Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

30.09.2022 İdil Serra Firidin
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve 6080 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 14.09.2022 tarihli ve 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.08.2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/23) 20.08.2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/24) 20.08.2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 16.09.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/25) 31.08.2022 tarihli ve 31939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 02.09.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 03.09.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.09.2022 tarihli ve 31945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik 07.09.2022 tarihli ve 31946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.09.2022 tarihli ve 31947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.09.2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti. ile Altuğ Zirai İlaç Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Asc İnş. Tarım Enerji Mad. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Bayagrotarım İlaçları Ltd. Şti., Donatlar Tarım Taş. Hay. Gıda İnş. Yakıt San. ve Tic. Ltd. Şti., Ertar Kimya Tar. Aletleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Gökhan Tarım İlaçları Tic. ve San. A.Ş., İlhan Tarımsal Toh. Güb. Tic. Ltd. Şti., Kut-san Tarımsal Paz. Tic. Ltd. Şti., Model Gübre İlaç Tarım Ür. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Poler Tarım ve İnş. A.Ş. ve Tan Tarım Zir. İlaç San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanmış olan Satıcılık ve Cari Hesap Sözleşmesi’nin maddelerini tadil eden Ek Protokol’ün 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile sağlanan grup muafiyetinden faydalandığına karar verdi. 8.9.2022, 22-41/567-229)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ortak kontrolünün International Energy Holding LLC aracılığıyla International Holding Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (6.09.2022, 40/547-221)
 • Kurul, Borealis Grubu’nun gübre, teknik azot ve melamin iş kolunun (iştirakleri ile birlikte Borealis NITRO veya Hedef Şirketler) tek kontrolünün dolaylı olarak AGROFERT a.s (Agrofert Grubu) tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (8.9.2022, 41/589-BD)
 • Kurul, Akay Natural Ingredients Private Limited’ın tek kontrolünün nihai olarak EQT AB tarafından kontrol edilen Oterra A/S tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (8.9.2022, 41/588-BD)
 • Kurul, Fedrigoni S.p.A ve iştiraklerinin ortak kontrolünün danışmanlığı BC Partners LLP tarafından verilen fonlar ve nihai olarak Bain Capital Investors L.L.C. tarafından yönetilen bir fon tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/602-253)
 • Kurul, Hitachi Transport System, Ltd.’nin tek kontrolünün HTSK Co., Ltd. aracılığıyla KKR & Co. Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/601-252)
 • Kurul, Westenergie Breitband GmbH’ın ortak kontrolünün IIP Glasfaser Investment GmbH aracılığıyla First Sentier Investors International IM Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/600-251)
 • Kurul, BreezoMeter Ltd’nin tek kontrolünün Google LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/598-249)
 • Kurul, Knorr-Bremse AG ve Robert Bosch GmbH tarafından ortak kontrol edilmekte olan Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH ve Knorr-Bremse Commercial Vehicle Systems Japan Ltd.’nin tek kontrolünün Knorr-Bremse AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/586-246)
 • Kurul, CPPIB PAG Canada Inc.’in tek kontrolünde bulunan Ports America Group, Inc.’in dolaylı ortak kontrolünün Oaktree Transportation Infrastructure Capital Partners GP, L.P. aracılığıyla Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC ve Brookfield Asset Management, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/584-244)
 • Kurul, Aubert & Duval S.A.’nın ortak kontrolünün, Airbus S.A.S, Safran S.A. ve Tikehau Ace Capital S.A.S tarafından yönetilen bir fon olan Ace Aero Partenaires tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/583-243)
 • Kurul, Klaravik Group AB’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Castik Capital S.à r.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/582-242)
