Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017

Haziran 2017
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti’ne Şanhay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına İlişkin Muhtıranın Onaylanması Hakkında 2017/10196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24.05.2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birliği Adına Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin ‘Bölgesel Kalkınma’ Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı ‘Bölgesel Rekabet Edebilirlik’ Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında 2017/10107 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Reasürans Şirketi Anlaşma Hükümlerinin Onaylanması Hakkında 2017/10187 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolunun ve Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 2017/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.06.2017 tarihli ve 30089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanması Hakkında 2017/10153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.06.2017 tarihli ve 30089 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye ve İKB Üye Ülkeleri Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Teşviki için İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında 2017/10322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 07.06.2017 tarihli ve 30089 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Kristal-İş Sendikası Tarafından Bazı İşyerlerinde Alınan Grev Kararının Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görülmesi Nedeniyle Ertelenmesi Hakkında 2017/10327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.05.2017 tarihli ve 30073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Mefar İlaç Sanayii Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınan Grev Kararının Genel Sağlığı Bozucu Nitelikte Görülmesi Nedeniyle Ertelenmesi Hakkında 2017/10430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 05.06.2017 tarihli ve 30087 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.05.2017 tarihli ve 30077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 sayılı Kanun 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Çok Hafif Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY 6A-ÇH) 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2) 01.06.2017 tarihli ve 30083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 03.06.2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 03.06.2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) 03.06.2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No:2) 06.06.2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.06.2017 tarihli ve 30099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ile Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş. arasında imzalanan kira sözleşmesine menfi tespit belgesi verdi. (24.05.2017, 17-17/254-107)
 • Kurul, Bayer Consumer Care AG ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. arasında imzalanan Distribütörlük Sözleşmesi’nin 4054 sayılı Kanun’a aykırılık teşkil etmediğine; Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. Şti. ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. arasında imzalanan Lisans Sözleşmesi’ne ise bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (08.06.2017, 17-19/289-126)
 • Kurul, Kartlı ödeme sistemleri pazarının kendine özgü koşulları nedeniyle, Kurul tarafından onaylanan formüle göre kredi kartı takas komisyonu oranının Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından belirlenmesi işlemine ve belirlenen oranda ± %5’lik bir değişim olmaması durumunda söz konusu oranın geçerli kalması yönündeki uygulamaya koşullu bireysel muafiyet tanınmasına ve muafiyet süresinin gerekçeli kararın Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ye tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 yılın bitiminde sona ermesine karar verdi. (08.06.2017, 17-19/294-130)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, CEFC Hainan International Oil Co., Ltd. ile Joint Stock Company National Company KazMunayGas tarafından KMG International N.V. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/248-102)
 • Kurul, OMV Aktiengesellschaft tarafından doğrudan kontrol edilen OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’nin paylarının %100’ünün Vitol Investment Partnership Limited tarafından dolaylı olarak kontrol edilen VIP Turkey Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/249-103)
 • Kurul, Hitachi Automotive Systems Ltd. ile Honda Motor Co., Ltd. arasında ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/250-104)
 • Kurul, Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin belli oranının GRI Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması suretiyle teşebbüs üzerinde tek kontrolün sağlanması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/253-106)
