Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Arasında Üçüncü BMDTÖ-UNESCO Dünya Turizm ve Kültür Konferansının Düzenlenmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 846) 22.03.2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Küresel Çevre Fonu’nun Uygulayıcı Kurumu Olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Küresel Çevre Fonu Hibe Anlaşması (Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi) 02.04.2019 tarihli ve 30733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Ticaret Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 896) 12.04.2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk-Sırp Karma Ekonomik Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 904) 16.04.2019 tarihli ve 30747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) 21.03.2019 tarihli ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar 01.04.2019 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845) 22.03.2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 956) 18.04.2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1002)19.04.2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 25) 23.03.2019 tarihli ve 30723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27.03.2019 tarihli ve 30727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)28.03.2019 tarihli ve 30728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 22.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2) 03.04.2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) 04.04.2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/4) 06.04.2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.04.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ 06.04.2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 864) 10.04.2019 tarihli ve 30741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) 12.04.2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler (No: 2019/11 - 2019/12 - 2019/13) 12.04.2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.04.2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)18.04.2019 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1003)19.04.2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. (18-33/556-274, 19.9.2018)
 • Kurul, İzmir merkez ve çevre ilçelerinde yer alan limanlara /limanlardan karayoluyla konteyner taşımacılığı yapan teşebbüslerin fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediklerine ve soruşturma açılmasına yer olmadığına karar verdi. (18-49/764-369, 27.12.2018)
 • Kurul, Burdur il merkezinde faaliyet gösteren istasyonların otogaz LPG ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını aralarında anlaşarak yükselttikleri iddiası hakkında soruşturma açılmamasına karar verdi. (19-04/31-12, 17.01.2019)
 • Kurul, Gaziantep ilindeki çiğ köfte üreticilerinin aralarında anlaşarak rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunduğu iddiası hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. (19-03/13-5, 10.01.2019)
 • Kurul, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. (18-44/703-345, 22.11.2018)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Straumann Holding AG’nin, iştiraki Instradent AG aracılığıyla Zinedent İmplant Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünü devralması işlemine izin verdi. (18-48/749-362, 20.12.2018)
 • Kurul, DENSO Corporation ile Aisin Seiki Co. Ltd. arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (19-04/32-13, 17.01.2019)
 • Kurul, Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. ve Halk Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi.(18-49/767-372, 27.12.2018)
 • Kurul, CEVA Logistics AG’nin tek kontrolünün CMA CGM S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19-02/6-3, 03.01.2019)
 • Kurul, Esterline Technologies Corporation hisselerinin tamamının Trans Digm Group Incorporated tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19-03/17-8, 10.01.2019)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (“EPDK”) 14.03.2019 Tarihli ve 8484 Sayılı Kararı 22.03.2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 21.03.2019 Tarihli ve 8498 Sayılı Kararı 27.03.2019 tarihli ve 30727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 27.03.2019 Tarihli ve 8517 ve 8518 Sayılı Kararları 01.04.2019 tarihli ve 30732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
 • EPDK’nın 04.04.2019 Tarihli ve 8522 Sayılı Kararı 09.04.2019 tarihli ve 30740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 27.03.2019 Tarihli ve 8505 Sayılı Kararı 10.04.2019 tarihli ve 30741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 18.04.2019 Tarihli ve 8546 ve 8547 Sayılı Kararları 24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.