Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti’ne Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın Onaylanması Hakkında 2017/10196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.05.2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Adına Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik’ Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 2017/10107 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin Onaylanması Hakkında 2017/10187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 2017/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.06.2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanması Hakkında 2017/10153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.06.2017 tarihli ve 30089 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşviki için İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında 2017/10322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.06.2017 tarihli ve 30089 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Kristal-İş Sendikası Tarafından Bazı İşyerlerinde Alınan Grev Kararının Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görülmesi Nedeniyle Ertelenmesi Hakkında 2017/10327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.05.2017 tarihli ve 30073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Mefar İlaç Sanayii Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınan Grev Kararının Genel Sağlığı Bozucu Nitelikte Görülmesi Nedeniyle Ertelenmesi Hakkında 2017/10430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.06.2017 tarihli ve 30087 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.05.2017 tarihli ve 30077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 sayılı Kanun 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Çok Hafif Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY 6A-ÇH) 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2) 01.06.2017 tarihli ve 30083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 03.06.2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 03.06.2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) 03.06.2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No:2) 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.06.2017 tarihli ve 30099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ile Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş. arasında imzalanan kira sözleşmesine menfi tespit belgesi verdi. (24.05.2017, 17-17/254-107)
 • Kurul, Bayer Consumer Care AG ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. arasında imzalanan Distribütörlük Sözleşmesi’nin 4054 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil etmediğine; Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. arasında imzalanan Lisans Sözleşmesi’ne ise bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (08.06.2017, 17-19/289-126)
 • Kurul, Kartlı ödeme sistemleri pazarının kendine özgü koşulları nedeniyle, Kurul tarafından onaylanan formüle göre kredi kartı takas komisyonu oranının Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından belirlenmesi işlemine ve belirlenen oranda ± %5’lik bir değişim olmaması durumunda söz konusu oranın geçerli kalması yönündeki uygulamaya koşullu bireysel muafiyet tanınmasına ve muafiyet süresinin gerekçeli kararın Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 yılın bitiminde sona ermesine karar verdi. (08.06.2017, 17-19/294-130)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, CEFC Hainan International Oil Co., Ltd. ile Joint Stock Company National Company KazMunayGas tarafından KMG International N.V. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/248-102)
 • Kurul, OMV Aktiengesellschaft tarafından doğrudan kontrol edilen OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’nin paylarının %100’ünün Vitol Investment Partnership Limited tarafından dolaylı olarak kontrol edilen VIP Turkey Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/249-103)
 • Kurul, Hitachi Automotive Systems Ltd. ile Honda Motor Co., Ltd. arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/250-104)
 • Kurul, Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin belli oranının GRI Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde tek kontrolün sağlanması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/253-106)
 • Kurul, Stada Arzneimittel AG’nin ortak kontrolünün, Bain Capital Investors LLC tarafından yönetilen fonlardan biri olan Bain Capital Europe Fund IV L.P. ve yönetici ana şirketi Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited aracılığıyla faaliyet gösteren Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership Incorporated tarafından yönetilen fonlar tarafından Nidda Healthcare Holding AG vasıtasıyla devralınması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/255-108)
 • Kurul, Ibrakom FZCO’nun hisselerinin belli oranının CJ Lojistik Corporation tarafından Biskom Internatıonal DMCC ve Selkar Trading FZE’den devralınması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/258-109)
 • Kurul, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. şirketlerinin, düzenli konteyner hat taşımacılığı hizmetleri ve konteyner terminal hizmetlerini (Japonya’daki terminaller hariç) bünyesinde toplayacağı bir ortak girişim şirketi kurmaları işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/259-110)
 • Kurul, European Bank for Reconstruction and Development’ın Nef EBRD Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin azınlık paylarını devralması yolu ile Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile European Bank for Reconstruction and Development arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/260-111)
 • Kurul, Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ihale edilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (24.05.2017, 17-17/257-BD)
 • Kurul, PSPIB Waiheke Inc.’in ortak kontrolünün Canada Pension Plan Investment Board ve Public Sector Pension Investment Board tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2017, 17-18/267-113)
 • Kurul, Ascend Learning Holdings LLC’nin ortak kontrolünün Canada Pension Plan Investment Board ve The Blackstone Group L.P tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2017, 17-18/268-114)
 • Kurul, General Motors Holdings LLC’ye ait Opel/Vauxhall’un otomotiv iş birimini oluşturan Türkiye’dekiler de dâhil olmak üzere Avrupa’daki tüm iştiraklerinin ve şubelerinin tek kontrolünün Peugeot S.A. tarafından devralınmasına izin verdi. (01.06.2017, 17-18/269-115)
 • Kurul, Rixos Licensing B.V. tarafından kurulacak limited şirket üzerinde Rixos Licensing B.V. ve Accor S.A. arasında ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (01.06.2017, 17-18/275-119)
 • Kurul, OMCO İstanbul Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Anadolu Cam Sanayi A.Ş.’ye ait olan belli oranda hissesinin şirketin geri kalan belli orandaki hissesine sahip bulunan OMCO International N.V tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2017, 17-18/277-120)
 • Kurul, Florence Nightingale Hastaneleri Holding A.Ş. tarafından Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş.'nin sermayesinin belli oranını temsil eden hisselerin ve tam kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2017, 17-18/281-121)
 • Kurul, IHY İzmir Havayolları A.Ş.’nin kontrolünün, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle ortak kontrolden tam kontrole geçilmesi işlemine izin verdi. (08.06.2017, 17-19/290-127)
 • Kurul, General Motors Holdings LLC’nin iştirakleri General Motors Financial Company, Inc. ve Adam Opel AG’ye ait Opel/Vauxhall’un finansman iş birimini oluşturan finansman iştiraklerinin ve şubelerinin hisselerinin Peugeot S.A. ve BNP Paribas S.A. tarafından devralınması ile kurulacak ortak girişime izin verdi. (08.06.2017, 17-19/291-128)
 • Kurul, AWAS Aviation Capital DAC’nin holding şirketi olan Carmel Capital S.à.r.l’nin hisselerinin tamamının Dubai Aerospace Enterprise Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.06.2017, 17-19/292-129)
 • Kurul, Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve bu teşebbüs tarafından kontrol edilen Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.’nin kontrolünün İsrafil UÇURUM ve Yusuf UÇURUM tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.06.2017, 17-19/297-132)
 • Kurul, Saide Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Marubeni Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.06.2017, 17-19/298-133)
 • Kurul, Gazprom Germania GmbH'nin Bosphorus Gaz Corporation A.Ş.'de sahip olduğu belli orandaki hissenin Adnan ŞEN'e devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (08.06.2017, 17-19/283-BD)
 • Kurul, Hency Trading Limited’in Kibar Enerji A.Ş.’de sahip olduğu belli orandaki hissesinin Galleon Construction and Property Limited tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (08.06.2017, 17-19/302-BD)

Enerji

 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.05.2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”), 2016 Yılı Sektör Raporlarını 30.05.2017 tarihinde yayımladı.
 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.06.2017 tarihli ve 30083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3. maddesi 01.11.2018 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK, Organize Sanayi Bölgelerinde Serbest Tüketici Uygulamalarına İlişkin Duyuruyu 19.06.2017 tarihinde yayımladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.