Rekabet Kurulu’nun Kozmetik Sektörü Soruşturmaları

31.10.2023 Merve Bakırcı

Giriş

Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) son dönemlerde hızlı tüketim malları, işgücü ve emek piyasası, ilaç ve çimento gibi son derece çeşitli sektörleri mercek altına aldığı görülmektedir. Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) Ekim ayında yayınlanan gerekçeli kararları incelendiğinde ise kozmetik sektöründe de yeniden satış fiyatının tespitine ilişkin derinlemesine incelemeler yaparak soruşturmalar yürüttüğü ve ilgili dosyalarda bazı teşebbüslerin uzlaşarak dosyaları kapattığı görülmektedir.

Söz konusu bu kararlar ve detaylarına aşağıda yer verilmektedir:

Rekabet Kurulu’nun Kozmetik Sektörü Soruşturmaları
% 0

Colastin Sağlık Ürünleri A.Ş. (“Colastin”)

Kurul’un 03.11.2022 tarihli ve 22-50/739-M sayılı kararıyla kozmetik ve kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler bakımından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. (“Saçhane”), Ucuzavar Bilgi Teknoloji Turizm Gıda Pazarlama Ltd. Şti. (“Ucuzavar”), Likya Farma Emlak Gıda Kozmetik İthalat İhracat Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. (“Farma Ucuz”), Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’de (“Gratis”), A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret A.Ş. (“Watsons”), Dirk Rossmann Mağazacılık Ticaret Ltd.Şti. (“Rossmann”), Eve Mağazacılık A.Ş. (“Eve”) ve Günerler Kozmetik ve Tekstil Tic. Ltd. Şti.’de (“Günerler”) yerinde incelemeler gerçekleştirilmiş ve çeşitli teşebbüslere soruşturma açılmıştır.

Colastin, her türlü gıda takviyesi ve protein ürünleri alım, satım, ithali ve ihracı, hazır homojenize gıda ve diyetetik gıda ürünlerinin sporcu gıdaları ve bağışıklığı güçlendirici gıdaların toptan ticareti, ithali, ihracını gerçekleştirmekte ve Colastin markalı Kolajen ve Elastin ve Pastil ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımı alanında faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla Kurul, ilgili ürün pazarının “gıda takviyesi ürünleri” pazarı olarak tanımlanabileceğini belirtmiş ancak pazar tanımının yapılacak incelemenin sonuçlarını değiştirmeyeceğinden bahisle kesin bir ilgili ürün pazarı tanımı yapmaktan imtina etmiştir.

Kurul tarafından gerçekleştirilen incelemelerde Colastin Satış Müdürü tarafından Farmaucuz Genel Müdürü’ne Whatsapp yazışmaları ile Colastin’in yeniden satıcı Farmaucuz’un pazaryeri ve internet sitesi satışlarının fiyat takibini yaptığı, Farmaucuz’un belirlenen fiyattan düşük fiyata ürün satması halinde satıcı ile iletişime geçerek fiyatlarını revize ettirdiği görülmüştür.

Ek olarak başka yeniden satıcıların da belirlenen fiyattan düşük fiyata ürün satması halinde fiyatlarına müdahale edildiği görülen Colastin’in Türkiye Satış Müdürü tarafından Whatsapp üzerinden gönderilen mesajın yeniden satış fiyatlarının gönderilen fiyat listelerinden farklı olması durumunda teşebbüs avukatlarının marka hakkını kullanarak ticari ilişkiyi sonlandıracağının ifade edildiği ve tüm yeniden satıcılara gönderilen bir uyarı metni içerdiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Colastin’in söz konusu davranışlarının 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca ihlal teşkil ettiği kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda Colastin uzlaşma talebinde bulunmuş ve soruşturmanın Colastin adına %25 uzlaşma indirimi uygulanmak suretiyle idari para cezası uygulanarak Colastin için sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Kozmoklinik Kozmetik A.Ş.

Aynı soruşturma kapsamında incelenen Kozmoklinik ise kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin pazarlaması, satışı ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösterdiğinden, dosya bazında ilgili ürün pazarı “kozmetik ve kişisel bakım ürünleri” olarak belirlenmiştir.

