Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Ticareti Teşvik Sistemi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 27.02.2017 tarihli ve 2017/9994 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.05.2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2, 2017/3, 2017/4, 2017/5) 22.04.2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik04.2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) 25.04.2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2017 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi 29.04.2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2017 Yılı Mart Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi04.2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 29.04.2017 tarihli ve 30052 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 29.04.2017 tarihli ve 30052 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/13, 2017/14) 12.05.2017 tarihli ve 30064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/11, 2017/12) 14.05.2017 tarihli ve 30066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)05.2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de 18’inci maddesinin beşinci fıkrası 01.01.2018 tarihinde geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.
 • İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği 18.05.2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 09.08.2016 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Lastik Sanayicileri Derneği tarafından hazırlanan “Ömrünü Tamamlamış Lastikler Atık Yönetim Stratejileri ve Uygulama Planı 2016-2020” çerçevesindeki faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin teşebbüs birliği kararına bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (27.04.2017, 17-14/196-82)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Chryso Group Holding SAS ve Financière Chrysalis’in tek kontrolünün, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited’in iştiraki olan Starcin France SAS tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.04.2017, 17-14/191-77)
 • Kurul, Sealed Air Corporation’a ait Diversey Care iş kolunun, gıda hijyeni ve temizlik iş kolu ile birlikte Bain Capital Investors, LLC tarafından yönetilen fonlar aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (27.04.2017, 17-14/192-78)
 • Kurul, Saudi Petrochemical Company'nin hisselerinin bir kısmının Saudi Basic Industries Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.04.2017, 17-14/193-79)
 • Kurul, Amec Foster Wheeler Plc’nin sirkülasyonlu akışkan yataklı buhar kazanı iş kolunun, bu kapsamda FW Energie B.V. ve bu iş kolundaki iştiraklerinin tek kontrolünün, Sumitomo Heavy Industries Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.04.2017, 17-14/194-80)
 • Kurul, May-Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının bir kısmının Zaad Holdings Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.05.2017, 17-15/209-88)
 • Kurul, Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts- Gesellschaft KG’ye ait hisse ve varlıkların tamamının Maersk Line A/S tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.05.2017, 17-15/210-89)
 • Kurul, Tozmetal Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin tek kontrolünün GKN Industries Limited vasıtasıyla nihai olarak GKN plc tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (04.05.2017, 17-15/213-BD)
 • Kurul, Pet Gaz A.Ş.’ye ait Yarımca LPG Dolum ve Depolama Tesisi ile bu tesise ilişkin bazı varlıkların bütün hak, borç ve sorumlulukları ile birlikte Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.05.2017, 17-16/221-91)
 • Kurul, Linde AG ile PJSC Power Machines arasında Limited Liability Company Linde Power Machines unvanlı bir ortak girişim şirketi oluşturulması işlemine izin verdi. (15.05.2017, 17-16/222-92)
 • Kurul, Tekin Acar Büyük Mağazacılık Ticaret A.Ş.’ye ait 19 mağazaya ilişkin toplam 19 kira sözleşmesinin, belirli çalışanlar ve mağazaların işletilmesi için gerekli olan az sayıdaki sabit teçhizat ve demirbaşla beraber Sephora Kozmetik A.Ş’ye devredilmesi işlemine izin verdi. (15.05.2017, 17-16/227-94)
 • Kurul, E.l. du Pont de Nemours and Company şirketinin muhtelif insektisit ve herbisit faaliyetleri ile birlikte mahsul koruma AR-GE faaliyetlerinin ve bir fungisit aktif bileşeni tedariki için münhasır yetki sağlayan lisansın, FMC Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.05.2017, 17-16/228-95)
 • Kurul, CWT Limited’in tek kontrolünün HNA Holding Group Co. Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.05.2017, 17-16/230-96)
 • Kurul, Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Odea Bank A.Ş. arasında akdedilen “Acentelik Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (15.05.2017, 17-16/231-97)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”), 2017 Yılı Şubat Ayı Sektör Raporlarını 28.04.2017 tarihinde yayımladı.
 • Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik05.2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik05.2017 tarihli ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 4’üncü ve 5’inci maddeleri01.06.2017 tarihinde geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.
 • Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği05.2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik05.2017 tarihli ve 30067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ05.2017 tarihli ve 30067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik05.2017 tarihli ve 30068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.