Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

31.10.2022 Senem İmamoğlu
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında 26.09.2022 tarihli ve 6090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.09.2022 tarihli ve 31966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 14.07.2022 ve 05.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında 26.09.2022 tarihli ve 6091 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.09.2022 tarihli ve 31966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 01.10.2022 tarihli ve 6143 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.10.2022 tarihli ve 31971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair 07.10.2022 tarihli ve 6189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 08.10.2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanı Kararı 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 11.10.2022 tarihli ve 6207 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12.10.2022 tarihli ve 31981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 19.10.2022 tarihli ve 6241 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanı Kararı, yayımı tarihini takip eden 7’nci gün yürürlüğe girer. 

Mevzuat

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/23) 21.09.2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541) 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girer.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.09.2022 tarihli ve 31959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 21.09.2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/26) 23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.09.2022 tarihli ve 31963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.09.2022 tarihli ve 31963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Tebliği 30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tarife 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi Tebliği 30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tarife 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi Tebliği 30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tarife 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.09.2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/27) 30.09.2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.10.2022 tarihli ve 31970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2022/1) 01.10.2022 tarih ve 31970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.10.2022 tarihli ve 31971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 04.10.2022 tarihli ve 31973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04.10.2022 tarihli ve 31973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 27.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.10.2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İmar Kanununun Ek 7’nci Maddesinin Uygulama Yönetmeliği 05.10.2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/24) 05.10.2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 06.10.2022 tarihli ve 31975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.10.2022 tarihli ve 31975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.10.2022 tarihli ve 31975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/25) 08.10.2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/26) 08.10.2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92) 11.10.2022 tarihli ve 31980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/30) 12.10.2022 tarihli ve 31981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/10/2022 tarihli ve 2022/ÖİB-K-67 sayılı Kararına İlişkin Tebliğ 12.10.2022 tarihli ve 31981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/28) 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17.10.2022 tarihli ve 2022/ÖİB-K-68 ve 69 sayılı Kararları 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/28) 18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/3) 19.10.2022 tarihli ve 31988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Levemir, Novomix, Novorapid, Novoseven, Ryzodeg, GlucaGen ürünleri bakımından bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (22.9.2022, 22-43/633-264)
 • Kurul, Türkiye Seramik Federasyonu tarafından alınan yönetim kurulu karan uyarınca Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği ve Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği üyelerinin faaliyetlerine ilişkin birtakım bilgilerin bağımsız bir danışmanlık şirketi tarafından toplanarak katılımcı üyeler ve kamu ile paylaşılmasına ilişkin uygulamalara bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (22.9.2022, 22-43/638-268)
 • Kurul, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından satışına ilişkin olarak teklif sahipleri TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri A.Ş. ve Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin her biri açısından gerçekleştirilecek devralma işleminin 4054 sayılı Kanun ve 2013/2 sayılı Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna, bildirim kapsamındaki herhangi bir teklif sahibi tarafından yapılacak devralma işleminin; 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran bir işlem niteliği taşımadığına ve işleme her iki teklif sahibi açısından izin verilmesinde sakınca olmadığına karar verdi. (10.10.2022, 22-46/674-285)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, DuPont de Nemours Inc.'in Mobilite & Malzeme İş Biriminin büyük bir kısmı üzerindeki tek kontrolün Celanese Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.9.2022, 22-43/635-266)
 • Kurul, Neovia Logistics Holdings Ltd'nin ortak kontrolünün Oaktree Capital Group, LLC, Ares Management Corporation ve Vector Capital Management, LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (22.9.2022, 22-43/636-267)
 • Kurul, Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün İş Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.9.2022, 22-44/643-269)
 • Kurul, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye ait Otomatik Katılım Sistemi kapsamındaki bireysel emeklilik portföyünün Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (29.9.2022, 22-44/647-279)
 • Kurul, Imerys S.A.'ya ait Yüksek Sıcaklık Çözümleri iş kolunun menkul kıymetlerinin tek kontrolünün, dolaylı kontrolü altındaki özel maksatlı şirket olan California Holding III Limited aracılığıyla nihai olarak Platinum Equity, LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.10.2022, 22-45/658-282)
 • Kurul, GfK SE’nin tek kontrolünün AI PAVE Dutchco I B.V aracılığıyla Advent International Corporation tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (06.10.2022, 22-45/665-BD)
 • Kurul, Orica-Nitro Patlayıcı Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün, hisselerinin bir kısmının halihazırda pay sahibi Asım TOSUN tarafından devralınması suretiyle, TOSUN Ailesi tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (06.10.2022, 22-45/673-BD)
 • Kurul, Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Mustafa Hakan SAFİ, Said SAFİ ve Faruk SAFİ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.10.2022, 22-46/675-286)
 • Kurul, Recytech S.A.’nın ortak kontrolünün Glencore International AG tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (13.10.2022, 22-47/685-BD)
 • Kurul, ENI S.p.A’nın Cezayir doğal gazını Tunus sınırından İtalya’daki Sicilya Mazara del Vallo’ya ithal etmeye imkan tanıyan kıyı ve açık deniz boru hatlarının yönetimine ilişkin faaliyetleri üzerindeki kontrolün ENI S.p.A. ve SNAM S.p.A. tarafından ortak kontrol edilen NewCo tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.10.2022, 22-47/689-293)
 • Kurul, Global Terminal Hizmetleri AŞ’nin ortak kontrolünün SITMED FZCO aracılığıyla Solas International Terminals ve GTS INVESTMENTS B.V. aracılığıyla Transpet Petrolcülük ve Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.10.2022, 22-47/680-290)
 • Kurul, Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tek kontrolünün EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.10.2022, 22-47/679-289).
 • Kurul, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ’nin ortak kontrolünün Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.10.2022, 22-47/677-288)
 • Kurul, Emükellef Teknoloji AŞ’nin tek kontrolünün Turkish Private Equity Fund III tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.10.2022, 22-47/676-287)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 08.09.2022 tarihli ve 11184, 11185 sayılı Kararları 20.09.2022 tarihli ve 31959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 15.09.2022 tarihli ve 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215, 11217, 11218, 11219, 11221, 11222, 11223, 11224 sayılı Kararları 20.09.2022 tarihli ve 31959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar 01.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımları tarihinde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 22.09.2022 tarihli ve 11245 ve 11246 sayılı Kararları 24.09.2022 tarihli ve 31963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar 01.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımları tarihinde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 29.09.2022 tarihli ve 11254, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11269, 11270, 11271, 11272, 11274 sayılı Kararları 30.09.2022 tarihli ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 06.10.2022 tarihli ve 11279, 11280 sayılı Kararları 08.10.2022 tarihli ve 31977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 13.10.2022 tarihli ve 11289, 11290, 11291, 11292, 11293, 11294, 11295, 11296 sayılı Kararları 15.10.2022 tarihli ve 31984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.