Gerekçeli kararda tek bir bulguya yer verilmiş olup, bununla birlikte ilgili belgenin Kozmoklinik tarafından hâlihazırda çalışma ilişkisi kurulan veya kurulması muhtemel yeniden satıcılara gönderilen bir e-posta olduğu, yeniden satıcıların Kozmoklinik’in belirlediği tavsiye fiyatlara belirli bir oranda satış fiyatı belirlemesi durumunda satıştan oluşan kârlılık sebebiyle yeniden satıcının yılsonu priminin tamamına hak kazanacağı, tavsiye fiyatlara uyulmaması durumunda ise satıştan oluşması beklenen kârlılığın çıkmaması sebebiyle kazanılan yılsonu primi tutarından kesinti yapılacağı ifade edilmektedir. Kurul, ilgili yazışma uyarınca, yeniden satış fiyatından belirli fiyat sapmalarının görmezden gelinebildiği ancak daha fazla sapma olması durumunda yılsonu priminden kesinti yapılarak baskı ve teşvik sistemi kurulduğu ve yeniden satış fiyatının belirlenmesi eylemlerinin pekiştirildiğini tespit etmiştir. Bu kapsamda Kozmoklinik uzlaşma talebinde bulunmuş ve benzer şekilde Kozmoklinik adına %25 uzlaşma indirimi uygulanmak suretiyle idari para cezası uygulanarak soruşturmanın Kozmoklinik için sonlandırılmasına karar verilmiştir.

Farmasi Enternasyonel A.Ş.

İlgili kararda şikâyetçi ile yapılan telefon görüşmeleri ve çevrim içi pazaryerlerindeki satıcıların fiyatlarının incelenmesi sonucu; Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Avon”), L’Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. (“Loreal”), NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Naos”), Pierre Fabre Dermo Kozmetik Ltd. Şti. (“Pierre Fabre”), Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic. A.Ş. (“Flormar”), Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Yöntem”) ve Farmasi’nin de yeniden satıcılarının internet satışlarını kısıtlamak ve/veya yeniden satış fiyatına müdahale etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiklerine dair şüphe oluşmuş ve bu altı teşebbüs incelemeye dahil edilerek haklarında önaraştırma yapılmasına karar verilmiş ve Farmasi adına soruşturma açılmıştır.

Her türlü kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin ithalatını, ihracatını, yurt içinde perakende ve/veya toptan alımını ve satımını, doğrudan veya kapıdan pazarlamasını gerçekleştiren Farmasi’ye ilişkin soruşturma kapsamında ilgili ürün pazarı “kozmetik ve kişisel bakım ürünleri” olarak belirlenmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında Farmasi’den Farmasi Girişimci Sözleşmesi, Girişimci Çalışma Kitapçığı ve benzeri eklerinin yürürlük tarihleri ve örnekleri, hükümler üzerinde yapılmış olan tadiller ve tarihleri hakkında bilgi sunulması talep edilmiştir. Sunulan cevabi yazıda Farmasi Girişimci Sözleşmesi’nin ve Girişimci Kitapçığı’nın 2011 yılında yürürlüğe alındığı, maddelerinde zaman içerisinde bazı tadiller yapıldığı ve ilgili sözleşme ve kitapçığın şimdiye kadar kullanılan versiyonlarının sunulduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Girişimci Kitapçığı’nın güncel olduğu teşebbüsçe belirtilmiş olmasına rağmen, yerinde incelemede elde edilen belgelerde atıfta bulunulan ve rekabet hukukuna aykırı olduğu değerlendirilen bir hükmün, söz konusu Girişimci Kitapçığı’nda, yer almadığı dosyada görevli raportörler tarafından tespit edilmiştir. Söz konusu hükmün ise yeniden satıcıların sadece Farmasi tarafından izin verilen internet sitesi ve uygulamalarda katalog fiyatları üzerinden satış yapabileceğini düzenlediği, yeniden satıcıların bu hükmü ihlal etmesi halinde ise Farmasi bünyesindeki sayfasının kapatılması ve üyeliğinin sona erdirilmesi gibi çeşitli yaptırımların uygulanabileceğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

