Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 25.12.2018 tarihli ve 494 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.12.2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dâhil Protokol ve Mektupların Onaylanması Hakkında 29.12.208 tarihli ve 527 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.12.2018 tarihli ve 530 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.12.2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.12.2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/8) 22.12.2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 28.12.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 23.12.2018 tarihli ve 30634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 Sayılı Kanun 28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun’un 5. maddesi dışındaki maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.12.2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yönetmelik 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Pay Alım Teklifi Tebliği’nde (II-26.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.c) 02.01.2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-48.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.ç) 02.01.2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.b) 02.01.2019 tarihli ve 30643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) 05.01.2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 11.01.2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Sayı: 2010/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/1) 12.01.2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 28.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.01.2019 tarihli ve 30658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kanunun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/2) 19.01.2019 tarihli ve 30660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu Tebliğ 11.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. tarafından internet sayfasında “Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi Tablosu”nun yayımlanmasına yönelik uygulamaya, “Firma Genel Başarı Performansı” kriteri hariç olmak üzere 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (27.12.2018, 18-49/759-366)
 • Kurul, Japan Alumina Associates Pty Ltd.’nin ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.’ye ait belli oranda hissenin Press Metal Bintulu Sdn Bhd. tarafından devralınması işlemine 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit verilmesine karar verdi. Japan Alumina Associates Pty Ltd., Sojict Corporation ve ITOCHU Corporation’un iştiraki olan ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.’nin ortak kontrolünde bulunmaktadır. (10.01.2019, 19-03/20-9)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. ve Halk Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.12.2018, 18-49/767-372)
 • Kurul, ArcelorMittal Holdings AG tarafından elden çıkarılan bazı çelik varlıklarının Liberty Steel East Europe Bidco Limited ve Liberty House Group Pte. Ltd. aracılığıyla Sanjeev Gupta tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.12.2018, 18-49/766-371)
 • Kurul, D.Med Consulting GmbH hisselerinin belli bir oranının Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA’nın tamamına sahip olduğu iştiraki Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, Bad Homburg v.d.H., Germany tarafından KR² GmbH’den devralınması işlemine izin verdi. (27.12.2018, 18-49/762-368)
 • Kurul, Kellogg Med Gıda Ticaret Ltd. Şti.’nin tek kontrolünün Kellogg Europe Treasury Services Limited aracılığıyla Kellogg Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.12.2018, 18-49/761-367)
 • Kurul, MPM Holdings Inc.’nin, SJL Partners LLC, KCC Corporation ve Wonik QnC Corporation’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.12.2018, 18-49/758-365)
 • Kurul, CEVA Logistics AG’nin tek kontrolünün CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.01.2019, 19-02/6-3)
 • Kurul, TAHİNCİOĞLU Ailesi mensuplarının Avrasya Gaz A.Ş.’de sahip oldukları belli orandaki hissenin Adnan ŞEN tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.01.2019, 19-03/24-11)
 • Kurul, Esterline Technologies Corporation hisselerinin TransDigm Group Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.01.2019, 19-03/17-8)
 • Kurul, LG Electronics Inc ile Lufthansa Technik AG arasında tam işlevsel ortak girişim şirketleri kurulması işlemine izin verdi. (10.01.2019, 19-03/16-7)
 • Kurul, OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon’un sürüş sistemleri segmenti olan GrazianoFairfield AG’nin Dana International Luxembourg S.a.r.l. aracılığı ile Dana Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.01.2019, 19-03/15-6)

Enerji

 • 2018 Ekim Ayı Sektör Raporları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) web sitesinde 28.12.2018 tarihinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.