Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkındaki 30.10.2020 tarihli ve 3153 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.10.2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 30.10.2020 tarihli ve 3154 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.10.2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımın Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 10.11.2020 tarihli ve 3191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.11.2020 tarihli ve 31301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 20.10.2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.10.2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (No: 3100) 21.10.2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin 26.10.2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.10.2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 5.2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17.11.2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına İlişkin 26.10.2020 tarihli ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.10.2020 tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (No: 3182) 05.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.10.2020 tarihli ve 31281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği 22.10.2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.10.2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.10.2020 tarihli ve 31284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 31.10.2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (No: 2020/16) 31.10.2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.11.2020 tarihli ve 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 12.11.2020 tarihli ve 31302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği 14.11.2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik, 01.06.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.11.2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun’un maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 19.11.2020 tarihli ve 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 19.11.2020 tarihli ve 31309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Kocaeli ve Osmaniye’de bulunan alüminyum sülfat tesislerinin Kimya Market Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (10.2020, 20-47/643-BD)
 • Kurul, Refinitiv İş Kolunun tek kontrolünün London Stock Exchange Group plc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.10.2020, 20-47/650-284)
 • Kurul, Şafak Gıda ve Dayanıklı Tüketim Maddeleri Ticaret Sanayi A.Ş.’nin tek kontrolünün Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.10.2020, 20-47/649-283)
 • Kurul, Gunnebo AB’nin ortak kontrolünün Stena Adactum AB aracılığıyla Stena Sphere ve Altor Fund V adına Altor Fund Manager AB tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.10.2020, 20-47/640-282)
 • Kurul, Kayalar Holding B.V.'nin tek kontrolünün Kayalar Family B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.10.2020, 20-47/639-281)
 • Kurul, Infoblox Inc.'in ortak kontrolünün; Warburg Pincus LLC'ye (Warburg) bağlı veya Warburg tarafından yönetilen fonlar ve Vista Equity Partners Management LLC’ye (Vista) bağlı veya Vista tarafından yönetilen fonlar tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.10.2020, 20-47/637-279)
 • Kurul, Pacific Investment Management Company LLC tarafından kontrol edilen yatırım fonları (Baş Yatırımcılar) ile GE Capital Aviation Services Limited ve GE Capital Aviation Services LLC’nin küresel bir uçak finansman platformu kurması işlemine izin verdi. (05.11.2020, 20-48/659-290)
 • Kurul, Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. ve Samsung Suzhou Module Co., Ltd.’nin tek kontrolünün, nihai olarak TCL Technology Group Corporation kontrolündeki TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.11.2020, 20-48/654-286)

Enerji

 • Fiyat Farkı Uygulamaları Kapsamında Endeks ve Tavan Fiyat Bülteni Hakkında Duyuru 28.10.2020 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlandı.
 • 2020 yılı Ağustos ayı Piyasa Sektör Raporlarının yayımlandığına ilişkin Duyuru 02.11.2020 tarihinde Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlandı.
 • Türkiye- Irak arasında iletim seviyesinden mevcut uluslararası enterkonneksiyon hat kapasitesi tahsisine ilişkin 09.11.2020 tarihli Duyuru Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.