Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019

Ocak 2019
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 25.12.2018 tarihli ve 494 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.12.2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dâhil Protokol ve Mektupların Onaylanması Hakkında 29.12.208 tarihli ve 527 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.12.2018 tarihli ve 530 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.12.2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.12.2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/8) 22.12.2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 28.12.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 23.12.2018 tarihli ve 30634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 Sayılı Kanun 28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun’un 5. maddesi dışındaki maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yönetmelik 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (II-26.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.c) 02.01.2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-48.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.ç) 02.01.2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.b) 02.01.2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) 05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 11.01.2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Sayı: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/1) 12.01.2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 28.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.01.2019 tarihli ve 30658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kanunun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/2) 19.01.2019 tarihli ve 30660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu Tebliğ 11.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. tarafından internet sayfasında “Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi Tablosu”nun yayımlanmasına yönelik uygulamaya, “Firma Genel Başarı Performansı” kriteri hariç olmak üzere 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (27.12.2018, 18-49/759-366)
 • Kurul, Japan Alumina Associates Pty Ltd.’nin ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.’ye ait belli oranda hissenin Press Metal Bintulu Sdn Bhd. tarafından devralınması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit verilmesine karar verdi. Japan Alumina Associates Pty Ltd., Sojict Corporation ve ITOCHU Corporation’un iştiraki olan ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.’nin ortak kontrolünde bulunmaktadır. (10.01.2019, 19-03/20-9)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. ve Halk Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.12.2018, 18-49/767-372)
 • Kurul, ArcelorMittal Holdings AG tarafından elden çıkarılan bazı çelik varlıklarının Liberty Steel East Europe Bidco Limited ve Liberty House Group Pte. Ltd. aracılığıyla Sanjeev Gupta tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.12.2018, 18-49/766-371)
 • Kurul, D.Med Consulting GmbH hisselerinin belli bir oranının Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA’nın tamamına sahip olduğu iştiraki Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany tarafından KR² GmbH’den devralınması işlemine izin verdi. (27.12.2018, 18-49/762-368)
 • Kurul, Kellogg Med Gıda Ticaret Ltd. Şti.’nin tek kontrolünün Kellogg Europe Treasury Services Limited aracılığıyla Kellogg Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.12.2018, 18-49/761-367)
 • Kurul, MPM Holdings Inc.’nin, SJL Partners LLC, KCC Corporation ve Wonik QnC Corporation’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.12.2018, 18-49/758-365)
 • Kurul, CEVA Logistics AG’nin tek kontrolünün CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.01.2019, 19-02/6-3)
 • Kurul, TAHİNCİOĞLU Ailesi mensuplarının Avrasya Gaz A.Ş.’de sahip oldukları belli orandaki hissenin Adnan ŞEN tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.01.2019, 19-03/24-11)
 • Kurul, Esterline Technologies Corporation hisselerinin TransDigm Group Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.01.2019, 19-03/17-8)
 • Kurul, LG Electronics Inc ile Lufthansa Technik AG arasında tam işlevsel ortak girişim şirketleri kurulması işlemine izin verdi. (10.01.2019, 19-03/16-7)
 • Kurul, OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon’un sürüş sistemleri segmenti olan GrazianoFairfield AG’nin Dana International Luxembourg S.a.r.l. aracılığı ile Dana Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.01.2019, 19-03/15-6)

Enerji

 • 2018 Ekim Ayı Sektör Raporları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) web sitesinde 28.12.2018 tarihinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.