Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018

Şubat 2018
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarihli ve 2018/11196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.02.2018 tarihli ve 30329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarihli ve 2018/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11.02.2018 tarihli ve 30329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık ve Su Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarihli ve 2018/11197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 15.02.2018 tarihli ve 30333 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Arasında Muhabere ve Bilgi Sistemleri Hizmetlerine İlişkin Hizmet Destek Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 17.01.2018 tarihli ve 2018/11309 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 15.02.2018 tarihli ve 30333 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarihli ve 2018/11232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı16.02.2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı

 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 03.01.2018 tarihli ve 2018/1185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 01.02.2018 tarihli ve 2018/11333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 03.02.2018 tarihli ve 30321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.01.2018 tarihli ve 30310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46) 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in 2’nci maddesi 02.05.2018 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.02.2018 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 27.01.2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/45) 30.01.2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04.02.2018 tarihli ve 30322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğin çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Milli Emlak Genel Tebliği’nde (Sıra No: 314) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381) 06.02.2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 06.02.2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğin 1. maddesi 01.03.2018 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği 09.02.2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik 09.02.2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği 09.02.2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğin çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği’nde (İthalat: 2017/3) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Durumlar Tebliği’nde (II-15.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1.b) 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 17.02.2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 17.02.2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.02.2018 tarihli ve 30338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Tekirdağ Limanı’nın işletme hakkının otuz altı yıllığına verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/61-35)
 • Kurul, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından finansal kiralama, faktoring ve finansman hizmetleri pazarlarına ilişkin üyelerinin mali tablolarında yer alan verilerin ve ek bazı verilerin belirli periyotlarla üyelerinden alınması ve geçmiş verisi olarak üyeleri ile paylaşılması işlemi kapsamında bazı verilerin paylaşımına menfi tespit verilirken, bazı verilerin bireysel bazda paylaşımının menfi tespit ve bireysel muafiyet alamayacağına, bazı verilerin paylaşımına ise 5 yıl süreyle koşullu bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (15.02.2018, 18-05/79-43)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Alternatifbank A.Ş. arasında akdedilmiş olan Bankasürans Sözleşmesi’ne 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (08.02.2018, 18-04/62-36)
 • Kurul, Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Alara Fidan Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (08.02.2018, 18-04/71-BD)
 • Kurul, Eurotech Group B.V.’nin hisselerinin tamamının MGG Group B.V. tarafından devralması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/67-39)
 • Kurul, Affinity Asia Pacific Fund IV tarafından CNC Investment Limited aracılığıyla Fermo Limited’in hisselerinin tamamının devralınması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/66-38)
 • Kurul, Toyota Boshoku Corporation, Autoneum International AG ve Nihon Tokushu Toryo Co. Ltd. arasında tam işlevsel bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/60-34)
 • Kurul, Sumitomo Corporation of Americas ve Michelin North America Inc.’ın ortak girişim kurma işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/59-33)
 • Kurul, Unilever N.V. ve Unilever Plc.’nin margarin iş kolunu oluşturan şirketlerinin ve işletmelerinin, KKR & Co. L.P. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/53-29)
 • Kurul, Husky Injection Molding Systems International Ltd.’nin, Platinum Equity LLC tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/52-28)
 • Kurul, Robertshaw Holdings S.A.R.L’nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün One Rock Range, LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.02.2018, 18-04/50-27)
 • Kurul, CZK Lokantacılık İşletmeleri A.Ş.’nin Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasının izne tabi olmadığına karar verdi. (15.02.2018, 18-05/85-BD)
 • Kurul, GO Steel Frydek Mistek A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Stalprodukt Spolka Akcyjna tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.02.2018, 18-05/82-44)
 • Kurul, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların bir kısmının Turkey Cafe Company S.A.R.L tarafından dolaylı olarak devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde ortak kontrol sağlanması işlemine izin verdi. (15.02.2018, 18-05/76-41)
 • Kurul, TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. üzerinde Gulf Credit Lending S.A.R.L ve Cem Mehmet ÇELEBİLER, Mehmet İzzet ÇELEBİLER, Nedim Halet ÇELEBİLER, Yunus Sami ÇELEBİLER tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/103-54)
 • Kurul, Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Doğuş Grubu’na dahil Sportv Medya Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/102-53)
 • Kurul, Hiroshima Steel Center Co. Ltd’nin hisselerinin belli oranının Summit Steel Co. Ltd. aracılığıyla Sumitomo Corporation tarafından devralınması ve böylece Hiroshima Steel Center Co. Ltd.’nin Marubeni Itochu Steel Inc. ve Sumitomo Corporation’ın ortak kontrolüne geçmesine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/98-51)
 • Kurul, Maersk Product Tankers A/S’nin belli oranda hissesinin Mitsui & Co. Ltd. tarafından APMH Invest A/S’den devralınması işlemine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/96-50)
 • Kurul, FZK Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş.’nin Anlaş Holding A.Ş.’ye ait belli oranda payının, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. tarafından Ortak Yatırımlar adlı kredi ürünüyle devralınmasına izin verdi. (20.02.2018, 18-06/95-49)
 • Kurul, Rolls Royce Overseas Holdings Limited ve Kale Holding A.Ş. tarafından TAEC Uçak Motor Sanayi A.Ş. üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/93-48)
 • Kurul, Engie S.A.’nın halihazırda grup şirketleri aracılığıyla sürdürdüğü sıvılaştırılmış doğal gaz işletmesinin tek kontrolünün Total S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20.02.2018, 18-06/91-46 )

Enerji

 • TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği (Seri No:1) 02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar 08.02.2018 tarihinde EPDK’nın resmi internet sitesinde yayımlandı.
 • Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.02.2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.02.2018 tarihli ve 30339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer.
 • EPDK 2017 Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu, Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu, Elektrik Piyasası Sektör Raporu ve LPG Piyasası Sektör raporunu 22.02.2018’de internet sitesinde yayımladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.