Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020

% 0

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair 29.04.2020 tarihli 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.04.2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 04.05.2020 tarihli 2485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.05.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 08.05.2020 tarihli 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar başlıklı 08.05.2020 tarihli 2506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimine Ek 11.05.2020 tarihli 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 11.05.2020 tarihli ve 31124 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında 12.05.2020 tarihli 2537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.05.2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek 19.05.2020 tarihli 2565 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.05.2020 tarihli ve 31132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 399) 22.04.2020 tarihli ve 31107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.04.2020 tarihli ve 31108 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 • İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8) 02.05.2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9) 02.05.2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) 05.05.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2) 05.05.2020 tarihli ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ, 02.07.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik 07.05.2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 08.05.2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) 08.05.2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) 08.05.2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Yönetmelik’in maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/7) 13.05.2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.05.2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.05.2020 tarihli ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/8) 15.05.2020 tarihli ve 31128 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 16.05.2020 tarihli ve 31129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 20.05.2020 tarihli ve 31132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararları

 • Dernek, Vakıf ve Sendikaların Sicile Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 22.04.2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı 09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Kurul, Siyam Petrolcülük San. ve Tic. A.Ş.’nin bildirime konu akaryakıt bayilik sözleşmelerinden intifalı olmayan sözleşmenin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına; intifalı olan sözleşmenin, 21. maddesinde yer alan süreye ilişkin hükümlerinin sözleşme süresinin beş yılı aşamayacağını ifade edecek şekilde düzenlenmesi koşuluyla, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanacağına karar verdi. (07.05.2020, 20-23/300-146)
 • Kurul, Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği tarafından yapı kimyasalları sektöründe yer alan ürünlerin mevzuata ve belgelendirmeye uygunluğunun kontrolü amacıyla kurulacak piyasa denetim sistemine ilişkin İMKTS - Yapı Kimyasalları Sistemine Katılım Protokolü’ne, 4054 sayılı Kanun’un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi. (07.05.2020, 20-23/293-141)

Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Teklas Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mitsuba Teklas Turkey Otomotiv A.Ş.'de sahip olduğu payların Mitsuba Corporation tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (30.04.2020, 20-21/288-BD)
 • Kurul, Luxi Chemical Group Co., Ltd.’nin tek kontrolünün Sinochem Investment (Liaocheng) Co., Ltd. aracılığıyla Sinochem Investment Development Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2020, 20-21/285-139)
 • Kurul, Reliance Industries Limited’in tek kontrolünde olan Reliance BP Mobility Limited’in ortak kontrolünün BP Global Investments Limited aracılığıyla BP plc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2020, 20-21/284-138)
 • Kurul, Thyssenkrupp Elevator AG’nin ortak kontrolünün, Advent International Corporation’ın bağlı şirketleri tarafından yönetilen fonlar ve Cinven Capital Management (VIII) General Partner Limited’in yönettiği fonlar tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2020, 20-21/283-137)
 • Kurul, Metso Oyj’nin mineral faaliyetinin Outotec Oyj tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2020, 20-21/279-136)
 • Kurul, Ingenico Group S.A.’nın tek kontrolünün Worldline S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2020, 20-21/279-133)
 • Kurul, Johnson Controls International plc’nin Güç Çözümleri iş kolunun tek kontrolünün Brookfield Asset Management Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (30.04.2020, 20-21/278-132)
 • Kurul, Neova Sigorta A.Ş.’nin tek kontrolünün Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (04.05.2020, 20-22/292-140)
 • Kurul, T Systems Telekomünikasyon Ltd. Şti.’nin hisselerinin tamamının Deutsche Telekom Business Solutions GmbH tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (07.05.2020, 20-23/304-BD)
 • Kurul, Fio Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Pietro Fiorentini S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.05.2020, 20-23/301-147)
 • Kurul, LLC NTC Intourist, LLC Touroperator Intourist ve ITC Enterprises Limited’in tek kontrolünün AX Girişim Danışmanlığı A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (07.05.2020, 20-23/294-142)
 • Kurul, Societe General S.A. tarafından kontrol edilen ALD S.A. ile Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (14.05.2020, 20-23/309-149)

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.