Ek olarak, elde edilen delillerden Farmasi tarafından, katalog fiyatlarından daha düşük fiyatlarda ürün satışı gerçekleştiren bir yeniden satıcıya uyarıda bulunulduğu ve fiyatların katalog fiyatları ile aynı seviyeye yükseltilmesinin istendiği, fiyatların belirlenen süre içerisinde yükseltilmemesi durumunda ise ilgili satıcının Farmasi’nin girişimci sayfasının kapatılacağı bildirildiği görülmüştür. Başkaca belgelerde ise benzer şekilde Farmasi’nin yetkili satıcılarının Trendyol isimli platform üzerinden ürün satışına izin vermediği, ilgili platform üzerinden belirli bir fiyatın altında ürün satışı gerçekleştirdiklerinin tespiti hâlinde ise söz konusu satıcılara cezai yaptırım uygulanacağı, ilgili satıcıların Farmasi’deki girişimci sayfasına girişinin engellenmesi ve primlerine bloke konulması gibi yaptırımların uygulandığı, ürün fiyatlarının düzeltilerek Farmasi’ye bildirilmesi gerektiği ve yetkili satıcılardan konuya ilişkin açıklama istendiği görülmektedir. Bu çerçevede bazı girişimcilerin fiyatlarını Farmasi’nin uyarısı akabinde düzelttikleri de tespit edilmiştir.

Bu kapsamda Farmasi’nin eylemleri yeniden satış fiyatının tespiti olarak nitelendirilmiş ve Farmasi’nin uzlaşma talebinde bulunması ile sunulan uzlaşma metni çerçevesinde idari para cezasında %25 oranında indirim yapılarak dosya sonlandırılmıştır.

Ek olarak, Girişimci Çalışma Kitapçığı’nda atıfta bulunulan maddenin Farmasi tarafından güncel olduğu beyan edilen sözleşmede yer almadığı, soruşturma sürecinde; e-posta içeriğinde yer alan ve teşebbüs tarafından 2018’de eklendiği iddia edilen başka bir hükmün aslında 2017 yılında da yer aldığı ve Farmasi’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracat amaçlı geri satışların tutarlarının her bir belgede farklı beyan edildiği tespit edilmiş ve Farmasi’ye her bir eylem bakımından ayrı ayrı olmak üzere 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Sonuç

Son dönemlerde Kurum’un çeşitli sektörlerde derinlemesine incelemeler yaptığı görülmektedir. Bu doğrultuda kozmetik sektöründe de yeniden satış fiyatının tespitine ilişkin detaylı incelemeler ve soruşturmalar yürütüldüğü ve ilgili şirketlerin uzlaşma süreci ile dosyalarının sona erdirilmesini tercih ettiği görülmektedir. İlgili kararlar dosyanın raportörlerinin incelemelerinin derinliği ve detaycılığına da ışık tutmaktadır. Zira Farmasi’ye verilen yanlış yanıltıcı bilgiye ilişkin para cezasının temelinin uzmanların cevap yazılarındaki bilgileri yerinde inceleme alınan belgeler ve Google arama sonuçları ile kıyaslayarak eriştikleri bulgu ve farklılıklar olduğu açıkça görülmektedir.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Rekabet Kurulu’nun Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi ve Dolaylı Bilgi Değişimine Dair “Sunny” Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi ve Dolaylı Bilgi Değişimine Dair “Sunny” Kararı

Rekabet Kurulu (“Kurul”), Sunny Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Sunny”) hakkında verdiği kararla yeniden satış fiyatının tespitine yönelik kararlar dizisine bir yenisini daha ekledi. Kurul kararda Sunny’nin sağlayıcısı olduğu tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerine yönelik yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahale...

Rekabet Hukuku 30.11.2023
Rekabet Kurulu’nun Perakende Sektöründeki Topla-Dağıt Karteli Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Perakende Sektöründeki Topla-Dağıt Karteli Kararı

Topla-dağıt (hub and spoke) karteli, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“4054 sayılı Kanun”) kapsamında açıkça tanımlanmayan ve düzenlenmeyen bir ihlal türüdür. Topla-dağıt kartelinin unsurları bakımından yabancı rekabet otoritelerinin, özellikle Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar...

Rekabet Hukuku 30.11.2023
Rekabet Hukukunda Reklam Kısıtlamaları; Hedeflememe ve Negatif Eşleme
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Reklam Kısıtlamaları; Hedeflememe ve Negatif Eşleme

Jules Verne, “Yeryüzünde her şeyin ömrü sınırlıdır, ilelebet var olacak bir şey insan elinden çıkamaz” der. Belki de değişim hepimizin hayatında değişmeyen tek kavram. İnsanlık iki büyük dünya savaşına ve sayısız kriz dönemine rağmen son yüzyılda büyük bir değişim ve dönüşüm içinde. Artık daha hızlı arabalar ve...

