Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019

% 0

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1130) 22.05.2019 tarihli ve 30781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar 21.05.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1144) 14.06.2019 tarihli ve 30801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 05.2018 Tarihli ve 2018/11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1148) 15.06.2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 07.1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28.08.1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1149) 15.06.2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar yayımını takip eden gün yürürlüğe girer.

Mevzuat

 • 7172 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23.06.1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 22.05.2019 tarihli ve 30781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7173 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 22.05.2019 tarihli ve 30781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17) 23.05.2019 tarihli ve 30782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik maddeleri için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.
 • 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/14 ve No: 2019/18) 25.05.2019 tarihli ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/9) 28.05.2019 tarihli ve 30787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 17.05.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.06.2019 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (Seri: VIII, No: 51) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 78) 30.05.2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 507) 01.06.2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/19) 07.06.2019 tarihli ve 30794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Konkordato Gider Avansı Tarifesi 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği’nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159) 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.06.2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.06.2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/2) 15.06.2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girer.
 • Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) 18.06.2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik 21.06.2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), JTI Yaprak Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş., Prestij Tütün Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İsmet ÇAKIN arasında akdedilen Çerçeve Anlaşma’ya bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (19-07/81-33, 13.02.2019)
 • Kurul, Bfit Sağlık ve Spor Yatırım ve Tic. A.Ş.’nin şikâyetçi ile akdettiği franchise sözleşmesinin hukuka aykırı hükümler içerdiği iddiası hakkında soruşturma açılmamasına karar verdi. (19-06/64-27, 07.02.2019)
 • Kurul, gübre sektöründeki fiyat artışlarının incelenmesi sonucunda soruşturma açılmamasına karar verdi. (19-08/96-39, 21.02.2019)
 • Kurul, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’nin yıkıcı fiyat uygulaması hakkında soruşturma açılmamasına karar verdi. (19-11/125-53, 07.03.2019)
 • Kurul, Yozgat ilinde faaliyet gösteren hazır beton firmalarının birlikte fiyat belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri iddiası hakkında soruşturma açılmamasına karar verdi. (19-12/145-66, 13.03.2019)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Ekol Lojistik A.Ş.’nin tek kontrolünün Ahmet MUSUL tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19-10/118-49, 28.02.2019)
 • Kurul, Coty Inc.’in tek kontrolünün, JAB Holding CompanyS.a.r.l.’nin dolaylı iştiraki JAB Cosmetics B.V. tarafından Cottage Holdco B.V. aracılığıyla devralınması işlemine izin verdi. (19-12/140-63, 13.03.2019)
 • Kurul, Indorama Ventures Pcl’nin, bağlı şirketi olan Indorama Netherlands B.V. aracılığıyla INVISTA Resins & Fibers GmbH’nin çıkarılmış hisselerinin tamamını devralması işlemine izin verdi. (19-10/110-43, 28.02.2019)
 • Kurul, Baylas Otomotiv A.Ş.’nin Citroen marka araçların satışına ve bu araçlara sağlanan hizmetlere ilişkin bazı varlıklarının Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (19-12/143-64, 13.03.2019)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (“EPDK”) 16.05.2019 Tarihli, 8587 ve 8589 Sayılı Kararları 21.05.2019 tarihli ve 30780 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 16.05.2019 Tarihli ve 8591 Sayılı Kararı 22.05.2019 tarihli ve 30781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 30.05.2019 Tarihli ve 8631-3, 8634, 8636, 8637, 8638, 8639, 8640, 8646 ve 8647-2 Sayılı Kararları 01.06.2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 23.05.2019 Tarihli ve 8601-2 Sayılı Kararı 15.06.2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.