 • Kurul, Mevcut durumda Elkem ASA’nın tek kontrolündeki Vianode AS’nin ortak kontrolünün Hydro Energi Invest AS ve Altor Fund Manager AB kontrolündeki Altor Fund V tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/578-238)
 • Kurul, Leoni Kabel GmbH ve Leonische Holding, Inc.’nin tek kontrolünün Stark Corporation Public Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/577-237)
 • Kurul, Koru Sigorta A.Ş.’nin tek kontrolünün hisse devri yoluyla Namık Kemal GÖKALP, Sibel GÖKALP ve Hedef Holding A.Ş. aracılığıyla nihai olarak Hedef Grubu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/577-237)
 • Kurul, BCF1 İktisadi ve Ticari Bütünlüğü’nün TMSF aracılığıyla, bir bütün halinde KİMBCF İplik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/571-233)
 • Kurul, Norgine Europe B.V. ile doğrudan ve dolaylı iştirakleri üzerindeki tek kontrolün, The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından dolaylı olarak kontrol edilmekte olan birtakım yatırım araçları ve iştirakleri aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/570-232)
 • Abu Dhabi Chemicals Derivatives Company RSC Ltd, Reliance Strategic Business Ventures Ltd ve Shaheen Chem Holdings Investments LLC tarafından yeni bir tam işlevsel ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/569-231)
 • Kurul, Ak-taş Dış Ticaret AŞ ve Whitechem SA’nın (Aktaş Grubu) kontrolündeki baz yağı, olefin, motor ve endüstriyel yağlayıcı üretiminde hammadde olarak kullanılan performans artırıcı katık kimyasalları ve özel kimyasal içerikler ve tamamlayıcılarına ilişkin tedarik ilişkilerinden oluşan iş kolunun tek kontrolünün Azelis TR Kimya Endüstrisi Ürünleri İth. İhr. Tic. ve San. AŞ aracılığıyla nihai olarak EQT AB tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/568-230)
 • Kurul, Olam Agri Holdings Pte. Ltd.’nin ortak kontrolünün, nihai olarak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından kontrol edilen Saudi Agricultural and Livestock Investment Company’nin tamamına sahip olduğu iştiraki SALIC International Investment Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/564-228)
 • Kurul, Tchibo Grubu’nun tek kontrolünün hâlihazırda ortak kontrol sahibi Trivium Vermögensverwaltungs GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/563-227)
 • Kurul, Derichebourg Environnement’ın bazı varlıklarının tek kontrolünün Riva Acier S.A.S. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/562-226)
 • Kurul, Suez Grup’un tehlikeli atıkların çöp depolama sahasında toplanması, tehlikeli atıkların yakımı ve fiziko-kimyasal atıkların arıtımı olmak üzere üç bölüme ayrılan ve çeşitli şirket ve varlıkları içeren özel endüstriyel atık işinin belirli bölümlerinin ortak kontrolünün Global Infrastructure Management, LLC ve Meridiam SAS’ın ortak kontrolündeki Suez S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/561-225)
 • Kurul, Contabo Topco GmbH’nin tek kontrolünün, Constellation BidCo GmbH aracılığıyla nihai olarak KKR&Co. Inc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (8.9.2022, 22-41/559-223)
 • Kurul, Life Supplies N.V. ve iştiraki Life Supplies B.V.'nin tek kontrolünün Ravago Chemicals S.A. aracılığıyla Ravago S.A. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (15.9.2022, 22-42/619-BD)
 • Kurul, Alleghany Corporation’ın dolaylı olarak Berkshire Hathaway Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.9.2022, 22-42/625-261)
 • Kurul, Lanxess AG’nin yüksek performanslı malzeme iş kolu ve Koninklijke DSM N.V’nin mühendislik malzemeleri iş kolunun tek kontrolünün dolaylı olarak Advent International Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.9.2022, 22-42/611-257)
 • Kurul, Solarpower Enerji Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verdi. 15.9.2022, 22-42/608-256)

Enerji

 • Enerji Piyasası Kurulunun (“EPDK”) 25.08.2022 tarihli ve 11137, 11140, 11141, 11142, 11145, 11146 ve 11150 sayılı Kararları 27.08.2022 tarihli ve 31936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 31.08.2022 tarihli ve 11156, 11157 ve 11158 sayılı Kararları 01.09.2022 tarihli ve 31940 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 01.09.2022 tarihli ve 11168, 11170, 11171, 11172, 11174, 11175 ve 11176 sayılı Kararları 03.09.2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 08.09.2022 tarihli ve 11194, 11196, 11197, 11198 ve 11200 sayılı Kararları 08.09.2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 15/09/2022 tarihli ve 11220 ve11228 sayılı Kararları 17.09.2022 tarihli ve 31956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.