Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017

Kasım 2017
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 01.05.2017 tarihli ve 2017/10175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.10.2017 ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 01.05.2017 tarihli ve 2017/10177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 01.05.2017 tarihli ve 2017/10176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.10.2017 tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.10.2017 tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.11.2017 tarihli ve 30230 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.11.2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 18.11.2017 tarihli ve 30244 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.11.2017 tarihli ve 30250 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekaber Kurulu (“Kurul”) Koninklijke DSM N.V. ve Evonik Industries AG’nin yeni bir hayvan yemi ürünü üretimi ve ticarileştirilmesi alanındaki işbirliği anlaşmalarına, Omega-3 yağ asitleri içeren karma hayvan yemi pazarı kapsamında bireysel muafiyet tanıdı. (26.10.2017, 35/573-248)
 • Kurul, Et ve Süt Kurumu ile perakende kırmızı et satış noktaları arasında imzalanacak “Taze Karkas Et Satışına İlişkin Çerçeve Sözleşme’nin 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanmasına karar verdi. (26.10.2017, 35/575-249)
 • Kurul, Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi’nin Yervoy ve Orencia isimli ilaçların satışında İnci Ecza Deposu Ticaret Ltd. Şti. ve Aksel Ecza Deposu A.Ş.’yi münhasıran yetkilendirdiği sözleşmelere, münhasırlığın grup ihalelerini kapsamamasının sözleşmelerde açıkça hükme bağlanması şartıyla, bireysel muafiyet tanıdı. (09.11.2017, 17-36/582-255)
 • Kurul, EXPO 2016 Antalya Uluslararası Sergi ve Fuar Alanının üzerinde yer aldığı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Antalya ili, Aksu ilçesi, Solak köyü, 13202 ada 166 parsel ile 13203 ada 67, 68, 69 ve 70 no'lu parsellerde yer alan 1.094.671,44 m2 yüzölçümlü taşınmazların, özelleştirme yoluyla devri işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.11.2017, 17-36/586-258)
 • Kurul, Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %28,2 oranındaki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait iştirak hissesinin "Satış” yöntemi ile özelleştirilmesi işlemine izin verdi. (09.11.2017, 17-36/577-251)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. ile Argo Tractors S.P.A.’nın ortak girişim kurma işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/539-230)
 • Kurul, Vansan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Aquaman B.V. ve Murat Can ERTÖZ’ün ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/540-231)
 • Kurul, Grammer AG’nin kontrolünün Jihong Investment Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/541-232)
 • Kurul, Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.’nin paylarının tamamının ve Erkunt Sanayi A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin Mahindra & Mahindra Limited’in tam kontrolünde bulunan Mahindra Overseas Investment Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/542-233)
 • Kurul, Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A. tarafından yönetilen Fondo Italiano d’Investimento hisselerinin tamamının NB SOF IV Holding LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/543-234)
 • Kurul, Mexichem Soluciones Integrates Holding S.A. de C.V. tarafından Netafim Ltd.’nin ortak sermaye paylarının belli oranının devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/552-239)
 • Kurul, Batıgroup Dental Diş Ürünleri Ticaret A.Ş.’nin tam kontrolünün ve Batı Dental İç Dış Ticaret A.Ş. ile Botiss Dental Tıbbi Malzemeler Dış Ticaret A.Ş.’nin bazı malvarlıklarının Straumann Holding AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. ( 26.10.2017, 35/553-240)
 • Kurul, Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin tam kontrolünün Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/554-241)
 • Kurul, halihazırda Goldman Sachs Group ve Blackstone Group L.P. tarafından ortak kontrol edilen Rothesay HoldCo UK Ltd. üzerinde Cambourne Life Investment Pte., Massachusetts Mutual Life Insurance Company ve Blackstone Group L.P.’nin ortak kontrol elde etmesine ilişkin işleme izin verdi. (26.10.2017, 35/558-242)
 • Kurul, Paysafe Group Plc’nin ortak kontrolünün CVC Fonları aracılığıyla CVC Capital Partners SICA V-FIS S.A. ve The Blackstone Group L.P. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/559-243)
 • Kurul, FTE Group Holding GmbH’nin hisselerinin tamamının Valeo Holding GmbH tarafından devralınması işlemine koşullu izin verdi. (26.10.2017, 35/560-244)
 • Kurul, LS Automotive Corporation’ın ortak kontrolünün ve LS Mtron Ltd.’nin bakır folyo ve esnek bakır kılıflı lamine işletme birimlerinin tek kontrolünün KKR Co. L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi. ( 26.10.2017, 35/563-246)
 • Kurul, Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.’nin paylarının tamamının Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (26.10.2017, 35/564-247)
 • Kurul, Şua Elektrik Üretim A.Ş.’nin hisselerinin ve tek kontrolünün Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (09.11.2017, 17-36/591-BD)
 • Kurul, Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün Nas Enerji A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (11.2017, 17-36/590-BD)
 • Kurul, Loders Croklaan Group B.V.’nin IOI Corporation Berhad’ın tek kontrolünden, IOI Corporation Berhad ile Koninklijke Bunge B.V.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verdi. (09.11.2017, 17-36/581-254)
 • Kurul, Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti.’nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Nas Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (09.11.2017, 17-36/576-250)
 • Kurul, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin International Furniture B.V.’nin elinde bulunan hisselerinin Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.11.2017, 17-37/607-264)
 • Kurul, Paleks Geri Dönüşüm Çözümleri A.Ş.’nin ortak kontrolünün Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (15.11.2017, 17-37/604-263)
 • Kurul, Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin bir kısmının Abraaj Investment Management Ltd. ve G43 Anatolian Venture Capital Fund C.V. tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Turk Ticket S.a.r.l. vasıtasıyla devralınması işlemine izin verdi. (15.11.2017, 17-37/601260)
 • Kurul, Ekofer Tekstil ve Parfümeri Sanayi Pazarlama A.Ş.’nin sermayesinin belli oranını temsil eden payların Intilux S.a.r.l vasıtasıyla Taxim Capital Partners I LP tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (23.11.2017, 17-38/618-BD)
 • Kurul, Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret A.Ş.’nin belli oranda hissesinin General Consumer Goods B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.11.2017, 17-38/614-269)
 • Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AE) üzerindeki bazı azınlık koruma haklarının AE’ye Dair Değiştirilmiş ve Yeniden Düzenlenmiş İlişki Sözleşmesi kapsamında Anheuser-Busch InBev SA/NV’ye yeniden tesis edilmesi işlemine izin verdi. (23.11.2017, 17-38/611-267)

