Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020

% 0

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar başlıklı 28.01.2020 tarihli ve 2081 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.01.2020 tarihli ve 31023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar başlıklı 12.02.2020 tarihli ve 2114 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12.02.2020 tarihli ve 31037 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2048) 25.01.2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.01.2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.01.2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Nükleer Güvence Yönetmeliği 25.01.2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliği 28.01.2020 tarihli ve 31022 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2020/1) 29.01.2020 tarihli ve 31023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.02.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1) 31.01.2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7210 Sayılı Kanun 31.01.2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Uygun Bulunduğuna Dair 7214 Sayılı Kanun 31.01.2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.02.2020 tarihli ve 31027 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 05.02.2020 tarihli ve 31030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.02.2020 tarihli ve 31031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.02.2020 tarihli ve 31032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 10.02.2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) 10.02.2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.02.2020 tarihli ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği 13.02.2020 tarihli ve 31038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik 14.02.2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30) 14.02.2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğin maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği 19.02.2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Türk Gıda Koteksi Yönetmeliği 19.02.2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/2) 19.02.2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) 20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

 • Aday Puanlarının Rıza Alınmaksızın İnternet Sitesinde Paylaşılması Hakkındaki Görüş Talebi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.12.2019 tarihli ve 2019/389 sayılı karar özeti 31.01.2020 tarihinde Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Türkiye Bankalar Birliğinin “Ticari Borçlularla Bağıtlanan Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinde TLREF Faiz Oranının Kullanılmasına İlişkin Tavsiye Kararı Taslağı” ile “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (Büyük Ölçekli Uygulama) Kapsamında Bağıtlanan Yeniden Yapılandırmalarda TLREF Faiz Oranının Kullanılmasına İlişkin Karar Taslağı”na bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (23.01.2020, 20-06/69-38)
 • Kurul, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. ile Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş. arasında imzalanan, Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş.’nin sahibi ve işletmecisi olduğu Yalova’daki mevcut ve inşa edilecek Ro-Ro terminali tesislerinden DFDS’ye liman hizmetleri satışına ilişkin sözleşmeye imzalandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (23.01.2020, 20-06/51-28)
 • Kurul; Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 15.03.2017 tarihinde akdedilen Toptan Seviyede Fiber Veri Akış Erişimi Hizmeti ve Destek Hizmetleri Çerçeve İşbirliği Sözleşmesi’ne 15.03.2025 tarihine kadar bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (13.02.2020, 20-10/110-66)
 • Kurul; Denizbank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve QNB Finansbank A.Ş. arasında, sahip oldukları ATM’lerin müşterilerinin ortak kullanımına açılmasına yönelik olarak imzalanan ATM Paylaşım Platformu Protokolü’ne süresiz bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (13.02.2020, 20-10/108-64)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Hyundai Motor Company Ltd. ile Aptiv PLC arasında otonom sürüş teknolojileri geliştirilmesi alanında faaliyet gösterecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (23.01.2020, 20-06/63-35)
 • Kurul, ABB Management Holding AG’nin tek kontrolünün Hitachi Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.01.2020, 20-06/55-31)
 • Kurul, Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.’nin tek kontrolünün Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin iştiraki İmbat Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.01.2020, 20-07/72-40)
 • Kurul, Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş.’nin grup şirketleri ile UniCredit S.p.A.’nın ortak kontrolü altında olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’nin tek kontrolünün ve iştiraki Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin fiili tek kontrolünün Koç Grubu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.01.2020, 20-07/71-39)
 • Kurul, Nippon Shokubai Co. Ltd. ve Sanyo Chemical Industries Ltd.’nin birleşmesi işlemine izin verdi. (06.02.2020, 20-08/91-56)
 • Kurul; OMNOVA Solutions, Inc.’nin tek kontrolünün Synthomer plc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.02.2020, 20-08/90-55)
 • Kurul, HH Global Group Ltd.’nin ortak kontrolünün The Blackstone Group Inc.’e bağlı yatırım fonları tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.02.2020, 20-08/85-52)
 • Kurul, Veeam Software Holding Limited’in tek kontrolünün Insight Holdings Group, LLC’nin yönetiminde olan fonlar tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.02.2020, 20-08/84-51)
 • Kurul, Bayer AG’nin hayvan sağlığı iş kolu Bayer Animal Health’in Elanco Animal Health Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.02.2020, 20-08/80-47)
 • Kurul, Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. ve iştiraklerinin ortak kontrolünün Yamma Investments aracılığıyla MCP Private Capital Fund III SCSp via MCP Investments III Sarl tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.02.2020, 20-08/79-46)
 • Kurul; Peugeot SA, Opel Automobile GmbH ve Saft Groupe S.A. tarafından elektrik bataryaları için akü hücrelerinin ve modüllerinin geliştirilmesi, üretimi ve tedariki alanlarında faaliyet gösterecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (06.02.2020, 20-08/78-45)
 • Kurul; Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından kontrol edilen Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin, Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.02.2020, 20-08/75-43)
 • Kurul; Zaragoza Properties SOCIMI, S.A.’nın ortak kontrolünün Generali SCF S.à.r.l ve Union Investment Real Estate GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (06.02.2020, 20-08/73-41)
 • Kurul, Clariant AG’nin küresel düzeydeki masterbatch işkolu faaliyetini yürüten iştiraki Clariant Plastics & Coating AG’nin tek kontrolünün PolyOne Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.02.2020, 20-10/113-68)
 • Kurul, Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd.’nin tek kontrolünün Catalina Holdings (Bermuda) Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.02.2020, 20-10/106-62)
 • Kurul, Daimler AG ve Swiss Re Ltd. arasında bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (13.02.2020, 20-10/105-61)
 • Kurul; Sumitomo Corporation, Toyota Tsusho Corporation ve Kirk J. Lewis tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (13.02.2020, 20-10/101-59)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.