve bayilerinin sömürücü bir fiyatlandırma davranışı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrımcılık iddiaları bakımından da, Digiturk bayilerinin eşit konumdaki müşterilere farklı fiyatlar uygulayıp uygulamadığı incelenmiş ve esas itibarıyla aynı müşteri kategorisindeki müşterilere çoğu zaman %10-20 dolaylarında farklı fiyatlar uygulandığına rastlanmıştır. Ancak söz konusu farkların, ödeme biçimi, müşterilerin ticari kredibilitesi gibi ölçütlerle açıklanabildiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla Digiturk ve bayilerinin eşit koşuldaki alıcılar arasında ayrımcılık da yapmadığı ve neticede hâkim durumunu kötüye kullanmadığı tespit edilmiştir.

Yeniden Satış Fiyatının Tespiti İddiası

Digiturk’ün karşı karşıya kaldığı iddialar yalnızca 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi temelli iddialardan ibaret değildir. Digiturk’ün bayileri ile olan sözleşmelerinin rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olup olmadığı da 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi bağlamında detaylı şekilde incelenmiştir.

İlk olarak, Digiturk’ün soruşturma döneminde bayilerinin yeniden satış fiyatına müdahale edip etmediği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Digiturk’ün 2017-2018 yılı için bayileri ile akdettiği Ticari Yetkili Satıcılık Sözleşmesindeki bir hüküm ile “adil fiyat garantisi” adı altında, bayilerin müşterilere satış yapacağı paket fiyatlarının Digiturk tarafından tek taraflı belirleneceği biçiminde bir yükümlülük getirilmiştir. Öte yandan ilgili hüküm 2018-2019 yılına ilişkin sözleşmede yer almamıştır. Önceki dönemde de bu hükmün fiili olarak uygulandığına ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır.

Her ne kadar bayiler müşterilerine uyguladıkları fiyatları bir sisteme girerek Digiturk’ün onayını alsa da, bayilerin Digiturk onayı olmadan indirim yapabildiğinin altı çizilmiştir. Digiturk’ün bayilerine fiyat yönünde bir zorlama veya telkinde bulunduğunu gösteren bir iletişime rastlanmadığı ve ucuza satan bayilere kota konması gibi bir yaptırımın da mevcut olmadığı belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında Digiturk’ün bayilerinin yeniden satış fiyatına 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesine aykırı biçime müdahale etmediği sonucuna varılmıştır.

Bölgesel Münhasırlık ve Satış Yasağı

Digiturk ve bayilik sisteminin karşı karşıya kaldığı bir diğer iddia ise bölgesel münhasırlık ve satış yasağına yöneliktir. Digiturk’ün Türkiye’yi ticari bölgelere ayırdığı ve belirlediği ticari şartları sağlayan taraflara bu bölgeler için münhasır bayilik verdiği tespit edilmiştir. Bir diğer ifadeyle, her bir bölgede satışa yetkili tek bir bayi söz konusudur ve bölge içerisinde mukim müşterilerin Digiturk yayın paketlerini bu bayiden alması zorunlu kılınmıştır. Soruşturma sırasında Digiturk bayileri ile gerçekleştirilen görüşmeler ve iletilen bilgi talepleri neticesinde, yeni üyelik başvurularının bayiler tarafından sistem üzerinden Digiturk’e iletildiği ve bayinin bölgesi dışındaki müşterilerin o bayi aracılığıyla üyelik almalarına izin verilmediği, bölge dışından gelen müşterilere hiçbir şekilde satış yapılamadığı belirlenmiştir.

Dolayısıyla Digiturk, münhasır bayilerinin kendilerine tahsis edilen bölgelerin dışına aktif veya pasif satış yapmalarını kısıtlamaktadır. Digiturk’ün ve bayilerinin ilgili pazardaki paylarının, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyet Tebliğ’inde öngörülen %40’lık eşiği aşması ve zaten pasif satış sınırlamalarının grup muafiyetinden yararlanamıyor oluşu nedeniyle söz konusu uygulama grup muafiyeti kapsamına girmemiştir.