 • Kurul, Stada Arzneimittel AG’nin ortak kontrolünün, Bain Capital Investors LLC tarafından yönetilen fonlardan biri olan Bain Capital Europe Fund IV L.P. ve yönetici ana şirketi Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited aracılığıyla faaliyet gösteren Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership Incorporated tarafından yönetilen fonlar tarafından Nidda Healthcare Holding AG vasıtasıyla devralınması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/255-108)
 • Kurul, Ibrakom FZCO’nun hisselerinin belli oranının CJ Lojistik Corporation tarafından Biskom Internatıonal DMCC ve Selkar Trading FZE’den devralınması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/258-109)
 • Kurul, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. şirketlerinin, düzenli konteyner hat taşımacılığı hizmetleri ve konteyner terminal hizmetlerini (Japonya’daki terminaller hariç) bünyesinde toplayacağı bir ortak girişim şirketi kurmaları işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/259-110)
 • Kurul, European Bank for Reconstruction and Development’ın Nef EBRD Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin azınlık paylarını devralması yolu ile Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile European Bank for Reconstruction and Development arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (24.05.2017, 17-17/260-111)
 • Kurul, Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ihale edilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (24.05.2017, 17-17/257-BD)
 • Kurul, PSPIB Waiheke Inc.’in ortak kontrolünün Canada Pension Plan Investment Board ve Public Sector Pension Investment Board tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2017, 17-18/267-113)
 • Kurul, Ascend Learning Holdings LLC’nin ortak kontrolünün Canada Pension Plan Investment Board ve The Blackstone Group L.P tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2017, 17-18/268-114)
 • Kurul, General Motors Holdings LLC’ye ait Opel/Vauxhall’un otomotiv iş birimini oluşturan Türkiye’dekiler de dâhil olmak üzere Avrupa’daki tüm iştiraklerinin ve şubelerinin tek kontrolünün Peugeot S.A. tarafından devralınmasına izin verdi. (01.06.2017, 17-18/269-115)
 • Kurul, Rixos Licensing B.V. tarafından kurulacak limited şirket üzerinde Rixos Licensing B.V. ve Accor S.A. arasında ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (01.06.2017, 17-18/275-119)
 • Kurul, OMCO İstanbul Kalıp Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Anadolu Cam Sanayi A.Ş.’ye ait olan belli oranda hissesinin şirketin geri kalan belli orandaki hissesine sahip bulunan OMCO International N.V tarafından devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2017, 17-18/277-120)
 • Kurul, Florence Nightingale Hastaneleri Holding A.Ş. tarafından Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş.'nin sermayesinin belli oranını temsil eden hisselerin ve tam kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (01.06.2017, 17-18/281-121)
 • Kurul, IHY İzmir Havayolları A.Ş.’nin kontrolünün, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. tarafından devralınması suretiyle ortak kontrolden tam kontrole geçilmesi işlemine izin verdi. (08.06.2017, 17-19/290-127)
 • Kurul, General Motors Holdings LLC’nin iştirakleri General Motors Financial Company, Inc. ve Adam Opel AG’ye ait Opel/Vauxhall’un finansman iş birimini oluşturan finansman iştiraklerinin ve şubelerinin hisselerinin Peugeot S.A. ve BNP Paribas S.A. tarafından devralınması ile kurulacak ortak girişime izin verdi. (08.06.2017, 17-19/291-128)
 • Kurul, AWAS Aviation Capital DAC’nin holding şirketi olan Carmel Capital S.à.r.l’nin hisselerinin tamamının Dubai Aerospace Enterprise Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.06.2017, 17-19/292-129)
 • Kurul, Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve bu teşebbüs tarafından kontrol edilen Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.’nin kontrolünün İsrafil UÇURUM ve Yusuf UÇURUM tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.06.2017, 17-19/297-132)
 • Kurul, Saide Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin Marubeni Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.06.2017, 17-19/298-133)
 • Kurul, Gazprom Germania GmbH'nin Bosphorus Gaz Corporation A.Ş.'de sahip olduğu belli orandaki hissenin Adnan ŞEN'e devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (08.06.2017, 17-19/283-BD)
 • Kurul, Hency Trading Limited’in Kibar Enerji A.Ş.’de sahip olduğu belli orandaki hissesinin Galleon Construction and Property Limited tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (08.06.2017, 17-19/302-BD)

Enerji

 • Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.05.2017 tarihli ve 30075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”), 2016 Yılı Sektör Raporlarını 30.05.2017 tarihinde yayımladı.
 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.06.2017 tarihli ve 30083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3. maddesi 01.11.2018 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 09.06.2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK, Organize Sanayi Bölgelerinde Serbest Tüketici Uygulamalarına İlişkin Duyuruyu 19.06.2017 tarihinde yayımladı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.