Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

30.11.2022 Ege Arda Akçay
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6239 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 5-6 Şubat 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Mayıs 2021 Tarihinden, 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen İlişik Değişikliğin 1 Haziran 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 21.10.2022 tarihli ve 6245 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.10.2022 tarihli ve 31991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 14-15 Ekim 2020 Tarihlerinde Kabul Edilen Değişikliklerin 4 Şubat 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 24.10.2022 tarihli ve 6287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 24.10.2022 tarihli ve 6288 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin 25 Haziran 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 31.10.2022 tarihli ve 6340 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.11.2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 31.10.2022 tarihli ve 6342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.11.2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında 10.11.2022 tarihli ve 6391 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 19.10.2022 tarihli ve 6241 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/9/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 26.10.2022 tarihli ve 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 27.10.2022 tarihli ve 31996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 31.10.2022 tarihli ve 6349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.11.2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 08.11.2022 tarihli ve 6365 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 09.11.2022 tarihli ve 6369 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.11.2022 tarihli ve 32009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Ticaret Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin 09.11.2022 tarihli ve 6371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.11.2022 tarihli ve 32009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Bursa İli, Karacabey İlçesinde Kurulacak Atares 2 RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında 10.11.2022 tarihli ve 6407 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 21.10.2022 tarihli ve 31990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/29) 21.10.2022 tarihli ve 31990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 43) 25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) 25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 24.11.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/31) 25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/32) 25.10.2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7419 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.10.2022 tarihli ve 31996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 28.10.2022 tarihli ve 31997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004-5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 28.10.2022 tarihli ve 31997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Tebliğ No: 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 321) 30.10.2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 01.11.2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.11.2022 tarihli ve 32001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/27) 03.11.2022 tarihli ve 32002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.11.2022 tarihli ve 32004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ 05.11.2022 tarihli ve 32004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İcra Daireleri Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 08.11.2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.11.2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.11.2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.11.2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ıncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 08.11.2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/6) 09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ 21/11/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Spor Kulüplerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10.11.2022 tarihli ve 32009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 01.12.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kadastro Güncelleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.11.2022 tarihli ve 32011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme Yönetmeliği 12.11.2022 tarihli ve 32011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/8) 13.11.2022 tarihli ve 32012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik 18.11.2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 18.02.2023 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.11.2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.11.2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.11.2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.11.2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.11.2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.11.2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”) La Financière Atalian S.A.S.'nin kontrolünün Clayton, Dubilier & Rice Fund XI, L.P., ve Clayton, Dubilier&Rice Fund XI L.P. ile ortak kontrol altında bulunan diğer şirketler tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (20.10.2022, 22-48/700-297)
 • Kurul, Olin Corporation ve Mitsui & Co., Ltd tarafından Blue Water Alliance unvanlı tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (20.10.2022, 22-48/697-295)
 • Kurul, HL Net Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.’nin, Tasfiye Halinde Toll Global Forwarding Turkey Nakliyat A.Ş.’yi devralması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (27.10.2022, 22-49/727-BD)
 • Kurul, SUEZ Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd’nin ortak kontrolünün, Suez S.A. aracılığı ile Global Infrastructure Management, LLC tarafından yönetilen özel fonlar ve Meridiam SAS tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.10.2022, 22-49/718-301)
 • British Petroleum, Equinor ASA ve Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbure s.p.a. tarafından ortak kontrol edilen In Salah Gas Limited ve In Salah Gas (Services) Limited’te British Petroleum’a kontrol hakkı sağlayan hisselerin, Eni Algeria Exploration B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi. (3.11.2022, 22-50/742-307)
 • Renault Korea Motors Co., Ltd. hisselerinin bir kısmının Geely Automobile Holdings Ltd. tarafından iştiraki Centurion Industries, Ltd. aracılığıyla devralınması ile Renault Korea Motors Co., Ltd. üzerinde Geely Automobile Holdings Ltd. ve Renault SAS tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verildi. (3.11.2022, 22-50/736-306)
 • Makronet Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün Softline International Technologies L.L.C. aracılığıyla Softline Grubu tarafından devralınması işlemine izin verildi. (3.11.2022, 22-50/733-305)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 Tarihli ve 11303, 11304, 11305, 11306, 11311, 11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317, 11318 Sayılı Kararları 22.10.2022 tarihli ve 31991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/10/2022 Tarihli ve 11314 Sayılı Kararı 26.10.2022 tarihli ve 31995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 Tarihli ve 11323, 11335, 11338, 11342, 11343, 11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11351, 11352, 11354, 11357, 11361, 11362 Sayılı Kararları 30.10.2022 tarihli ve 31998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 Tarihli ve 11324 Sayılı Kararı 02.11.2022 tarihli ve 32001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/11/2022 Tarihli ve 11376 Sayılı Kararı 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/11/2022 Tarihli ve 11380 Sayılı Kararı 12.11.2022 tarihli ve 32011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/11/2022 Tarihli ve 11382 Sayılı Kararı 12.11.2022 tarihli ve 32011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2022 Tarihli ve 11326, 11328, 11329-1, 11329-2, 11331-1, 11331-2, 11332 Sayılı Kararları 19.11.2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/11/2022 Tarihli ve 11391, 11394, 11400, 11401, 11402, 11406 Sayılı Kararları 19.11.2022 tarihli ve 32018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.