Rekabet Hukuku 31.10.2023
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler
Hukuk Postası
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Kapsamında Güncel Bir CAS Kararı: FIFA ve Menajerler

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (“FIFA”) 16 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, FIFA Konseyi tarafından FIFA Futbol Menajerliği Talimatı (“Talimat”) onaylanmıştır. Bu Talimat’ta futbol menajerlerinin hak kazandıkları ücrete üst sınır getirilmesi, lisans koşullarına sınav zorunluluğunun...

Rekabet Hukuku 30.09.2023
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler
Hukuk Postası
ABAD’ın Super Bock Kararı: Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Konusunda Güncel İzlenimler

Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ihlali, son zamanlarda revize edilen AB Dikey Grup Muafiyet Yönetmeliği (VBER) kapsamında hala açık ve ağır (hardcore) bir kısıtlama olarak kabul edilmekte olup, bu da söz konusu ihlal türünün diğer bazı dikey anlaşma türlerinin aksine TFEU (Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma)...


Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararları Işığında Ekonomik Bütünlük ve Aile Bağları İlişkisi

Rekabet hukukunda, özellikle birleşme ve devralma işlemleri bakımından teşebbüs kavramının doğru şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Ekonomik bütünlük kavramı, teşebbüslerin hangi ekonomik birimleri kapsadığını ortaya koyma amacı taşır. Ekonomik bütünlük ve aile bağları arasındaki ilişki ise özellikle...

Rekabet Hukuku 31.07.2023
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk
Hukuk Postası
Rekabet İncelemelerine AYM’den Yeni Bir Soluk

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle sıklıkla idari para cezası verdiği, yerinde incelemelere ilişkin hem Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) hem de teşebbüslerin hukuki ve teknik tedbirler aldığı bugünlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
Hukuk Postası
Çevrim İçi Reklamcılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları

Bilişim teknolojilerinin günümüzde hızla gelişmesi ve internet kullanımının giderek artması sonucu ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketiciyle buluşmasında çevrimiçi reklamcılık önemli bir kaynak haline gelmiştir. Kullanıcı geçmişi, beğenileri gibi kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı dijital ayak izleri aracılığıyla...

Rekabet Hukuku 30.06.2023
Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Seçici Dağıtım Sistemleri

Seçici dağıtım sistemleri, sağlayıcıların anlaşma konusu malları veya hizmetleri sadece belirlenmiş kriterlere dayanarak seçtiği dağıtıcılara doğrudan veya dolaylı olarak satmayı taahhüt ettiği, bu dağıtıcıların da söz konusu malları veya hizmetleri yetkilendirilmemiş dağıtıcılara satmamayı...

Rekabet Hukuku 31.05.2023
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu

Hiç şüphesiz COVID 19 pandemisinden beri Rekabet Kurumu’nun en yoğun çalıştığı sektörlerin başında hızlı tüketim malları geliyor. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri perakendeciler hakkında başlayan soruşturmaların habercisi olan Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği (“HTM”) konusunda başlayan...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi
Hukuk Postası
Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurulu’nun Yerinde İnceleme Yetkisini Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM” veya “Mahkeme”) 2020/67 E. 2022/139 K. sayılı 09.11.2022 tarihli kararında (“Karar”) ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“7246 sayılı Kanun”) bazı maddelerinin iptal edilmesi talep edilmiştir. Bu maddeler, 4054 sayılı...

Rekabet Hukuku 30.04.2023
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İzinsiz Gerçekleştirilen Birleşme ve Devralmalar

Türk rekabet hukukunda, belirli birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması zorunludur. 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) 7. maddesi uyarınca Kurul, izne tabi birleşme ve devralma işlemlerini belirleme...

Rekabet Hukuku 31.03.2023
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu Kararı Işığında Usulsüz Tebligat Sonucu Elde Edilen Verilerin İadesi Sorunu

Rekabet Kurulu (Kurul) geçtiğimiz yıllarda banka ve finansal kuruluşlar hakkında yürüttüğü bir önaraştırma kapsamında, kendilerinden talep edilen bilgileri zamanında veya hiç sağlamadıkları gerekçesiyle bazı bankalar hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kurul tarafından idari para cezasına...

Rekabet Hukuku 28.02.2023
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu Amazon’un Sunduğu Taahhütleri Kabul Etti

Dünyaca ünlü bir ticaret şirketi olan Amazon, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş platformunu işletir. Amazon, arka planda ticari kararları çoğunlukla ilgili pazar verilerinden beslenen otomatik sistemler tarafından yönlendirilen veri odaklı bir şirkettir. Bununla birlikte, Amazon’un bir platform olarak ikili bir rolü...

