Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016

Haziran 2016
% 0

Milletlerarası Andlaşmalar

 • Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Beyan ile Onaylanması Hakkında 09.05.2016 tarihli ve 2016/8840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.05.2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) 21.05.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 24.05.2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmi Gazete’de 01.07.2016 tarihinden itibaren geçeli olmak üzere yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2016 tarihli ve 29726 sayılı Resmi Gazete’de 01.01.2016 tarihinden itibaren geçeli olmak üzere yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 29.05.2016 tarihli ve 29726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ’de (No: 2008/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 29.05.2016 tarihli ve 29726 sayılı Resmi Gazete’de 01.01.2016 tarihinden itibaren geçeli olmak üzere yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.06.2016 tarihli ve 29730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelik 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14) 01.06.2016 tarihinden itibaren geçeli olmak üzere 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve/veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ 08.06.2016 tarihli ve 29736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.06.2016 tarihli ve 29739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.06.2016 tarihli ve 29745 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2) 01.06.2016 tarihinden itibaren geçeli olmak üzere 18.06.2016 tarihli ve 29746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Kamrusepa-Samyoung Nükleer Ürünler Medikal San. ve Tic. A.Ş. ve Up Nükleer Medikal Danışmanlık İnşaat Turizm Eğitim Sağlık Tic. İthalat İhracat Ltd. Şti. ile Iba Molecular Turkey İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında akdedilen Dağıtım Sözleşmesine menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, bununla birlikte, söz konusu sözleşmenin 2013/3 sayılı Uzmanlaşma Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanabileceğine karar verdi. (01.06.2016, 16-19/318-145)
 • Kurul, Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği tarafından, elektrik ve doğal gaz olmak üzere iki ayrı enerji kalemine ilişkin, tedarikçilerden indirim teklifleri toplanması ve bununla bağlantılı olarak söz konusu indirim tekliflerinin katılımcı EBK üyelerine raporlanması faaliyetlerine menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (01.06.2016, 16-19/318-145)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Polynt Group S.A. ve Reichhold Cayman GP, Ltd.’nin, Investindustrial Advisors Limited ve Black Diamond Capital Management L.L.C. şirketlerinin ortak kontrolü altında birleştirilmesi işlemine izin verdi. (01.06.2016, 16-19/306-135)
 • Kurul, Ineos Industries Holdings Limited’in iştiraki olan Ineos Styrenics European Holding B.V. hisselerinin tamamının Synthos S.A.’ya devredilmesi işlemine izin verdi. (01.06.2016, 16-19/307-136)
 • Kurul, Toshiba Medical System Corporation’ın kontrolünün Canon Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2016, 16-19/309-138)
 • Kurul, The Dow Chemical Company ve E.I. du Pont de Nemours and Company arasında ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (01.06.2016, 16-19/310-139)
 • Kurul, SABMiller plc’nin kontrolünün Anheuser-Busch InBev tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2016, 16-19/311-140)
 • Kurul, SIA Engineering Company Limited ve Airbus Services Asia Pacific Pte. Ltd. tarafından bir ortak girişim tesis edilmesi işlemine izin verdi. (01.06.2016, 16-19/314-143)
 • Kurul, Mars Entertainment Group A.Ş.’nin tüm paylarının CJ CGV Co. Ltd, CJ şirketler grubu içerisinde yer alan bir bağlı şirket ve finansal yatırımcılar tarafından devralınmasına izin verdi. (01.06.2016, 16-19/317-144)
 • Kurul, Bain Capital Grubu ile Vista Grubu tarafından Vertafore, Inc. üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (09.06.2016, 16-20/329-148)
 • Kurul, Apax Partners Grubu ile Accenture Grubu tarafından Duck Creek üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi suretiyle ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (09.06.2016, 16-20/330-149)
 • Kurul, Planet TV ve Uydu Platform İşletmeciliği A.Ş. ve iştirakleri üzerinde Nafia Sevin Ergün Sefada ve PLNT01 Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (09.06.2016, 16-20/331-150)
 • Kurul, Meda AB’nin kontrolünün Mylan N.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.06.2016, 16-20/336-152)
 • Kurul, CANSU ailesi ile Yıldız Holding A.Ş.’nin ortak kontrolü altında bulunan Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tam kontrolünün Yıldız Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.06.2016, 16-20/337-153)
 • Kurul, Merkür İnşaat Ticaret A.Ş. ve BYN Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin ortak kontrolünde olan Starcity Outlet Alışveriş Merkezi’nin hisselerinin tamamının Gençoğlu AVM Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.06.2016, 16-20/338-154)
 • Kurul, Envy Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların belli oranının Assystem S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.06.2016, 16-20/349-157)
 • Kurul, Cosan lC ve Shell Brazil’in ortak kontrolünde bulunan Raizen Energia S.A. ile Wilmar International Limited’in dolaylı iştiraki olan Wilmar Sugar Pte. Ltd. arasında, uluslararası şeker ticareti pazarında Brezilya ham kamış şekeri ihracatı ve satışı ile iştigal edecek olan bir ortak girişim kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.06.2016, 16-20/335-BD)

Özelleştirmeler

 • Kurul, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (09.06.2016, 16-20/350-158)

Enerji

 • Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 25.05.2016 tarihli ve 29722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.05.2016 tarihli ve 29724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (“EPDK”) 2016 Mart Ayı Petrol Raporu’nu 31.05.2016 tarihinde yayımladı.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.05.2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.06.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Teminat Usul ve Esasları hakkında 13.05.2016 tarihli ve 6282-3 sayılı Kurul Kararı 28.05.2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında 13.05.2016 tarihli ve 6282-4 sayılı Kurul Kararı 28.05.2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK Temmuz 2016 döneminde sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuruyu 09.06.2016’da yayımladı.
 • EPDK 2016 Yılı Mayıs Ayı Petrol ve LPG Piyasaları Fiyatlandırma Raporu’nu 15.06.2016 tarihinde yayımladı.
 • EPDK 2016 yılı Elektrik Piyasası Nisan Ayı Sektör Raporu’nu 20.06.2016 tarihinde yayımladı.
 • EPDK 2016 Yılı Nisan Ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu’nu 20.06.2016 tarihinde yayımladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.