Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016

Mayıs 2016
% 0

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 11.05.2016 tarihli ve 29709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

 Mevzuat

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/14) 21.04.2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) 21.04.2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.04.2016 tarihli ve 29692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) 26.04.2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23) 26.04.2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27.04.2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.04.2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.04.2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.04.2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.04.2016 tarihli ve 29696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.04.2016 tarihli ve 29698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.04.2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: Ösg-2007/33)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: Msg-Ms-2016/4) 03.05.2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03.05.2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
 • Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği 03.05.2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.05.2016 tarihli ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 13.05.2016 tarihli ve 29711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)’De Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 14.05.2016 tarihli ve 29712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)’De Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 15.05.2016 tarihli ve 29713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Hukuku

 • Rekabet Kurumu (“Kurum”) Arçelik A.Ş. ile TP Vision Elektronik Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Satınalma Sözleşmesine 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olması nedeniyle, menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, - Söz konusu sözleşmeye, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartların tamamını karşılaması nedeniyle 5 yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına, karar verdi (16-15/243-105, 3.5.2016).
 • Kurum, Aksigorta A.Ş. ile Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. arasında 09.12.2015 tarihinde akdedilen Çerçeve Sözleşmesi ve ek sözleşmelere bireysel muafiyet tanıdı (16-16/269-120, 11.5.2016).

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurum, Reichhold Cayman, LP ve Reichold Cayman GP, Ltd.’nin kontrolünün Black Diamond Capital Management L.L.C. tarafından devralması işlemine izin verdi (16-15/237-99, 3.5.2016).
 • Kurum, Halcyon Agri Corporation Limited’in ihraç edilmiş sermayesinin belli oranına karşılık gelen payların, Sinochem International Pte. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi (16-15/238-100, 3.5.2016).
 • Kurum, hâlihazırda INEOS AG ve Solvay S.A.’nın ortak kontrolü altında bulunan INOVYN Limited’in hisselerinin INEOS AG tarafından satın alınması suretiyle INOVYN Limited’in tek kontrolünün INEOS AG tarafından devralınması işlemine izin verdi (16-15/239-101, 3.5.2016).
 • Kurum, Panaroma Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Verifone Luxembourg S.A.R.L. tarafından devralınması yoluyla ortak girişim kurulması işlemine izin verdi (16-15/242-104, 3.5.2016).
 • Kurum, The Procter and Gamble Company’e ait Blendax markası altında faaliyet gösteren saç bakım iş kolunun Henkel AG & Co. KGaA tarafından devralınması işlemine izin verdi (16-15/244-106, 3.5.2016).
 • Kurum, Finansbank A.Ş.’nin belli oranda hissesinin ve Finansbank A.Ş’nin iştirakleri olan Finans Finansal Kiralama A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Finans Faktoring A.Ş., Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş., Efinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Teknolojileri Araştırma Geliştirme Danışmanlık Destek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve PSA Finansman A.Ş.’nin hisselerinin doğrudan ve dolaylı olarak Qatar National Bank S.A.Q. tarafından devralınması işlemine izin verdi (16-15/245-107, 3.5.2016).
 • Kurum, Sancak Grubu’nun iştiraklerinden Star Medya Yayıncılık A.Ş., Star Medya Ajans A.Ş., Star Matbaacılık A.Ş. ile Dinamik Radyo A.Ş.’nin aynı gruba dahil Es Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi (16-15/250-BD, 3.5.2016).
 • Kurum, Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisselerinin %100’ünün Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi (16-15/251-BD, 3.5.2016).
 • Kurum, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Kazım TÜRKER’in tamamına sahip olduğu Türkerler Jeotermal Enerji Arama ve Üretim A.Ş. hisselerinin belli oranının Akınal Sentetik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınarak ortak girişim oluşturulması işlemine izin verdi (16-16/259-111, 11.5.2016).
 • Kurum, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Kazım TÜRKER’in tamamına sahip olduğu Kiraz Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. hisselerinin belli oranının Akınal Enerji Üretim ve Yatırım A.Ş. tarafından devralınarak ortak girişim oluşturulması işlemine izin verdi (16-16/260-112, 11.5.2016).
 • Kurum, Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kontrolünün Bridgepoint Grup Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi (16-16/267-117, 11.5.2016).
 • Kurum, Grup Maritim TCB, S.L.’nin %100 oranındaki hissesinin ve kontrolünün APM Terminals B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi (16-16/267-118, 11.5.2016).
 • Kurum, Zelezara Smederevo d.o.o.’nun kontrolünün He Steel Group, Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi (16-16/270-121, 11.5.2016).
 • Kurum, Diaverum Diyaliz Hizmetleri A.Ş.’nin %100 hissesinin SAK Grup Holding bünyesindeki D.Med Medical Services GmbH’ye devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi (16-16/275-BD, 11.5.2016).
 • Kurum, Johnson Controls, Inc. tarafından Tyco International Plc’nin çoğunluk pay sahipliğinin ve kontrolünün devralınması işlemine izin verdi (16-17/283-126, 18.5.2016).
 • Kurum, Baby Care International Development ile Catelli S.r.l. tarafından Artsana Group S.p.A. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi (16-17/287-130, 18.5.2016).
 • Kurum, Nestle SA ve PAI Partners SAS tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi (16-17/288-131, 18.5.2016).
 • Kurum, Boehringer Ingelheim GmbH’ye ait tüketici sağlığı işkolunun Sanofi Grubu tarafından devralınması işlemine izin verdi (16-17/289-132, 18.5.2016).
 • Kurum, Jacob Ortell KINGSTON’ın Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu belli oranındaki hissesinin Jamie Tongolei MALUNGAHU tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi ( 16-17/294-BD, 18.5.2016).
 • Kurum, Samsun ili Kavak ilçesinde inşaatı devam etmekte olan entegre çimento fabrikası hisselerinin belli oranının Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi (16-17/295-BD, 18.5.2016).

Enerji

 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 29.04.2016 tarihli ve 29698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik hükümleri 01.05.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.04.2016 tarihli ve 29698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik hükümleri 01.05.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.04.2016 tarihli ve 29698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.04.2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.