Enerji

 • Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri Ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının Değiştirilmesi Hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 09.11.2017 tarihli ve 7426 sayılı Kararı 14.11.2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.
 • EPDK’nın Elektrik Piyasasında Dağıtım Lisansı Sahiplerinin Bilişim Sistemlerine Kurumun Uzaktan Erişiminin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin kararı 09.11.2017 tarihli ve 30235 sayıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK 09.11.2017 tarihli ve 7428-13 sayılı kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 3.11.2010 tarihli ve 2861 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esasların yürürlükten kaldırılmasına karar verdi. Karar, 14.11.2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.
 • Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesi çerçevesinde hazırlanan “ BOTAŞ Dörtyol Yüzen Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali (FSRU) Temel Kullanım Usul ve Esasları” karar tarihi olan 09.11.2017’de yürürlüğe girmek üzere onaylandı. Karar, 14.11.2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları (Metodoloji) ve ilgili mevzuat uyarınca 10.05.2007 tarihli ve DAG/1189-1/149 numaralı lisans sahibi Diyarbakır Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik karar 11.11.2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 16.11.2017 tarihli ve 744 sayılı kararı ile Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esasları (Metodoloji) ve ilgili mevzuat uyarınca 14.04.2005 tarihli ve DAG/475-10/079 numaralı lisans sahibi Udaş Uşak Doğalgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ikinci tarife dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kararı 18.11.2017 tarihli ve 30244 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.