Rekabet Hukuku 31.01.2023
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi
Hukuk Postası
Yerinde İncelemelerde WhatsApp Yazışmalarının Silinmesi

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) yerinde inceleme yetkisi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“4054 sayılı Kanun”) ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılmasında kullanılan en önemli araçların başında gelir. Bu yetkinin etkin bir şekilde kullanılması, incelemelerden verimli sonuçlar elde edilebilmesi...

Rekabet Hukuku 31.10.2022
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"
Hukuk Postası
E-Ticaret Kanunu Değişikliği: "Hüküm Dağı'nın Ateşi"

Harese, ilginç bir Arapça kelime. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni büyük bir hırsla yer. Öyle ki yedikçe ağzı kanar, ama yemeyi bırakmaz. Dikenin tadına, kendi kanının tuzlu tadı karışır. Bu karışık tat onu adeta çılgına çevirir. Kanadıkça yer. Sonunda kan kaybından...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan Digiturk’e Ceza

Türkiye’nin önde gelen televizyon içerik sağlayıcısı Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (“Digiturk”), sıklıkla Rekabet Kurumuna (“Kurum”) yapılan şikayetlere konu olur ve incelendiğinde Rekabet Kurulunun (“Kurul”) neredeyse her yıl Digiturk hakkında karar aldığı görülür. Söz konusu kararlara...

Rekabet Hukuku 30.09.2022
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı
Hukuk Postası
Fransız Rekabet Otoritesi’nin Meta Taahhüt Kararı

Fransız Rekabet Otoritesi (Autorité de la Concurrence), çevrimiçi reklamcılık sektörüne ilişkin olarak Criteo SA’nın (“Criteo”) şikayeti üzerine başlatılan rekabet hukuku incelemesi çerçevesinde, Fransa pazarındaki rekabetçi endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Yerinde İncelemenin Engellenmesi Cezalarına Farklı Bir Bakış: Ankara II. İdare Mahkemesi Kararı

Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”) ile Rekabet Kurulu’na (“Kurul”) tanınan teşebbüse ait dijital ortamlarda inceleme yetkisinin kapsamı genişletilirken, günümüzde teşebbüs çalışanları tarafından dijital verilerin silinmesi gerekçesiyle teşebbüse...

Rekabet Hukuku 31.07.2022
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli
Hukuk Postası
Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde Hub and Spoke Karteli

Türk rekabet hukuku bakımından görece yeni bir ihlal türü olan hub and spoke karteli, bir pazarda yatay düzeydeki faaliyetleri ile tedarikçi veya perakendeci seviyesinde rakip olan iki bağımsız teşebbüsün, üretim veya dağıtım zincirinin farklı bir seviyesinde faaliyet gösteren bir başka teşebbüs aracılığıyla...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı
Hukuk Postası
Türk Rekabet Hukukunda İlk Uzlaşma Kararı

Uzlaşma mekanizması, Türk rekabet hukuku uygulamasına henüz yeni girmiştir. İlgili mekanizma 16.06.2020 tarihinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) yapılan değişiklikle yürürlüğe konmuş olup, yalnızca iki yıldan az bir süredir uygulamadadır...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu’nun Getirdikleri

E-pazaryeri platformları, ekonomiden aldıkları pay ve büyüme hızlarındaki artış nedeniyle dünya üzerindeki birçok rekabet otoritesinin olduğu gibi Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) da merceği altındadır. Kurum’un e-pazaryeri platformları hakkındaki inceleme sürecinin ilk adımı...

Rekabet Hukuku Nisan 2022
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’e Getirilen Değişiklikler

4 Mart 2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken işlemlere ilişkin...

Rekabet Hukuku Mart 2022
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı
Hukuk Postası
Çevrimiçi Satışlara Yeni Bir Bakış: Rekabet Kurulu’nun BSH Kararı

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BSH”) tarafından yetkili bayilerinin çevrimiçi pazaryerleri üzerinden satış yapmasının yasaklanması uygulamasına menfi tespit veya muafiyet tanınması talebini değerlendirdiği gerekçeli kararı yayınlandı...

