Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarihli ve 2018/11196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.02.2018 tarihli ve 30329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarihli ve 2018/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.02.2018 tarihli ve 30329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarihli ve 2018/11197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 15.02.2018 tarihli ve 30333 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Arasında Muhabere ve Bilgi Sistemleri Hizmetlerine İlişkin Hizmet Destek Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 17.01.2018 tarihli ve 2018/11309 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 15.02.2018 tarihli ve 30333 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarihli ve 2018/11232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı16.02.2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı

 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 03.01.2018 tarihli ve 2018/1185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 01.02.2018 tarihli ve 2018/11333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 03.02.2018 tarihli ve 30321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.01.2018 tarihli ve 30310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46) 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in 2’nci maddesi 02.05.2018 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.02.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 27.01.2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45) 30.01.2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04.02.2018 tarihli ve 30322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğin çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Milli Emlak Genel Tebliği’nde (Sıra No: 314) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381) 06.02.2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.02.2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin 1. maddesi 01.03.2018 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği 09.02.2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik 09.02.2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği 09.02.2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğin çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği’nde (İthalat: 2017/3) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Durumlar Tebliği’nde (II-15.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1.b) 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 17.02.2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17.02.2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.02.2018 tarihli ve 30338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Tekirdağ Limanı’nın işletme hakkının otuz altı yıllığına verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/61-35)
 • Kurul, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından finansal kiralama, faktoring ve finansman hizmetleri pazarlarına ilişkin üyelerinin mali tablolarında yer alan verilerin ve ek bazı verilerin belirli periyotlarla üyelerinden alınması ve geçmiş verisi olarak üyeleri ile paylaşılması işlemi kapsamında bazı verilerin paylaşımına menfi tespit verilirken, bazı verilerin bireysel bazda paylaşımının menfi tespit ve bireysel muafiyet alamayacağına, bazı verilerin paylaşımına ise 5 yıl süreyle koşullu bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (15.02.2018, 18-05/79-43)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Alternatifbank A.Ş. arasında akdedilmiş olan Bankasürans Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (08.02.2018, 18-04/62-36)
 • Kurul, Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Alara Fidan Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (08.02.2018, 18-04/71-BD)
 • Kurul, Eurotech Group B.V.’nin hisselerinin tamamının MGG Group B.V. tarafından devralması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/67-39)
 • Kurul, Affinity Asia Pacific Fund IV tarafından CNC Investment Limited aracılığıyla Fermo Limited’in hisselerinin tamamının devralınması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/66-38)
 • Kurul, Toyota Boshoku Corporation, Autoneum International AG ve Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd. arasında tam işlevsel bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/60-34)
 • Kurul, Sumitomo Corporation of Americas ve Michelin North America Inc.’ın ortak girişim kurma işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/59-33)
 • Kurul, Unilever N.V. ve Unilever Plc.’nin margarin iş kolunu oluşturan şirketlerinin ve işletmelerinin, KKR & Co. L.P. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/53-29)
 • Kurul, Husky Injection Molding Systems International Ltd.’nin, Platinum Equity LLC tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/52-28)
 • Kurul, Robertshaw Holdings S.A.R.L’nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün One Rock Range, LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/50-27)
 • Kurul, CZK Lokantacılık İşletmeleri A.Ş.’nin Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasının izne tabi olmadığına karar verdi. (15.02.2018, 18-05/85-BD)
 • Kurul, GO Steel Frydek Mistek A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Stalprodukt Spolka Akcyjna tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.02.2018, 18-05/82-44)
 • Kurul, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların bir kısmının Turkey Cafe Company S.A.R.L tarafından dolaylı olarak devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde ortak kontrol sağlanması işlemine izin verdi. (15.02.2018, 18-05/76-41)
 • Kurul, TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. üzerinde Gulf Credit Lending S.A.R.L ve Cem Mehmet ÇELEBİLER, Mehmet İzzet ÇELEBİLER, Nedim Halet ÇELEBİLER, Yunus Sami ÇELEBİLER tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/103-54)
 • Kurul, Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Doğuş Grubu’na dahil Sportv Medya Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/102-53)
 • Kurul, Hiroshima Steel Center Co. Ltd’nin hisselerinin belli oranının Summit Steel Co. Ltd. aracılığıyla Sumitomo Corporation tarafından devralınması ve böylece Hiroshima Steel Center Co. Ltd.’nin Marubeni Itochu Steel Inc. ve Sumitomo Corporation’ın ortak kontrolüne geçmesine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/98-51)
 • Kurul, Maersk Product Tankers A/S’nin belli oranda hissesinin Mitsui & Co. Ltd. tarafından APMH Invest A/S’den devralınması işlemine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/96-50)
 • Kurul, FZK Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş.’nin Anlaş Holding A.Ş.’ye ait belli oranda payının, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. tarafından Ortak Yatırımlar adlı kredi ürünüyle devralınmasına izin verdi. (20.02.2018, 18-06/95-49)
 • Kurul, Rolls Royce Overseas Holdings Limited ve Kale Holding A.Ş. tarafından TAEC Uçak Motor Sanayi A.Ş. üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/93-48)
 • Kurul, Engie S.A.’nın halihazırda grup şirketleri aracılığıyla sürdürdüğü sıvılaştırılmış doğal gaz işletmesinin tek kontrolünün Total S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/91-46 )

Enerji

 • TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği (Seri No:1) 02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar 08.02.2018 tarihinde EPDK’nın resmi internet sitesinde yayımlandı.
 • Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.02.2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.02.2018 tarihli ve 30339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
 • EPDK 2017 Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu, Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu, Elektrik Piyasası Sektör Raporu ve LPG Piyasası Sektör raporunu 22.02.2018’de internet sitesinde yayımladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.