Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 30.04.2018 tarihli ve 2018/11687 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23.06.2018 tarihli ve 30457 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 04.06.2018 tarihli ve 2018/11945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.06.2018 tarihli ve 30460 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Katılım Öncesi Yardım Aracı - Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni- Kısım 2 Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Finansman Anlaşmasına Ek No.2’nin İlişik Notlarla Birlikte Onaylanması Hakkında 30.04.2018 tarihli ve 2018/11748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye - Mali Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu III. Dönem Toplantısı Tutanağının Onaylanması Hakkında 30.04.2018 tarihli ve 2018/11763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 04.06.2018 tarihli ve 2018/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türk - İspanyol Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında 14.05.2018 tarihli ve 2018/11785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 04.06.2018 tarihli ve 2018/11949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Notaların Onaylanması Hakkında 04.06.2018 tarihli ve 2018/11950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.06.2018 tarihli ve 30461 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 12.06.2018 tarihli ve 2018/11982 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 12.06.2018 tarihli ve 2018/11990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 14.05.2018 tarihli ve 2018/11816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.06.2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair 04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.06.2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 30.04.2018 tarihli ve 2018/11714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 23.06.2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 21.06.2018 tarihli ve 2018/11991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.06.2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.06.2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik 23.06.2018 tarihli ve 30457 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmeliğin çeşitli hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.06.2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2018/3) 29.06.2018 tarihli ve 30463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti’ne ilişkin tebliğ 29.06.2018 tarihli ve 30463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/4) 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 01.07.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.c) 30.06.2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 04.07.2018 tarihli ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.07.2018 tarihli 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 9) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. ile yetkili servisleri arasında imzalanması planlanan “Yedek Parça Dağıtım ve Yetkili Servis Sözleşmesi”nin Dacia markasının yedek parça ve bakım onarım hizmetlerinin nicel dağıtım sistemi esaslarına göre yürütülmesine ilişkin hükümlerinin 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile sağlanan grup muafiyetinden yararlanamayacağına, ilgili hükümlerin 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan koşulların tümünü karşılamaması nedeniyle Sözleşme’ye bireysel muafiyet de tanınamayacağına; Sözleşme’nin yedek parça ve bakım onarım hizmetlerinin nicel dağıtım sistemi esaslarına göre yürütülmesine ilişkin hükümlerinin Dacia markasını kapsamaması koşuluyla 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi. (21.06.2018, 18-20/354-175)
 • Kurul, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş., Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. arasında CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri A.Ş.’nin kurulmasına yönelik olarak imzalanan Sözleşme’ye işletme süresi (25 yıl) boyunca bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi. (05.07.2018, 18-22/376-184)
 • Kurul, Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından internet sitesinde “Sertifikalı Firma Başarı Performans Değerlendirmesi” listesinin paylaşılmasına yönelik uygulamaya 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (05.07.2018, 18-22/374-182)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, UBM ICC Fuarcılık ve Organizasyon Ticaret A.Ş., UBM İstanbul Fuarcılık ve Gösteri Hizmetleri A.Ş. ve UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.’nin tek kontrolünün, şirketlerin çoğunluk hissedarı UBM Plc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.06.2018, 18-20/354-175)
 • Kurul, SA-BA Endüstriyel Ürünler İmalat ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin VarrocCorp Holding B.V. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.06.2018, 18-20/352-173)
 • Kurul, Toyota Motor Corporation ve Conversions and Accessories Holding Company Limited arasında Toyota ve Lexus markalı araçlar için aksesuar geliştirme, üretme, montaj ve tedariki amacıyla bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (21.06.2018, 18-20/351-172)
 • Kurul, Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. tarafından Baracuda Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin devralınması işlemine izin verdi. (21.06.2018, 18-20/350-171)
 • Kurul, OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Yapısan Elektrik Üretim A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.06.2018, 18-20/348-170)
 • Kurul, Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. ve Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak kontrolünde bulunan Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin tek kontrolünün Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.06.2018, 18-21/366-181)
 • Kurul, Adient plc’nin hisselerinin tamamına sahip olduğu iştiraki Adient US LLC ile The Boeing Company arasında Adient Aerospace, LLC unvanlı bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (28.06.2018, 18-21/364-180)
 • Kurul, XL Group Ltd.’nin tek kontrolünün AXA S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.06.2018, 18-21/362-179)
 • Kurul, Federal Mogul LLC’nin tek kontrolünün Tenneco Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.06.2018, 18-21/361-178)
 • Kurul, Trenkwalder Eurasia & Middle East Holding GmbH tarafından kontrol edilen TRY Grup Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve iştiraklerinin hisselerinin tamamının Ahmet NURDAĞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (05.07.2018, 18-22/392-BD)
 • Kurul, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin mülkiyetinde olan Gebze Center Alışveriş Merkezi, otel binası ve ticari alandan oluşan yapı topluluğu ve menkullerin Seyir Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (05.07.2018, 18-22/385-189)
 • Kurul, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ve Daimler AG tarafından beş iş kolundaki otomobil paylaşım hizmetleri, yolculuk paylaşım hizmetleri, park hizmetleri, şarj hizmetleri ve diğer (talep üzerine verilen) mobilite hizmetlerinin bir araya getirilerek beş ortak girişim ve ilgili markaları yönetmek ve lisanslama faaliyetlerini yürütmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (05.07.2018, 18-22/380-187)
 • Kurul, GlobalLogic Holdings Limited üzerinde Partners Group AG ve Canadian Pension Plan Investment Board tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (05.07.2018, 18-22/375-183)

Enerji

 • 2018 Nisan Ayı Doğal Gaz Piyasası, LPG Piyasası, Elektrik Piyasası ve Petrol Piyasası Sektör Raporları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) web sitesinde, 28.06.2018 tarihinde yayımlandı.
 • Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.07.2018 tarihli 30473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.