Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021

Mart 2021
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • 7285 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11.03.2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7291 sayılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11.03.2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7282 sayılı Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 11.03.2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkındaki 08.03.2021 tarihli ve 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3686) 20.03.2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilmesi Hakkındaki 19.03.2021 tarihli ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.03.2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24.02.2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik 02.2021 tarihli ve 31405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.02.2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2020/4) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2021/13) 01.03.2021 tarihli ve 31410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'de (Seri: V, No:65) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No:137) 05.03.2021 tarihli ve 31414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.03.2021 tarihli ve 31415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.03.2021 tarihli ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Kararlar 13.03.2021 tarihli ve 31422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Önaraştırmalarda ve Soruşturmalarda Sunulacak Taahhütlere İlişkin Tebliğ (No: 2021/2) 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/3) 16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar 17.03.2021 tarihli ve 31426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.03.2021 tarihli ve 31428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Kast ajansları ve bu ajanslara bağlı oyuncu, model/fotomodeller ile reklam ajansları, reklam yapım şirketleri ve doğrudan reklam verenler arasındaki çalışma usul, ilke ve esaslarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin/sorumluluklarının ortaya konulması amacıyla Kast Ajansları Derneği tarafından hazırlanan ve Derneğin internet sitesinde yayımlanacak olan taslak sözleşmeye 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi kapsamında menfi tespit belgesi verdi. (04.03.2021, 21-11/148-61)
 • Kurul, Ube Industries, Ltd. ile Mitsubishi Materials Corporation arasında çimento iş kolları ve ilgili diğer iş kollarını birleştirmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (04.03.2021, 21-11/157-66)
 • Kurul, Türk Hava Yolları A.O. ile Erka Etkinlik ve Turizm A.Ş. ve Erka Tk Turizm Bilişim A.Ş. arasında akdedilen Tatil Paketi Satışı İşbirliği Sözleşmesi kapsamında, THY tarafından oluşturulacak bir tatil paketi markasının Erka Etkinlik ve Turizm A.Ş. ve Erka Tk Turizm Bilişim A.Ş. tarafından sözleşme süresi boyunca kullanılması suretiyle oluşturulacak tatil paketlerinin tüketicilere sunulmasına ilişkin uygulamaya bireysel muafiyet tanıdı. (11.03.2021, 21-13/175-76)
 • Kurul, Sigorta şirketlerinin elektronik sigorta poliçesi üretim, bildirim ve depolama işlemlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin sunacağı özel entegratörlük hizmeti aracılığı ile gerçekleştirilmesini sağlayan e-poliçe projesine bireysel muafiyet tanıdı. (18.03.2021, 21-15/184-78)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Polat Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kontrolünde bulunan Ankara'daki Sincan, Kayaş ve Gölbaşı hazır beton tesislerinin tek kontrolünün, kiralama yoluyla Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla Votorantim S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.02.2021, 21-10/133-56)
 • Kurul, STEAG Rüzgar Süloğlu Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve STEAG Turkey Enerji Yatırımları ve Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Entek Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (25.02.2021, 21-10/128-53)
 • Kurul, Tat Gıda Sanayi A.Ş.’ye ait SEK markalı süt ve sütlü ürünler üreten fabrikalara ilişkin gayrimenkuller, belirlenen makine ve ekipmanlar, markalar ve diğer fikri haklar, alan adları ve sosyal medya hesapları, taraflarca kararlaştırılan stoklar gibi varlıkların CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.03.2021, 21-11/159-68)
 • Kurul, MTS Teknoloji Yatırımları A.Ş.’nin tek kontrolünün doğrudan, Kartek Holding A.Ş.’nin tek kontrolünün ise dolaylı olarak Mediterra Capital Partners II, LP’nin bir iştiraki olan International Fintech Solutions S.à.r.l. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.03.2021, 21-11/158-679
 • Kurul, Watford Holdings Ltd. üzerindeki ortak kontrolün Arch Capital Group Ltd., Kelso & Company L.P. tarafından yönetilen fon veya bağlı kuruluşlar ve Warburg Pincus LLC ile bağlı fonları tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.03.2021, 21-11/156-65)
 • Kurul, Erol ŞENOL’a ait Plast Met Plastik Metal Sanayi İmalat ve Ticaret A.Ş. ve Plast Met Kalıp Sanayi İmalat ve Ticaret A.Ş.'nin ortak kontrolünün SMR Auomotive Mirrors Stuttgart GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.03.2021, 21-11/150-62)
 • Kurul, Varian Medical Systems, Inc.’in tek kontrolünün Siemens Healthineers Holding I GmbH aracılığıyla Siemens AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.03.2021, 21-11/145-60)
 • Kurul, Chr. Hansen Natural Colors A/S’nin paylarının ve tek kontrolünün, Chr. Hansen Holding A/S’nin diğer bazı iştiraklerinin paylarının tamamının ve Chr. Hansen’in Doğal Renklendiriciler işkoluna ilişkin bütün varlıklarının EQT Fund Management S.à r.l.’nin kontrolünde bulunan EQT IX tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.03.2021, 21-11/143-59)
 • Kurul, The Goldman Sachs Group, Inc. ve Housing Development Finance Corporation Limited’in ortak kontrolünde bulunan Good Host Spaces Private Limited hisselerinin Warburg Pincus LLC tarafından yönetilen bazı özel sermaye fonları tarafından Housing Development Finance Corporation Limited’den devralınması işlemine izin verdi. (11.03.2021, 21-13/162-72)
 • Kurul, Arkema S.A. tarafından işletilen polimetil metakrilatın ve metil metakrilatın geliştirilmesi, üretimi, yeniden yapılandırılması ve satışı işkollarının tek kontrolünün Trinseo S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.03.2021, 21-13/165-70)
 • Kurul, ENGIE EPS Italia S.r.l’nin kontrolündeki EPS Emobility S.r.l.’nin ortak kontrolünün FCA Italy S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.03.2021, 21-15/187-79)
 • Kurul, Elawan Energy, S.L. ve iştiraklerinin tek kontrolünün ORIX Corporation Europe N.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.03.2021, 21-15/178-77)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (“EPDK”) 25.02.2021 Tarihli ve 10045-17 Sayılı Kararı 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 04.03.2021 Tarihli ve 10061 Sayılı Kararı 06.03.2021 tarihli ve 31415 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 25.02.2021 Tarihli ve 10046 Sayılı Kararı 12.03.2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 11.03.2021 Tarihli ve 10072 Sayılı Kararı 13.03.2021 tarihli ve 31422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 17.03.2021 Tarihli ve 10081 Sayılı Kararı 18.03.2021 tarihli ve 31427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 18.03.2021 Tarihli ve 10086-1, 10086-2, 10086-3, 10087 ve 10088 Sayılı Kararları 20.03.2021 tarihli ve 31429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.