Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında 02.2019 tarih ve 2019/771 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Gümrük Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 15.03.2019 tarih ve 2019/838 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 27.02.2019 Tarih ve 2019/798 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28.02.2019 Tarihli ve 30700 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Hakkında 13.03.2019 Tarih ve 2019/818 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.03.2019 Tarihli ve 30714 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kanunun maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.02.2019 tarihli ve 30698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.02.2019 tarihli ve 30698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kanunun maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 01.03.2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 09.03.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 14.03.2019 tarihli ve 30714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306) 15.03.2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 307) 15.03.2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmeliğin maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğin maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/9) 19.03.2019 tarihli ve 30719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Allianz Sigorta A.Ş. ile Bereket Sigorta A.Ş. arasında akdedilecek Çerçeve Sözleşme ve ek sözleşmelere 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan koşulların tamamını sağlaması nedeniyle, bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (21.02.2019, 19-08/100-40)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Hanwha Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. ile Hanwha Kalyon Güneş Enerjisi Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (21.02.2019, 19-08/103-BD)
 • Kurul, Başyazıcıoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin sahibi olduğu belirli gayrimenkul, makine ve ekipmanın Texhong Textile Turkey Tekstil Ltd. Şti. tarafından satın alınması işlemine izin verdi. (21.02.2019, 19-08/102-42)
 • Kurul, Travelport Worldwide Limited’in tek kontrolünün, Siris Capital Group, LLC’ye bağlı bir fon olan Siris Cayman Fund IV tarafından, bağlı şirketi Toro Private Hodings III, Ltd. aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (21.02.2019, 19-08/101-41)
 • Kurul, j-fiber GmbH ile Aberdare Holding Europe B.V. tarafından ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (21.02.2019, 19-08/93-38)
 • Kurul, IXM B.V.’nin tek kontrolünün China Molybdenum Co. Ltd. tarafından tamamına sahip olduğu iştiraki CMOC Limited aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (21.02.2019, 19-08/92-37)
 • Kurul, “Grand Azur” markasının ve D-Resort Grand Azur Hotel ile bu otelin lojmanı olarak kullanılan binanın demirbaşlarıyla birlikte, TUI Travel Overseas Holdings Limited’in kontrolünde bulunan TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.02.2019, 19-10/122-52)
 • Kurul, APM Terminals B.V.’nin tek kontrolünde olan Côte d’Ivoire Terminal’in APM Terminals B.V. ve Bolloré Africa Logistics’in ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (28.02.2019, 19-10/120-51)
 • Kurul, Magneti Marelli S.p.A.’nın ve bazı iştirakleri ile bağlı şirketlerinin tek kontrolünün, KKR&Co. Inc tarafından kontrol edilen CK Holdings Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.02.2019, 19-10/119-50)
 • Kurul, Ekol Lojistik A.Ş.’nin tek kontrolünün Ahmet MUSUL tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.02.2019, 19-10/118-49)
 • Kurul, Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün Kartek Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.02.2019, 19-10/117-48)
 • Kurul, Kartek Holding A.Ş.’nin bir kısım hissesinin MT Holding A.Ş. bünyesindeki MTS Teknoloji Yatırımları A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.02.2019, 19-10/116-47)
 • Kurul, Tosmur ve Tezcan Aileleri tarafından ortak kontrol edilen Tat Nişasta İnş. San. Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Tezcan Ailesi tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.02.2019, 19-10/114-45)
 • Kurul, Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Eaton Capital Unlimited Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.02.2019, 19-10/111-44)
 • Kurul, Indorama Ventures Pcl’nin, bağlı şirketi olan Indorama Netherlands B.V. aracılığıyla INVISTA Resins & Fibers GmbH’nin hisselerini devralması işlemine izin verdi. (28.02.2019, 19-10/110-43)
 • Kurul, Hande PEKER KUYUMCU ve Magnesia S.a.r.l.’ın ortak kontrolünde bulunan Peker Yüzey Tasarımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin belli oranının Lotte Advanced Materials Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.03.2019, 19-11/131-58)
 • Kurul, Norm Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülen oluklu mukavva kutu üretimi iş kolunun, varlık satışı yoluyla Saica Pack Turkey Ambalaj San. A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.03.2019, 19-11/127-55)
 • Kurul, ELG Carbon Fibre Limited’in ortak kontrolünün Mitsubishi Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.03.2019, 19-11/130-57)
 • Kurul, hâlihazırda aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. ile Kiper Elektrik A.Ş. ve Ken Kipaş Elektrik Üretim A.Ş.’nin birleşmesine izin verilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (13.03.2019, 19-12/152-BD)
 • Kurul, Enfesler Gıda Pazarlama A.Ş.’ye ait çay paketleme makinelerinin Vega Gıda Sanayi A.Ş.’ye devredilmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (13.03.2019, 19-12/150-BD)
 • Kurul, Doğuş Holding A.Ş.’nin kontrolünde bulunan Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş. aktifinde yer alan ve “Park Hyatt” adı altında Hyatt International LLC tarafından işletilmekte olan gayrimenkul ve sair kısım ilavelerin ve Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşl. ve Tur. Yatırımları A.Ş.’nin tüm paylarının Nusret Turizm Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.03.2019, 19-12/151-69)
 • Kurul, Thyssenkrupp AG’nin ve Tata Steel Limited’in Avrupa’daki yassı karbon çeliği faaliyetlerini birleştirerek bir ortak girişim kurmalarına izin verdi. (13.03.2019, 19-12/144-65)
 • Kurul, Baylas Otomotiv A.Ş.’nin Citroen marka araçların satışına ve bu araçlara sağlanan hizmetlere ilişkin bazı varlıklarının Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (13.03.2019, 19-12/143-64)
 • Kurul, Coty Inc.’in tek kontrolünün, JAB Holding Company S.a.r.l.’nin dolaylı iştiraki JAB Cosmetics B.V. tarafından Cottage Holdco B.V. aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (13.03.2019, 19-12/140-63)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.