İlgili uygulamanın 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanıp yararlanamayacağı da kararda ele alınmıştır. Digiturk, bayilik sisteminin bu şekilde işlemesinin kaçak/korsan yayınları önleme, arızalara daha hızlı müdahale edebilme, maliyetlerde tasarruf sağlama gibi faydalara bağlamış, böylelikle söz konusu münhasır bölgelerin fayda sağladığını öne sürmüştür. Kurul, bu gerekçeleri makul görerek ilk muafiyet koşulu olan ‘hizmetin sunulmasında önemli yeni gelişme ve iyileşmeler sağlanması’ koşulunun karşılandığını tespit etmiştir. Bununla birlikte, her bir bölgede münhasır tek bir bayi olmasının tekele sebebiyet vererek tüketici tercih imkanını, farklı satıcılardan ürün/hizmet karşılaştırma olanağını ortadan kaldıracağı değerlendirilerek tüketicilerin Digiturk’ün bayilik sisteminden orantılı ölçüde fayda sağlamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Digiturk’ün münhasırlık uygulamasının “pazar içinde rekabet”ten ziyade “pazar için rekabet” gerçekleşmesine yol açtığı ve önemli bir giriş engeli yaratarak pazarın önemli bir bölümünde rekabeti ortadan kaldırdığı ve bunun hizmetin iyileşmesi bakımından elde edilen faydalı sonuçlar ile açıklanamayacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, dört muafiyet şartından üçünü karşılamayan bölgesel münhasır bayilik sisteminin bireysel muafiyetten faydalanamayacağına kanaat getirilmiştir.

Bu kapsamda Digiturk’ün bayilerinin kendilerine münhasır tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklayarak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verilmiştir. Digiturk’e 7.068.133,04 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, Digiturk’ün sözleşmelerindeki pasif satış yasağını gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde kaldırmasına ve yeni sözleşmelerinde pasif satışın yasak olmadığıyla ilgili açık bir hükme yer vermesine de karar verilmiştir.

Sonuç

Digiturk, ülkemizde Süper Lig yayın haklarını elinde bulundurması sebebiyle halkın çok yakından tanıdığı ve uygulamalarının sonuçları kamuoyuna doğrudan etki eden bir teşebbüstür. Digiturk’ün uygulamaları Kurul tarafından sıklıkla mercek altına alınmaktadır, fakat geçmişte hakkında bir ihlal bulgusuna rastlanmamıştır. İşbu yazıda incelenen karar ile Digiturk’ün çeşitli davranış ve uygulamalarının rekabet hukuku perspektifinden kapsamlı biçimde incelenmesi söz konusu olmuştur.

Digiturk’ün ve bayilerinin aşırı fiyat uygulamadığına karar verilmesi, tüketicilerin Süper Lig maçlarını izlerken ödedikleri abonelik ücretlerinde bir fahiş bir fiyat ödemediğini tescil etmiştir. Öte yandan Digiturk’ün bölgesel münhasır bayilerinin, bölgeleri dışına pasif satışlarını sınırlandırmasının ihlal olarak nitelendirilmesi ve bu uygulamaya son verilmesi neticesinde artık üye olmak isteyen izleyiciler bölgeleri dışında yer alan bayilerle irtibata geçerek daha uygun fiyat elde etme çabasına girişebileceklerdir. Böylelikle marka içi rekabetin ve tüketici tercihlerinin artması söz konusu olması beklenebilecektir.

Kaynakça
  • Rekabet Kurulunun 13.01.2022 tarihli ve 22-03/48-19 sayılı Digiturk kararı.
  • 2000 yılından bu yana hizmet gösteren Digiturk, 2016 yılının Ağustos ayında Katar merkezli BeIN Medya Group tarafından devralınmış ve hizmetlerini “Bein” ve “Bein Connect” markası altında sunmaya başlamıştır.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.