Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

30.09.2023 İlayda Salkım
% 0

Milletlerarası Anlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 8/8/2022 ve 2/9/2022 Tarihlerinde Ankara’da İmzalanan Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmaların Yürürlüğe Girmesi Hakkında 15.09.2023 tarihli ve 7635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 15.09.2023 tarihli ve 7638 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 15.09.2023 tarihli ve 7641 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Dair İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 15.09.2023 tarihli ve 7643 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 15.09.2023 tarihli ve 7645 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 15.09.2023 tarihli ve 7648 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İleri Teknolojilerde Yenilik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 15.09.2023 tarihli ve 7649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Hayvancılık Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 15.09.2023 tarihli ve 7650 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 30.08.2023 tarihli ve 7543 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin 30.08.2023 tarihli ve 7544 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 30.08.2023 Tarihli ve 7545 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 30.08.2023 tarihli ve 7546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 02.09.2023 tarihli ve 7550 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 25.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Orta Vadeli Program’ın (2024-2026) Onaylanması Hakkında 06.09.2023 tarihli ve 7597 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 06.09.2023 tarihli ve 32301 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin 14.09.2023 tarihli ve 7613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Mevzuat

 • Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.08.2023 tarihli ve 32287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.08.2023 tarihli ve 32288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.08.2023 tarihli ve 32289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar 24.08.2023 tarihli ve 32289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.08.2023 tarihli ve 32294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.08.2023 tarihli ve 32294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.09.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Yönetmeliği 01.09.2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.09.2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Radyoaktif Maddelerin Serbestleştirilmesi ve Salımına İlişkin Yönetmelik 01.09.2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti 01.09.2023 tarihli ve 32296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 31, 32 ve 33’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.09.2023 tarihli ve 32297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer. 
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/24) 02.09.2023 tarihli ve 32297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme 03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/23) 05.09.2023 tarihli ve 32300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/25) 05.09.2023 tarihli ve 32300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.09.2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) 07.09.2023 tarihli ve 32302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 08.09.2023 tarihli ve 32303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.09.2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2023/1) 09.09.2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.09.2023 tarihli ve 32307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.10.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/22) 13.09.2023 tarihli ve 32308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ’de (İthalat: 2023/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.09.2023 tarihli ve 32308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik 14.09.2023 tarihli ve 32309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/24) 14.09.2023 tarihli ve 32309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 01.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/5) 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 21.09.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/26) 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Basın İlân Kurumu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/25) 18.09.2023 tarihli ve 32313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/26) 18.09.2023 tarihli ve 32313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.09.2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ 19.09.2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer.
 • Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/29) 19.09.2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 04.10.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nde (V-101.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (V-101.1.a) 19.09.2023 tarihli ve 32314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.09.2023 tarihli ve 32315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’nde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/31) 20.09.2023 tarihli ve 32315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Avebe Nişasta Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin tek kontrolünün Brenntag Austria GmbH tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (31.08.2023, 23-40/777-BD)
 • Kurul, Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Saudi Arabian Oil Company ve Public Investment Fund tarafından entegre çelik levha üretimi için tam işlevsel, yeni bir ortak girişimin kurulması işlemine izin verdi. (31.08.2023, 23-40/782-274)
 • Kurul, Trapmine Oü ve Trapmine Siber Güvenlik Teknolojileri Anonim Şirketi’nin sahip olduğu fikri mülkiyet haklarının ve diğer ilgili varlıkların SonicWall International Designated Activity Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (31.08.2023, 23-40/780-273)
 • Kurul, Majorel Group Luxembourg S.A.’nın üzerindeki tek kontrolün Teleperformance SE tarafından gönüllü ve halka açık bir ihale teklifi yoluyla devralınması işlemine izin verdi. (31.08.2023, 23-40/761-266)
 • Kurul, Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ’nin Gebze şubesine ait sabit kıymet niteliğindeki menkul malların Aykan Motor Servis A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.09.2023, 23-41/810-288)
 • Kurul, Livemedy Sağlık Platformu A.Ş.’nin negatif ortak kontrolünün hisse devri yoluyla İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Halil Tuncay ALTINSU tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.09.2023, 23-41/805-285)
 • Kurul, GLQ HOLDINGS (UK) LTD.ye ait hisselerin DHI INVESTMENT B.V. tarafından satın alınması yoluyla DG INVEST B.V.nin ortak kontrolden tek kontrole geçmesi işlemine izin verdi. (07.09.2023, 23-41/800-284)
 • Kurul, OMV Aktiengesellschaft ve onun doğrudan ve dolaylı iştirakleri bünyesinde bulunan hisselerin belli bir kısmının Abu Dhabi National Oil Company P.J.S.C. (ADNOC) tarafından devralınması suretiyle ortak kontrolünün elde edilmesi işlemine izin verdi. (07.09.2023, 23-41/789-278)
 • Kurul, Borusan Holding A.Ş. ve Salzgitter Mannesmann GmbH'nin ortak kontrolü altında bulunan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.'nin tek kontrolünün Borusan Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.09.2023, 23-43/832-294)
 • Kurul, Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün nihai olarak Saray Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.09.2023, 23-43/829-293)
 • Kurul, Elbin Gıda İnşaat Tekstil Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Bilecik’te bulunan dört adet mağazasından üç mağazanın kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin devri, bir mağazanın ise sabit kıymetlerinin devri ve üzerinde kira sözleşmesi tesis edilmesi yoluyla Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.09.2023, 23-43/820-291)
 • Kurul, Weltec Holding GmbH’nin ortak kontrolünün özel amaçlı bir şirket olan Bionic BidCo GmbH aracılığıyla, DWS Alternatives Global Limited ve Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.09.2023, 23-43/818-290)
 • Kurul, Kahoot! ASA üzerindeki tek kontrolün dolaylı olarak Goldman Sachs & Co. LLC ve nihai olarak The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (14.09.2023, 23-43/817-290)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 17.08.2023 Tarihli ve 12022 Sayılı Kararı 22.08.2023 tarihli ve 32287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • EPDK’nın 24.08.2023 Tarihli ve 12036, 12037 Sayılı Kararları 26.08.2023 tarihli ve 32291 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kararlar farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 14.09.2023 tarihli ve 12069 sayılı Kararı 16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Karar 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.