Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye’nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşmasının İlişik Kurallar ve Mektupla Birlikte Yürürlüğe Girmesi Hakkında 03.02.2021 tarihli ve 3488 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 04.02.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.01.2021 tarihli ve 3462 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında 29.01.2021 tarihli ve 3463 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar’ın maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 29.01.2021 tarihli ve 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 01.02.2021 tarihli ve 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.02.2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında 05.02.2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 06.02.2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 05.02.2021 tarihli ve 3517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 06.02.2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin 12.02.2021 tarihli ve 3457 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.02.2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.01.2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.01.2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.01.2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.01.2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.01.2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Tebliği (Sayı: 2021/1) 26.01.2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.02.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.01.2021 tarihli ve 31377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/3) 28.01.2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Sayı: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021-32/59) 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/2) 02.02.2021 tarihli ve 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7263 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe girdi.
 • Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/6) 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) 05.02.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2008/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.02.2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525) 09.02.2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) 09.02.2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2021 tarihli ve 31391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/7) 12.02.2021 tarihli ve 31393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35) 16.02.2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/5) 19.02.2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Sayı: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021-32/60) 21.02.2021 tarihli ve 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Marka Mağazacılık A.Ş. ile GAP Europe Limited, GAP (ITM) Inc. ve Banana Republic (ITM) Inc. arasında akdedilen Türkiye İçin Yenilenen Franchise Sözleşmesi’nin grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (21-05/59-26, 28.01.2021)
 • Kurul, BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş., BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında akdedilen "Ferdi Kaza Bankasürans Sözleşmesi"ne bireysel muafiyet tanıdı. (21-06/73-33, 04.02.2021)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Arolez Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bir kısım hissesinin Masterbaker Marketing Fzco tarafından devralması işlemine izin verdi. (21-05/66-30, 28.01.2021)
 • Kurul, Blutv İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş.'nin ortak kontrolünün Discovery Inc’nin tek kontrolündeki Discovery Communication Europe Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-05/65-29,28.01.2021)
 • Kurul, Warburg Pincus LLC’nin tek kontrolündeki Ecom Express Private Limited’in ortak kontrolünün Partners Group AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-05/60-27, 28.01.2021)
 • Kurul, ArcelorMittal S.A.’nın tek kontrolünde olan AM InvestCo Italy S.p.A'nın ortak kontrolünün Invitalia -Agenzia Naionale per I'attrazione degli invetimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A tarafından devralması işlemine izin verdi. (21-05/58-25, 28.01.2021)
 • Kurul, DE-KA Elektroteknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Volex Plc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-05/57-24, 28.01.2021)
 • Kurul, Asiana Airlines Inc.’in tek kontrolünün Korean Airlines Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-06/79-36, 04.02.2021)
 • Kurul, Çiğli Su Teknolojileri Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün Ebara Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-06/75-34, 04.02.2021)
 • Kurul, Al Obeikan SIG Combibloc Company Ltd. ve SIG Combibloc Obeikan FZCO’nun tek kontrolünün SIG Combibloc Group AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-06/72-32, 04.02.2021)
 • Kurul, Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V., Aegon Poland/Romania Holding B.V. ve Aegon Turkey Holding B.V.’nin tek kontrolünün Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-07/101-44, 11.02.2021)
 • Kurul, Calisen plc’nin ortak kontrolünün BlackRock Alternatives Management, LLC, Ninteenth Investment Company LLC ve The Goldman Sachs Group, Inc tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (21-07/100-43, 11.02.2021)
 • Kurul, DSM Niaga, DSM Additive Manufacturing ve DSM Advanced Solar'ın kaplama faaliyetleri dâhil olmak üzere, KONINKLIJKE DSM N.V.'nin Reçineler ve Fonksiyonel Malzemeler iş kolunun tek kontrolünün Covestro AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-07/96-42, 11.02.2021)
 • Kurul, KAZ Minerals plc’nin ortak kontrolünün Vladimir KIM ve Oleg NOVACHUK tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-07/95-41, 11.02.2021)
 • Kurul, Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin tek kontrolünün NH Food Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-07/93-39, 11.02.2021)
 • Kurul, Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings N.V.’nin kontrolündeki Louis Dreyfus Company B.V.’nin ortak kontrolünün Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-07/92-38, 11.02.2021)
 • Kurul, Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Siniora Food Industries Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21-07/90-37, 11.02.2021)

Enerji

 • 2020 Yılı Kasım Ayı Sektör Raporları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) internet sitesinde 28.01.2021 tarihinde yayımlandı.
 • EPDK’nin 11.02.2021 tarihli ve 10023 sayılı Kararı, 16.02.2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nin 18.02.2021 tarihli ve 10035/2, 10036, 10037-1, 10037-2, 10037-3, 10037-4, 10037-5 ve 10037-6 sayılı Kararları 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.