Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 17.01.2018 tarihli ve 2018/11301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.02.2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 08.02.2018 tarihli ve 7096 sayılı Kanun 07.03.2018 tarihli ve 30353 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 08.02.2018 tarihli ve 7097 sayılı Kanun 08.03.2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 08.01.2018 tarihli ve 2018/11233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.03.2018 tarihli ve 30365 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İç Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 17.01.2018 tarihli ve 2018/11318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.03.2018 tarihli ve 30365 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Karayolu Taşımacılığına İlişkin Teknik Toplantı Mutabakat Metninin Onaylanması Hakkında 17.01.2018 tarihli ve 2018/11326 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.03.2018 tarihli ve 30365 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Gümrükler Genel Müdürlüğü Arasında Gümrük Konularında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 05.02.2018 tarihli ve 2018/11383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19.03.2018 tarihli ve 30365 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararları

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 17.01.2018 tarihli ve 2018/11297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.02.2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 22.02.2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
 • Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) 28.02.2018 tarihli ve 30346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 31.01.2018 tarihli ve 7069 sayılı, 01.02.2018 tarihli ve 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079 sayılı, 06.02.2018 tarihli ve 7080, 7081,7082, 7083, 7084, 7085, 7086 sayılı, 07.02.2018 tarihli ve 7087, 7088, 7089, 7090 sayılı, 08.02.2018 tarihli ve 7091, 7092 sayılı ve 13.02.2018 tarihli ve 7098 sayılı Kanunlar 08.03.2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (bis.)
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 15.02.2018 tarihli ve 7099 sayılı Kanun 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.03.2018 tarihli ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) Ford Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. arasında imzalanan Hafif/Orta Ticari ve Binek Araç Yetkili Servis Sözleşmelerinin 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (08.03.2018, 18-07/118-64)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Actera Grubu tarafından Korsini Ambalaj Endüstrisi Yatırım ve Ticaret A.Ş. ile iştirakleri üzerinde tek başına kontrolün elde edilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (08.03.2018, 18-07/114- BD)
 • Kurul, Valinge International AB’nin ortak kontrolünün KIRKBI Invest A/S ve BJELIN Holding AB tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.03.2018, 18-07/122- 66)
 • Kurul, Blue International Holding B.V.’nin Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki A Grubu hisselerini elden çıkarması sonucu Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Akarlılar Ailesi’nin negatif tek kontrolüne geçmesine izin verdi. (08.03.2018, 18-07/121- 65)
 • Kurul, Liberty Seguros de Seguros Y Reseguros S.A.’nın Liberty Sigorta A.Ş.’de sahip olduğu belli oranda payların ve oy haklarının Talanx International AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.03.2018, 18-07/117- 63)
 • Kurul, UBM Plc.’nin tüm hisselerinin ve tek kontrolünün Informa Plc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.03.2018, 18-07/116- 62)
 • Kurul, GKN Plc.’nin tek kontrolünün Melrose Industries Plc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (08.03.2018, 18-07/105- 55)
 • Kurul, Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş.’nin IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’de sahip olduğu belli oranda payı Akfen Holding A.Ş.’ye devretmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (15.03.2018, 18-08/148- BD)
 • Kurul, Evrencik Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretim Ltd. Şti.’nin hisselerinin ve tek kontrolünün Gencer Enerji Üretim ve Yatırım Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (15.03.2018, 18-08/147- BD)
 • Kurul, ILVA Group kontrolündeki bazı İtalyan çelik iş birimlerinin taraflar arasında akdedilen İşkolu Kira ve Alım Anlaşması hükümleri çerçevesinde ArcelorMittal InvestCo Italy S.r.l tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.03.2018, 18-08/143- 72)
 • Kurul, Eczacıbaşı Holding A.Ş. bünyesindeki Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ile Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kontrolündeki Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin bir kısım hissesinin Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.03.2018, 18-08/142- 71)
 • Kurul, International Business Machines Corporation ile A.P. Moller-Maersk A/S arasında GTD Operations LLC unvanlı bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (15.03.2018, 18-08/138- 68)
 • Kurul, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. arasında bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (15.03.2018, 18-08/137- 67)
 • Kurul, Votorantim Geraçao de Energia S.A. ile Canada Pension Plan Investment Board tarafından VTRM Energia Participaçoes üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi suretiyle bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (15.03.2018, 18-08/135- 61)
 • Kurul, Borealis AG, Nova Chemicals Inc. ve Total Refining Petrochemicals & Refining USA Inc. tarafından polietilen üretimi ve satışı gerçekleştirmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (15.03.2018, 18-08/134- 56)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna ilişkin Kurul Kararını 23.02.2018 tarihinde resmi internet sitesinde yayımladı.
 • EPDK, 2018 yılında uygulanacak lisans bedellerini 21.03.2018 tarihinde resmi internet sitesinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.