Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018

Kasım 2018
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 23.10.2018 tarih ve 218 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.10.2018 tarihli ve 30576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 25.10.2018 tarih ve 230 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.10.2018 tarihli ve 30577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6, 8 ve 9 Numaralı Eklerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin Onaylanması Hakkında 02.11.2018 tarih ve 308 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 03.11.2018 tarihli ve 30584 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 02.11.2018 tarih ve 304 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 03.11.2018 tarihli ve 30584 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci ve 29’uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında 31.10.2018 tarih ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.10.2018 tarihli ve 30581 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/36) 20.10.2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 24.10.2018 tarihli ve 30575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:8) 27.10.2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39) 27.10.2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)e Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 152) 03.11.2018 tarihli ve 30584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) 03.11.2018 tarihli ve 30584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.11.2018 Tarihli ve 30588 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52) 16.11.2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girdi.
 • Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.11.2018 tarihli ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Durumlar Tebliği’nde (II-15.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1.c) 17.11.2018 tarihli ve 30598 dayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.11.2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Celgene Logistics Sarl arasında imzalanan Tedarik ve Dağıtım Sözleşmesi’ne, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan koşulların tümünü sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (18-41/657-321, 1.11.2018)
 • Kurul, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile yetkili bayileri ve servisleri arasında imzalanması planlanan “Fiat Markalı Motorlu Araçların Satışı ve/veya Servis ve/veya Yedek Parçaların Dağıtımı İçin Bayilik Sözleşmesi”nin, pazar payı eşiği ve diğer hükümleri itibarıyla, Fiat markasının yedek parça ve bakım onarım hizmetlerinin nicel dağıtım sistemi esaslarına göre yürütülmesine ilişkin hükümleri bakımından 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile sağlanan grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (18-41/658-322, 1.11.2018)
 • Kurul, American Express Limited ile arasındaki lisans ilişkisine dayanarak Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile imzaladığı alt lisans sözleşmesine 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartların tamamını karşılaması nedeniyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (18-43/684-337, 11.2018)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Emin Teknik Hortum ve Makine A.Ş. ve DMD Dış Ticaret Makine Sanayi A.Ş.’nin önce ortak kontrolünün daha sonra tek kontrolünün NIBE Industrier AB tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-41/653-319, 1.11.2018)
 • Kurul, Peabody Energy Corporation’ın, hisselerine dolaylı sahip olduğu bir iştiraki olan Peabody Southeast Mining LLC vasıtasıyla, Shoal Creek madeninin tüm hak ve menfaatlerini devralması işlemine izin verdi. (18-42/663-324, 8.11.2018)
 • Kurul, Lansing Trade Group LLC’nin tek kontrolünün The Andersons Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-42/665-326, 8.11.2018)
 • Kurul, Unifeeder A/S’nin tek kontrolünün DP World Investments B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-42/666-327, 8.11.2018)
 • Kurul, Ado Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Mursal Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ile İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-43/673-330, 15.11.2018)
 • Kurul, Candy S.p.A.'nın tek kontrolünün Haier Group Corporation tarafindan dolaylı iştiraki olan Haier Europe Appliances Holding B.V. aracılığıyla satın alınması işlemine izin verdi. (18-43/674-331, 15.11.2018)
 • Kurul, Bayer Aktiengesellschaft’ın Rx dermatoloji işinin hisse ve varlık satışı yöntemiyle LEO Pharma A/S tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-43/677-332, 15.11.2018)
 • Kurul, BDP International, Inc.’nin kontrolünün Greenbriar Holdings IV, L.L.C.’nin sahip olduğu fonlar aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (18-43/680-333, 15.11.2018)
 • Kurul, VTG Aktiengesellschaft’ın tek kontrolünün Warwick Holding GmbH aracılığıyla Morgan Stanley tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-43/681-334, 15.11.2018)
 • Kurul, Trafigura Group Pte Ltd.'nin dolaylı olarak tam kontrolünde bulunan Simba Holding SARL'nin paylarının % 50'sinin Global InfraCo J S.a.r.I. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18-43/682-335, 15.11.2018)
 • Kurul, Apollo Management L.P.’nin, Aspen Insurance Holdings Ltd.’nin tek kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (18-43/683-336, 15.11.2018)

Enerji

 • 2018 Yılı Ağustos Ayı Sektör Raporları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) web sitesinde 26.10.2018 tarihinde yayımlandı.
 • EPDK’nın 25.10.2018 tarihli ve 8152 sayılı Kararı 01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.11.2018 tarihli ve 30591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.11.2018 tarihli ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 25.10.2018 tarihli ve 8142-2 sayılı Kararı 17.11.2018 tarihli ve 30598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kişisel Verilerin Korunması

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 16.10.2018 tarihli ve 2018/119 sayılı Kararı 01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.