Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması (Lapis Lazuli Güzergâh Anlaşması)'nın Onaylanması Hakkında 27.05.2020 tarih ve 2578 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.05.2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 31.05.2020 tarih ve 2585 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.06.2020 tarih ve 31142 Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • 2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 02.06.2020 tarih ve 2599 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 03.06.2020 ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 08.06.2020 tarih ve 2643 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 08.06.2020 tarih ve 2644 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 16.06.2020 tarih ve 2657 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.06.2020 tarih ve 31158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 16.06.2020 tarih ve 2658 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.06.2020 tarih ve 31158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 7.1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33’üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28.8.1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 23.05.2020 tarih ve 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 23.05.2020 tarih ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında 26.05.2020 tarih ve 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin 26.05.2020 tarih ve 2572 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 02.06.2020 tarih ve 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 03.06.2020 ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 08.06.2020 tarih ve 2641 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.06.2020 ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311) 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği’de (Seri No: 301) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 01.01.2020 tarihinden itibaren etkili olmak üzere yürürlüğe girdi.
 • Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği 28.05.2020 tarih ve 31138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.05.2020 tarih ve 31139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2020/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 29.05.2020 tarih ve 31139 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167) 30.05.2020 tarih ve 31140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Birleşme ve Bölünme Tebliği’nde (II-23.2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-23.2.b) 05.2020 tarih ve 31140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166) 02.06.2020 tarih ve 31143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.06.2020 tarih ve 31145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.06.2020 tarih ve 31146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2020 tarih ve 31153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti’ne ilişkin tebliğ 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde (III-58.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.b) 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.a) 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Yönetmeliğin maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 06.2020 tarih ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.06.2020 tarih ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 19.06.2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.06.2020 tarih ve 31161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 20.06.2020 tarih ve 31161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/13) 20.06.2020 tarih ve 31161 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 12.06.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. tarafından sunulan BKM Express hizmetinin 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulları sağlamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağı, bu nedenle Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde geri alınması ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin, 30 Haziran 2020 tarihine kadar BKM Express hizmeti sunmayı sonlandırması gerektiği sonucuna ulaşılan 07.11.2019 tarih ve 19-38/563-232 sayılı Kurul kararı ile değişik 30.05.2019 tarih ve 19-20/291-126 sayılı Kurul kararının kaldırılmasına karar verildi. (18.06.2020, 20-29/369-166)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Linde Aktiengesellschaft'ın tek kontrolü altında bulunan Linde Severstal LLC’nin ortak kontrolün PAO Severstal tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.05.2020, 20-25/320-151)
 • Kurul, nihai olarak AT&T Inc.’nin tam kontrolünde bulunan Warner Bros Home Entertainment Inc. ve nihai olarak Comcast Corporation’ın tam kontrolünde bulunan Universal City Studios Productions LLLP tarafından bir ortak girişim kurulmasına izin verdi. (21.05.2020, 20-25/324-152)
 • Kurul, Bombardier Inc.’in küresel demiryolu çözümleri bölümünü oluşturan Bombardier Transportation’un tek kontrolünün Alstom S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.06.2020, 20-27/330-155)
 • Kurul, Delphi Technologies Plc’nin tek kontrolünün BorgWarner Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.06.2020, 20-28/348-159)
 • Kurul, Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Tasaco Tarım San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.06.2020, 20-28/351-160)
 • Kurul, tamamına sahip olduğu iştiraki Mitsubishi Chemical Corporation aracılığıyla Mitsubishi Chemical Holdings Corporation ve Ube Industries Ltd. arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (11.06.2020, 20-28/354-161)
 • Kurul, Adient Plc’nin otomotiv kumaşı iş kolunun tek kontrolünün Sage Automotive Interiors, Inc. aracılığıyla Asahi Kasei Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (11.06.2020, 20-28/362-162)
 • Kurul, İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Intralot Iberia Holdings SAU tarafından devralınması işlemine izin verdi. (18.6.2020, 20-29/365-164)
 • Kurul, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karsan) ile Bozankaya Otomotiv Makina İmalat İthalat ve İhracat A.Ş. (Bozankaya) arasında 20.05.2020 tarihinde akdedilen Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme ile Bozankaya'nın ürün gamında yer alan 10,5 metre ila 25 metre arasındaki elektrikli otobüslere ilişkin teknoloji (bazı unsurları hariç olmak üzere) ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının (marka hakları hariç olmak üzere) Karsan'a devredilmesi işlemine izin verdi. (18.06.2020, 20-29/368-165)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.