Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

31.07.2022 Merve Demirkaya
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında 05.05.2022 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 27.06.2022 tarihli ve 5751 sayılı Karar 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kararları 

 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 27.06.2022 tarihli ve 5752 sayılı Karar 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Vermekte Olan Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payına İlişkin 27.06.2022 tarihli ve 5752 sayılı Karar 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Mevzuat

 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.06.2022 tarihli ve 31875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.06.2022 tarihli ve 31875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.06.2022 tarihli ve 31876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.06.2022 tarihli ve 31876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun’un hükümleri değişik tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21), 30.06.2022 tarihli ve 31882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.07.2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.07.2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 187) 06.07.2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/22) 06.07.2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun’un maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • 7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği 08.07.2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), BTR (Jiangsu) New Material Technology Co. Ltd.’nin %100 iştiraki konumunda olan Changzou BTR New Material Co. Ltd.’nin; SK Innovation Co. Ltd., BTR JIANGSU ve EVE Asia Co. Ltd. tarafından ortak kontrol edilmesi ve Changzou BTR New Material Co. Ltd.’nin üreteceği üçlü katot malzemesinin SKI INNOVATION ile EVE ve bağlı şirketlerine tedarik edilmesi konusundaki ortak girişim anlaşmasına bireysel muafiyet tanıdı. (23.06.2022, 22-28/452-183)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Meritor Inc.’in tek kontrolünün Cummins Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.06.2022, 22-28/459-186)
 • Kurul, Grupo Konectanet, S.L.U ve Comdata S.p.A'nın tek kontrolünün Intermediate Capital Group plc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.06.2022, 22-28/457-185)
 • Kurul, Baker Hughes Company ile Saudi Arabian Industrial Investments Company tarafından kurulacak olan Baker Petrolite Saudi Company Limited unvanlı ortak girişim üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (23.06.2022, 22-28/451-182)
 • Kurul, Ay-mar Ticaret Ltd. Şti.’nin Trabzon ve Giresun'da bulunan 25 mağazasının kiracılık haklarının ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (23.06.2022, 22-28/449-181)
 • Kurul, Fonzip Yazılım A.Ş.’nin kontrolünde bulunan www.yuvarla.com internet sitesi, anılan siteye özgü gerekli altyapı ve yazılım ile “Yuvarla” markasının Papara Elektronik Para A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.06.2022, 22-29/487-196)
 • Kurul, Sojitz Corporation ve The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (30.06.2022, 22-29/486-195)
 • Kurul, Advarra Holdings Inc.’in dolaylı ortak kontrolünün, nihai olarak Blackstone Inc. ve Canada Pension Plan Investment Board tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.06.2022, 22-29/475-190)
 • Kurul, Ondura SAS’nin tek kontrolünün Kingspan Group Limited aracılığıyla Kingspan Group Plc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.06.2022, 22-29/475-190)

Enerji

 • Enerji Piyasası Kurulunun (“EPDK”) 23.06.2022 tarihli ve 11037 ve 11038 sayılı Kararları 29.06.2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 29.06.2022 tarihli ve 11043 sayılı Kararı 30.06.2022 tarihli ve 31882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu karar 01.07.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • EPDK’nın 30.06.2022 tarihli ve 11048, 11052, 11053, 11054, 11055 sayılı Kararları 01.07.2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
UEFA Finansal Fair Play Düzenlemeleri
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.