Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

31.07.2022 Merve Demirkaya
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında 05.05.2022 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 27.06.2022 tarihli ve 5751 sayılı Karar 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kararları 

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 27.06.2022 tarihli ve 5752 sayılı Karar 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payına İlişkin 27.06.2022 tarihli ve 5752 sayılı Karar 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Mevzuat

 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.06.2022 tarihli ve 31875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.06.2022 tarihli ve 31875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.06.2022 tarihli ve 31876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.06.2022 tarihli ve 31876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun’un hükümleri değişik tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21), 30.06.2022 tarihli ve 31882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.07.2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.07.2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 187) 06.07.2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/22) 06.07.2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun’un maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği 08.07.2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), BTR (Jiangsu) New Material Technology Co. Ltd.’nin %100 iştiraki konumunda olan Changzou BTR New Material Co. Ltd.’nin; SK Innovation Co. Ltd., BTR JIANGSU ve EVE Asia Co. Ltd. tarafından ortak kontrol edilmesi ve Changzou BTR New Material Co. Ltd.’nin üreteceği üçlü katot malzemesinin SKI INNOVATION ile EVE ve bağlı şirketlerine tedarik edilmesi konusundaki ortak girişim anlaşmasına bireysel muafiyet tanıdı. (23.06.2022, 22-28/452-183)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Meritor Inc.’in tek kontrolünün Cummins Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.06.2022, 22-28/459-186)
 • Kurul, Grupo Konectanet, S.L.U ve Comdata S.p.A'nın tek kontrolünün Intermediate Capital Group plc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.06.2022, 22-28/457-185)
 • Kurul, Baker Hughes Company ile Saudi Arabian Industrial Investments Company tarafından kurulacak olan Baker Petrolite Saudi Company Limited unvanlı ortak girişim üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (23.06.2022, 22-28/451-182)
 • Kurul, Ay-mar Ticaret Ltd. Şti.’nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.06.2022, 22-28/449-181)
 • Kurul, Fonzip Yazılım A.Ş.’nin kontrolünde bulunan www.yuvarla.com internet sitesi, anılan siteye özgü gerekli altyapı ve yazılım ile “Yuvarla” markasının Papara Elektronik Para A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.06.2022, 22-29/487-196)
 • Kurul, Sojitz Corporation ve The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (30.06.2022, 22-29/486-195)
 • Kurul, Advarra Holdings Inc.’in dolaylı ortak kontrolünün, nihai olarak Blackstone Inc. ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.06.2022, 22-29/475-190)
 • Kurul, Ondura SAS’nin tek kontrolünün Kingspan Group Limited aracılığıyla Kingspan Group Plc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.06.2022, 22-29/475-190)

Enerji

 • Enerji Piyasası Kurulunun (“EPDK”) 23.06.2022 tarihli ve 11037 ve 11038 sayılı Kararları 29.06.2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 29.06.2022 tarihli ve 11043 sayılı Kararı 30.06.2022 tarihli ve 31882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu karar 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 30.06.2022 tarihli ve 11048, 11052, 11053, 11054, 11055 sayılı Kararları 01.07.2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Erdem & Erdem Exlibris Dergi 2023/3
Yayınlar
Erdem & Erdem Exlibris Dergi 2023/3

Exlibris Dergi üçüncü sayısı ile karşınızda. Büromuzun değerli hukukçularının hazırladığı Hukuk Postası makalelerinin yanı sıra Mart ayındaki hukuki gelişmeleri ve daha fazlasını yeni sayımızda bulabilirsiniz...

Diğer 12.05.2023
Erdem & Erdem Exlibris Dergi 2023/2
Yayınlar
Erdem & Erdem Exlibris Dergi 2023/2

Exlibris Dergi ikinci sayısı ile karşınızda. Büromuzun değerli hukukçularının hazırladığı Hukuk Postası makalelerinin yanı sıra Mart ayındaki hukuki gelişmeler, rapor, bülten ve podcastlerimiz ve daha fazlasını yeni sayımızda bulabilirsiniz...

Diğer 19.03.2023
Erdem & Erdem Exlibris Dergi 2023/1
Yayınlar
Erdem & Erdem Exlibris Dergi 2023/1

Bu ilk sayımızda her biri alanında uzman, büromuzun değerli hukukçularının kaleme aldığı makaleler, Ocak ve Şubat aylarında ulusal alanda gerçekleşen hukuki gelişmeler, yıllık bülten ve rehberler ile podcast yayınlarımız ve bizden haberler yer alıyor...

Diğer 24.03.2023
Bağış ve Yardım Rehberi
Yayınlar
Bağış ve Yardım Rehberi

Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinden dolayı acımız tarifsiz. Hepimiz deprem bölgelerindeki afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgedeki hasarların giderilmesi için dayanışma içinde çalışıyoruz. Bu çalışmalar için yapılan yardım ve bağışların hayati önem taşıdığını göz önüne...

Diğer 21.02.2023
2022 Yılı Otomotiv Sektör Raporu
Yayınlar
2022 Yılı Otomotiv Sektör Raporu

Yazarlar: Av. Arb. Alper Uzun, Av. Rüştü Mert Kaşka, Av. Abdullah Bozdaş, Av. Aslı Su Çoruk

Diğer 12.01.2023
Hukuk Postası 2021
Yayınlar
Hukuk Postası 2021
Diğer Nisan 2022
Hukuk Postası 2020
Yayınlar
Hukuk Postası 2020
Diğer Ocak 2020
Hukuk Postası 2019
Yayınlar
Hukuk Postası 2019
Diğer Ocak 2019
Hukuk Postası 2018
Yayınlar
Hukuk Postası 2018
Diğer Ocak 2018
Hukuk Postası 2017
Yayınlar
Hukuk Postası 2017
Diğer Ocak 2017
Hukuk Postası 2016
Yayınlar
Hukuk Postası 2016
Diğer Ocak 2016
Hukuk Postası 2015
Yayınlar
Hukuk Postası 2015
Diğer Ocak 2015
Hukuk Postası 2014
Yayınlar
Hukuk Postası 2014
Diğer Ocak 2014
Hukuk Postası 2013
Yayınlar
Hukuk Postası 2013
Diğer Ocak 2013
Hukuk Postası 2012
Yayınlar
Hukuk Postası 2012
Diğer Ocak 2012
Hukuk Postası 2011
Yayınlar
Hukuk Postası 2011
Diğer Ocak 2012
Hukuk Postası 2010
Yayınlar
Hukuk Postası 2010
Diğer Ocak 2011

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.