Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 14.08.2018 tarih ve 2018/34 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.08.2018 tarihli ve 30512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 14.08.2018 tarih ve 2018/21 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 14.08.2018 tarih ve 2018/22 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 15.08.2018 tarih ve 2018/36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife 27.07.2018 tarihli ve 30491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.07.2018 tarihli ve 30492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.08.2018 tarihli ve 30508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin 3’üncü maddesi yayımı tarihinden 7 gün sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.08.2018 tarihli ve 30508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin 3’üncü maddesi yayımı tarihinden 7 gün sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.08.2018 tarihli ve 30508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin 3’üncü maddesi yayımı tarihinden 7 gün sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.08.2018 tarihli ve 30508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin 3’üncü maddesi yayımı tarihinden 7 gün sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.08.2018 tarihli 30509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/6) 14.08.2018 tarihli ve 30509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 27.07.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik 15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.07.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nde (Seri No: 3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) 18.08.2018 tarihli ve 30513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. arasında imzalanan Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen tüm koşulları karşılaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (8.8.2018, 18-27/449-219)
 • Kurul, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Burgan Bank A.Ş. arasında imzalanan Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen tüm koşulları karşılaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (8.8.2018, 18-27/448-218)
 • Kurul, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında imzalanan Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen tüm koşulları karşılaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (8.8.2018, 18-27/447-217)
 • Kurul, Mutlu Holding A.Ş. ile Alacakaya Petrol Ürünleri İnşaat Otomotiv Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında, imzalanan ve başka distribütörlerle de tip sözleşme olarak imzalanması planlanan Distribütörlük Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen tüm koşulları karşılaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi.( 8.8.2018, 18-27/446-216)
 • Kurul, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan Toptan Seviyede Fiber Veri Akış Erişimi Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve İşbirliği Sözleşmesi’ne Ek 8/1.8-II maddesi hariç tutularak 3 yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (8.8.2018, 18-27/438-208)
 • Kurul, İstanbul 3. Havalimanı’nda otopark hizmetlerinin verilmesi, döviz alımı ve satımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve akaryakıt istasyonları işletmeciliği hizmetlerinin verilmesinden sorumlu olmak üzere Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş., Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kolin İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu tarafından üç yeni ortak girişim şirketi (CMLKK Otopark İşletme Hizmetleri A.Ş., CMLKK Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. ve CMLKK Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.) kurulması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (2.8.2018, 18-24/426-200)
 • Kurul, İstanbul 3. Havalimanı’ndaki uçaklar için gerekli olan jet akaryakıtının tedarikçilerden satın alınması, depolanması, havayolu şirketlerine satılması ve uçaklara hidrant sistemi vasıtasıyla ikmali faaliyetlerini yerine getirmek üzere Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş., Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kolin İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu tarafından bir ortak girişim şirketinin (İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.) kurulması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (2.8.2018, 18-24/421-199)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Toledo Molding & Die, Inc.’nin tek kontrolünün Grammer AG tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (8.8.2018, 18-27/458-BD)
 • Kurul, Clearlake Sage Intermediate Holdings, Inc.’nin ve iştiraklerinin tamamının tek kontrolünün Asahi Kasei Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.8.2018, 18-27/464-226)
 • Kurul, The Dow Chemical Company’nin ekstrüde polistren üretimi, dağıtımı ve satışına ilişkin çeşitli varlıklarının Ravago S.A.’ya devredilmesi işlemine izin verdi. (8.8.2018, 18-27/453-222)
 • Kurul, EHM Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin imtiyazlı belli oranda payının Ayya Perakende Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.8.2018, 18-27/452-221)
 • Kurul, The Boeing Company ile Safran Power Units USA, LLC arasında ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (8.8.2018, 18-27/445-215)
 • Kurul, Mitsubishi Corporation ile Mitsubishi UFL Lease and Finance Company Limited’in, International Automotive Holding B.V. nezdinde bulunan hisselerinin tamamının Rafan Holding B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.8.2018, 18-27/444-214)
 • Kurul, Financiere Efel SAS’nin tam kontrolünün The Blackstone Group L.P tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.8.2018, 18-27/443-213)
 • Kurul, Frutarom Industries Ltd.’nin tek kontrolünün International Flavors & Fragrances Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.8.2018, 18-27/441-211)
 • Kurul, Elica S.p.A.’nın tek kontrolünde olan Elica PB India Private Limited’in Whirlpool Corporation ve Elica S.p.A.’nın ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (8.8.2018, 18-27/437-207)
 • Kurul, Aktiebolaget Rotech’in ve Rotek Robotik ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin ve tek kontrolünün ABB Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.8.2018, 18-27/435-205)
 • Kurul, QFIB Healthcare 2 S.A.R.L’nin İstanbul Memorial Sağlık Yatırımları A.Ş.’deki hisselerinin imtiyazlarıyla beraber Aydın Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Taya Sağlık Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.8.2018, 18-28/472-230)
 • Kurul, Okida Elektronik San. ve Tic. A. Ş.’nin hisselerinin, Sabaf Beyaz Eşya Parçaları San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Sabaf S.p.A tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.8.2018, 18-28/471-229)
 • Kurul, Lodos Elektrik Üretim A.Ş. üzerinde Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Mapa İnşaat ve Tic. A.Ş., Limak İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Koloğlu Holding A.Ş. ve Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. tarafından ortak kontrol tesis edilecek şekilde hisselerinin tamamının devralınması işlemine izin verdi. (14.8.2018, 18-28/468-227)

Enerji

 • Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.07.2018 tarihli ve 30493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasasının Faaliyete Başlamasına İlişkin Duyuru, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) web sitesinde 02.08.2018 tarihinde yayımlandı.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2018 Yılı Haziran Ayı Sektör Raporları EPDK web sitesinde 17.08.2018 tarihinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.