Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Beşinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1875)12.2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete 1.Mükerrer’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1967)01.2020 tarihli ve 30996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1968)01.2020 tarihli ve 30996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında12.2019 tarihli ve 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 02.01.2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.02.2020 tarihli ve 30996 sayılı Resmi Gazete Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Yıllık Faiz Oranları Hakkında Tebliğ12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun12. 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik12.2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik12.2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1850)12.2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ12.2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)12.2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik12.2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)12.2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer’de yayımlandı. Tebliğ 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)12.2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer’de yayımlandı. Tebliğ 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)12.2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer’de yayımlandı. Tebliğ 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)12.2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer’de yayımlandı. Tebliğ 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/20)12.2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 6)12.2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete 5. Mükerrer’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar01.2020 tarihli ve 30996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397)01.2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 15.01.2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği (II-28.1)01.2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik01.2020 tarihli ve 31008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan çerçeve yakıt tedarik anlaşmasına, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasındaki koşulların tümünü sağlaması nedeniyle, on yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (26.12.2019, 19-46/786-343)
 • Kurul, Enerji Ticareti Derneği bünyesinde ve tezgah-üstü piyasada faaliyet gösteren altı broker tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin belli verilerin konsolide edilerek yayımlanması uygulamasına, 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasındaki koşulların tümünü sağlaması nedeniyle, üç yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (26.12.2019, 19-46/785-342)
 • Kurul, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan “Mobil Ön Ödemeli Aboneliklerde Yıllık Telsiz Kullanma Ücretinin Tahsilatına İlişkin Protokol”e 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (26.12.2019, 19-46/785-342)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, CMLKK Liman İşletmesi A.Ş., Zirve Holding A.Ş., Türk Hava Yolları A.O. ve Total Oil Türkiye A.Ş. (TOTAL) arasında akdedilmiş olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Ortaklık Anlaşması'ndan doğan tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte TOTAL’in, TOTAL ile aynı şirketler topluluğu (Demirören şirketler topluluğu) bünyesinde bulunan ve yeni kurulmuş bir anonim şirket olan Demirören Akaryakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (26.12.2019, 19-46/787-BD)
 • Kurul, Eko Madencilik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin tek kontrolünün Firstline Trust’ın iştiraki SUEK AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.12.2019, 19-46/784-341)
 • Kurul, SAS Autosystemtechnik GmbH & Co. KG hisselerinin bir kısmının Faurecia Automotive GmbH aracılığıyla Faurecia SE tarafından Continental Automotive GmbH’den devralınması işlemine izin verdi. (26.12.2019, 19-46/777-336)
 • Kurul, British Steel Ltd’nin tek kontrolünün Jingye Group Co. Ltd tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.12.2010, 919-46/774-335)
 • Kurul, Astaldi S.p.A’nın ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş., ICA İçtaş Astaldi Adi Ortaklığı’ndaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına, Astaldi S.p.A’nın IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat A.Ş. ve ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat A.Ş.’deki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (02.1.2020, 20-01/10-BD)
 • Kurul, United Techologies Corporation'ın savunma ve uzay işlerinin Raytheon Company ile birleştirilmesine ve nihai olarak United Techologies Corporation'ın Raytheon Company’nin tek kontrolünü devralmasına izin verdi. (02.01.2020, 20-01/7-4)
 • Kurul, Abraaj Turkey Fund I, L.P., Abraaj Turkey Fund I (B), L.P. ve Abraaj Turkey Fund I (S), L.P.’nin tek kontrolünün nihai olarak Franklin Resources, Inc. tarafından devralınması suretiyle Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. ile D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (09.01.2020, 20-03/32-15)
 • Kurul, AMG Advanced Metallurgical Group N.V. ve Shell Overseas Investments B.V. tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (09.01.2020, 20-03/20-10)
 • Kurul, Brand Industrial Holdings, Inc.’nin ortak kontrolünün BCP Acquisitions LLC ve CDR Boston Holdings, L.P tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.01.2020, 20-03/19-9)
 • Kurul, OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.’nın First State Investments International Limited ve Snam S.p.A.’nın ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (09.01.2020, 20-03/18-8)
 • Kurul, Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve Poyraz Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemi ile Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yalçın Erol Demirer, Önder Demirer ve Zeki Aybar Eriş tarafından satın alınması ile Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün devralınması işlemine izin verdi. (09.01.2020, 20-03/17-7)

Enerji

 • 2019 Ekim Ayı Sektör Raporları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) web sitesinde 27.12.2019 tarihinde yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.