Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020

Mart 2020
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 05.03.2020 tarih ve 2261 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.05.2020 tarihli ve 31059 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında 03.03.2020 tarih ve 2182 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 03.03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar 29.02.2020 tarih ve 2178 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 29.02.2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Hakkında 25.02.2020 tarih ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.02.2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği 20.03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar 20.03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Şartlar 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/9) 18.03.2020 tarihli ve 31071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 15.03.2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 01.03.2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 15.03.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.03.2020 tarihli ve 31068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2019/65) 12.03.2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12.03.2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Kanun yayım tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.
 • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/8) 11.03.2020 tarihli ve 31065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/6) 07.03.2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ 06.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) 06.03.2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) 06.03.2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.03.2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) 03.03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31) 03.03.2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/5) 29.02.2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.02.2020 tarihli ve 31053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25.02.2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 02.2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.

Kurul Kararları

 • Rekabet Kurul’u (“Kurul”), IVECO Araç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve yetkili servisleri arasında imzalanan Yedek Parça Satış ve Yetkili Servis Sözleşmesi’nin, 31.1. maddesinde gerekli değişikliğin yapılması koşuluyla, 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, SGIS Songshan Co. Ltd.’nin kontrolünde bulunan Baosteel Special Steel Shaouguan Co. Ltd.’nin ortak kontrolünün JFE Steel Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.03.2020, 20-14/180-92)
 • Kurul, Fairmont otellerinin kontrolünün Parks Bottom Co Real Estate Holdings Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.03.2020, 20-14/181-93)
 • Kurul, Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. ve Milan Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.03.2020, 20-14/186-96)
 • Kurul, Dgpays Bilişim Hizmetleri A.Ş. ile Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. arasında ödeme hizmetleri ile sadakat uygulamaları alanlarında faaliyet gösterecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (12.03.2020, 20-14/193-99)
 • Kurul, Actus Portföy Yönetimi A.Ş.’nin İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde birleşmesi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (12.03.2020, 20-14/187-BD)
 • Kurul, Turquoise Yat Sanayi A.Ş., Turquoise Shipyard Yat ve Gemi Sanayi A.Ş., Makinel İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Turkuaz Yat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çeşitli oranlarda hisselerinin dolaylı iştiraki Proteksan Yat ve Gemi Sanayi Tic. A.Ş. aracılığıyla Dr. Mohamed Ali Mohamed Al BARWANİ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (12.03.2020, 20-14/188-BD)
 • Kurul, Condor Flugdienst GmbH’nin tek kontrolün, iştiraki PGL Germany II Gmbh aracılığıyla Polska Grupa Lotnicza S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.03.2020, 20-13/165-84)
 • Kurul, Toyota Motor Corporation’ın iştiraki Toyota Financial Services Corporation ile Mitsui & Co., Ltd. tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (05.03.2020, 20-13/166-85)
 • Kurul, Evciler Kimya Madencilik ve Değerli Metaller San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin bir kısmının Tesla Recycling Sp. z o.o. sp. k. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.03.2020, 20-13/168-87)
 • Kurul, OSRAM Licht AG’nin tek kontrolünün Ams AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.03.2020, 20-13/169-88)
 • Kurul, Joseph Dresselhaus Gmbh & Co. KG’nin tek kontrolünün Nimbus Investments CXXXIII B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.03.2020, 20-13/170-89)
 • Kurul, EP Energy Corporation’un oy hakkı bahşeden özsermayesinin bir kısım payının, Elliott Investment Management L.P.’ye bağlı serbest yatırım fonları olan Elliott Associates, L.P. ve Elliott International L.P. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.03.2020, 20-13/171-90)
 • Kurul, Hexcel Corporation’ın tek kontrolünün, Hexcel Corporation’ın Woodward Inc.’in iştiraki olan Genesis Merger Sub, Inc. ile birleşmesi sonucu, Woodward Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.03.2020, 20-13/172-91)
 • Kurul, Tekno Rüzgar Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Ziyaret RES Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (05.03.2020, 20-13/172-91)
 • Kurul, Generali Real Estate S.p.A.’nın tam kontrolünde bulunan Sansa Beteiligungsverwaltungs GmbH’nin ortak kontrolünün Apleona Real Estate GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.02.2020, 20-12/140-77)
 • Kurul, Dubai Starr Sigorta A.Ş.'nin tek kontrolünün Oman Insurance Company tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.02.2020, 20-12/142-78)
 • Kurul, Anixter International Inc.’nin tek kontrolünün Wesco International Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (27.02.2020, 20-12/146-81)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.