Rekabet Hukuku Mart 2022
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 2: “Şahmaran’ın Hikayesi”

Bir Mezopotamya efsanesi olan Şahmaran’ın Tarsus’ta geçtiği varsayılır. Efsaneye göre yılanların şahı, ölümsüz ve bilge “Şahmaran”dır. Şahmaran, yılanları ile birlikte mağarasında yaşayan güzel bir kadın olarak anlatılır. Yerin yedi kat altında yaşar, gövdesi yılan, başı...

Rekabet Hukuku Şubat 2022
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Online Satışlar
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Zincir Marketler ve Tedarikçileri Hakkındaki Kararı

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile üretici ve toptancı seviyesindeki tedarikçi teşebbüslerin fiyatlama davranışlarındaki rekabetçi endişeler nedeniyle Rekabet Kurumu...

Rekabet Hukuku Ocak 2022
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Güncel Kararları Işığında Yerinde İncelemeler

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) son dönemde yayınlanan kararlarına bakıldığında, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılmasına ilişkin verilen kararların sayısında geçmişe kıyasla önemli bir artış olduğu gözlemlenir. Bu durum, Kurul kararlarına da yansıdığı üzere...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası
Hukuk Postası
Avrupa Komisyonu’ndan Bankalara Kartel Cezası

Avrupa Komisyonu, 2019 yılından bu yana Credit Suisse, UBS, Barclays, RBS ve HSBC’nin döviz spot ticaret (spot trading - Forex) piyasasındaki danışıklı davranışlarını soruşturuyordu. Komisyon, 02.12.2021 tarihli son basın açıklaması ile soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu...

Rekabet Hukuku Aralık 2021
Hub and Spoke Kartelleri
Hukuk Postası
Hub and Spoke Kartelleri
Rekabet Hukuku Kasım 2021
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”
Hukuk Postası
E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu Bölüm 1: “Kaptan bir cisim yaklaşıyor”

Son yıllarda rekabet hukuku alanındaki değişim tam anlamıyla baş döndürücü. Özellikle dijitalleşme rekabet hukuku kurallarının adeta yeniden yazılmasını gerektiriyor. Rekabet hukuku e-ticaret ve dijital platformlar konusundaki tüm arayışların merkezinde...

Rekabet Hukuku Kasım 2021
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukukunda İhtiyati Tedbir: Türk Rekabet Kurulu’nun Perakendeciler, WhatsApp ve Trendyol Kararları

Rekabet Hukuku Ekim 2021
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Hukuk Postası
Uzlaşma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Rekabet Hukuku Temmuz 2021
İnsan Kaynakları Uygulamalarındaki Rekabet Hukuku Endişeleri
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Yeni Kartel Kararı
Rekabet Hukuku Eylül 2020
Yerinde İncelemelere İlişkin Hukuki Zemin Hazırlanması
Hukuk Postası
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklikler
Hukuk Postası
Sahibindencom Dosyası; Bir Zümrüdü Anka Hikayesi
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Nihai ve Ara Kararları
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Hukuk Postası
Facebook Dosyasında İkinci Perde
Rekabet Hukuku Eylül 2019
Avrupa Komisyonu’nun Spot Döviz Ticareti Karteli Kararları
Hukuk Postası
Rekabet Kurumu’nun 12 Banka Kararında Beklenen İkinci Yarı
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Sahibinden.com Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Yeni Ufuklar; Dizel Emisyon Skandalı
Hukuk Postası
Rekabet Hukukunda Dosyaya Giriş Hakkı Uygulamaları
Hukuk Postası
Türk Bira Pazarında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor
Hukuk Postası
Rekabet Kurulu’nun Trafik Sigortası Kararı
Hukuk Postası
Coty Kararı Işığında Seçici Dağıtım Sistemleri
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Hukuk Postası
Aşırı Fiyatlama
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Hukuk Postası
Amazon Kararı ve E-Kitap Taahhütleri
Rekabet Hukuku Haziran 2017
Booking.com Kararı
Hukuk Postası
Booking.com Kararı
Rekabet Hukuku Ocak 2017
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Hukuk Postası
Fiyat / Marj Sıkıştırması
Rekabet Hukuku Kasım 2016
Elektrik Dağıtım Sektöründe Güncel Sorunlar: ELDER Kararı
Hukuk Postası
Rekabet Hukuku Çerçevesinde Azinlik Hisse Devirleri
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Hukuk Postası
Etkilenen Pazar
Rekabet Hukuku Ağustos 2015

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.