Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016

Aralık 2016
% 0

Milletlerarası Anlaşmalar

 • 6760 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6765 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6.12.2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • 10.2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar 22.11.2016 tarihi ve 29896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 10.2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 11.2016 tarihli ve 2016/9548 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 8.12.2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • KHK/677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 22.11.2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğü girdi.
 • KHK/678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 22.11.2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2016/50 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun, 37.maddesi 15.7.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6757 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun 24.11.2015 ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun, 45. maddesi 31.8.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 3 seri numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği 25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 4 seri numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği 2.12.2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2016/27 sayılı Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili Başbakanlık Genelgesi 3.12.2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ 6.12.2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2016/49 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 7.12.2016 tarihli ve 29911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in diğer maddeleri 1.1.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olmak üzere, 4., 10., 22. ve 23. maddeleri 13.12.2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İhracat: 2016/11 numaralı Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 13.12.2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Toshiba Visual Solutions Corporation ile Vestel Ticaret A.Ş. arasındaki marka lisans sözleşmesine 5 yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (24.11.2016, 16-41/666-299)
 • Kurul, Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (6.12.2016, 16-42/687-305)
 • Kurul, Volvo Truck Corporation ile Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. arasında imzalanan İthalatçı Sözleşmesi’ne, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartların tamamını karşılaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (6.12.2016, 16-42/692-310)
 • Kurul, TGS Yer Hizmetleri A.Ş. ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan Yer Hizmetleri Sözleşmesi’ne bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (15.12.2016, 16-44/707-320)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, International Petroleum Investment Company P.J.S.C. ile Mubadala Development Company P.J.S.C.’ninbirleşmesine izin verdi. (24.11.2016, 16-41/663-297)
 • Kurul, Permira Advisers LLP ile Cinven LLP Capital Management (VI) General Partner Limited tarafından Allegro Sp. Zo ve Ceneo Sp. Zo üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (24.11.2016, 16-41/665-298)
 • Kurul, TDK Corporation ile Toshiba Corporation tarafından ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (24.11.2016, 16-41/669-301)
 • Kurul, Wuhan Iron and Steel (Group) Corporation’ın Baosteel Group Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.11.2016, 16-41/671-302)
 • Kurul, Erkan GÜLDOĞAN’ın Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu payların Ercan GÜLDOĞAN ve Mahmut GÜLDOĞAN’a devredilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (24.11.2016, 16-41/675-BD)
 • Kurul, Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bir kısım hisselerinin Evren GÜLDOĞAN tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (24.11.2016, 16-41/676-BD)
 • Kurul, OMV Petrol Ofisi A.Ş.’nin Aliağa/İzmir’de bulunan OMV Petrol Ofisi Aliağa Akaryakıt ve LPG Depolama ve Dolum Tesisleri’nin kiralanmak suretiyle Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş. tarafından işletilmesi amacıyla Renatus Marine Denizcilik ve Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (6.12.2016, 16-42/684-303)
 • Kurul, halihazırda DCNS SA’nın tek kontrolünde bulunan DCNS Energies SAS’ın ortak kontrolünün, Bpifrance Investissement tarafından temsil edilen SPI Societes de Projects Industriels ve DCNS SA tarafından devralınması işlemine izin verdi. (6.12.2016, 16-42/688-306)
 • Kurul, Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin belli oranının pay devri ve sermaye artırımı suretiyle Kansai Paint Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (6.12.2016, 16-42/689-307)
 • Kurul, Örgen Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının %100’ünün Ajinomoto Co., Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (6.12.2016, 16-42/690-308)
 • Kurul, A-Tex Holding A/S’nin kontrolünün Labelon Group Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. Bildirime konu işlemin Rekabet Kurulu’nun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle Labelon Group Limited’e 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası verdi. (6.12.2016, 16-42/693-311)
 • Kurul, Guardian Industries Corp.’un belli orandaki hissesinin KGIC Acquisition LLC vasıtasıyla Koch Industries Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (6.12.2016, 16-42/694-312)
 • Kurul, Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi ile ilgili sunulacak bakım, onarım, işletim, medikal ekipman tedariki ve montaj hizmetleri için Kayı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Salini lmpregilo S.p.A. arasında ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (8.12.2016, 16-43/701-315)
 • Kurul, SGL GE Holding GmbH hisselerinin tamamının Showa Denko K.K. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.12.2016, 16-44/702-316)
 • Kurul, IHI Corporation ve Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş. arasında bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (15.12.2016, 16-44/704-317)
 • Kurul, Publicis Yorum Tanıtım Basım ve Yayın Hizmetleri A.Ş.’nin hisselerinin belli oranının Publicis Groupe Holdings B.V. tarafından devralınmasıyla Publicis Yorum Tanıtım Basım ve Yayın Hizmetleri A.Ş.’nin ortak kontrolden tek kontrole geçmesi işlemine izin verdi. (15.12.2016, 16-44/705-318)
 • Kurul, Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin tek kontrolü altında bulunan Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin tek kontrolünün Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.12.2016)
 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Kozbükü Hidroelektrik Santrali’nin Nas Enerji A.Ş. tarafından İdil İki Enerji San. Tic. A.Ş.’den varlık satışı yoluyla devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (15.12.2016, 16-44/710-BD)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Petrol Piyasası Sektör Raporu, Eylül 2016 22.11.2016 tarihinde web sitesinde yayınlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.