Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020

% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 11.12.2020 tarihli ve 3300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 12.12.2020 ve 31332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 24.11.2020 tarihli ve 3202 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.11.2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkındaki 30.11.2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.12.2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.12.2020 tarihli ve 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.12.2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • İthalat Rejimi Kararına Ek 16.12.2020 tarihli ve 3308 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 17.12.2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevzuat

 • Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34) 21.11.2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar 25.11.2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği 27.11.2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 27.11.2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/17) 27.11.2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7257 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.12.2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik 04.12.2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.12.2020 tarihli ve 31330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 169) 17.12.2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2021 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) 18.12.2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik 19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rekabet Kurulu Kararları

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. tarafından dağıtımı yapılan bira ürünleri, Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'nin gazsız/gazlı içecek ürünleri ve Redbull Gıda Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin enerji içecekleri bakımından Tum İÇTUR Kiralama ve Yönetim İşletme Hizmetleri A.Ş. tarafından getirilmesi planlanan mutlak olmayan kısmi münhasırlık düzenlemeleri için bira sektöründe merkezi alım söz konusu olduğunda iki yıllık bir süre için rekabet etmeme yükümlülüğü getirilmesi halinde bireysel muafiyet verilebileceğine, gazsız içecekler sektörü için öngörülen beş yılı aşmayan rekabet yasağının 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına, gazlı içecekler sektörü bakımından ihale yöntemiyle alım yapan noktalara iki yıllık rekabet etmeme yükümlülüğü getirilmesi halinde bireysel muafiyet verilebileceğine, enerji içecekleri bakımından da iki yıllık bir süre için rekabet etmeme yükümlülüğü getirilmesi halinde bireysel muafiyet verilebileceğine karar verdi. (20-51/701-310, 26.11.2020)
 • Kurul, Zurich Sigorta A.Ş. ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında akdedilen “Hayat Dışı Sigorta Acentelik Sözleşmesi”ne bireysel muafiyet tanıdı. (20-52/735-326, 03.12.2020)
 • Kurul, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ile KVK Teknoloji Ürünleri ve Tic. A.Ş. ve Genpa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. arasında akdedilen "Distribütörlük ve Cihaz İşbirliği Sözleşmesi" ve "Distribütörlük ve Cihaz İşbirliği Sözleşmesi'nin Değişikliğine İlişkin Ek Sözleşme-3"e bireysel muafiyet tanıdı. (20-52/723-320, 03.12.2020)

 Birleşme ve Devralmalar

 • Kurul, Halk Bankası A.Ş.’nin Türk P ve I Sigorta A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından devralınması işleminin kontrolde değişikliğe yol açmaması nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 6. maddesi uyarınca kapsamda olmadığına karar verdi. (20-51/714-BD, 26.11.2020)
 • Kurul, Tezman Grubu tarafından kontrol edilen SelJel Jelatin Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ortak kontrolünün GELITA Internationale Gesellschaft Gelatine mbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-51/720-318, 26.11.2020)
 • Kurul, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin tek kontrolünün QTerminals W.L.L tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-51/708-316, 26.11.2020)
 • Kurul, Unico Logistics Co., Ltd.’nin tek kontrolünün DP World FZE tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-51/707-315, 26.11.2020)
 • Kurul, Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited ve Hitachi Capital Corporation’ın tüm iş kollarını entegre etmek amacıyla birleşmesi işlemine izin verdi. (20-51/706-314, 26.11.2020)
 • Kurul, Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin tek kontrolünün TPAY Mobile FZ LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-51/705-313, 26.11.2020)
 • Kurul, Venator Materials Plc. hisselerinin bir kısmının SK Capital Investment V, Ltd.’nin yönettiği yatırım fonları tarafından, SK Praetorian Holdings, LP aracılığıyla Huntsman International LLC’den dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (20-51/703-311, 26.11.2020)
 • Kurul, Pioneer UK Midco 1 Limited’in ortak kontrolünün Kohlberg &Co., L.L.C., Mubadala Investment Company PJSC ve Partners Group AG. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-51/700-309, 26.11.2020)
 • Kurul, Vista Equity Partners Management, LLC ile NEC Corporation tarafından bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (20-51/697-308, 26.11.2020)
 • Kurul, Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.’nin tek kontrolünün Birlesik Holding Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-52/734-325, 03.12.2020)
 • Kurul, Ahlstrom-Munksjö Oyj ve iştiraklerinin tek kontrolünün Bain Capital Investors L.L.C. tarafından yönetilen Bain Capital Europe Fund V, SCSp. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-52/731-324, 03.12.2020)
 • Kurul, Condor Flugdienst GmbH ve iştiraklerinin tek kontrolünün, SG Luftfahrt GmbH aracılığıyla Team Treuhand GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-52/730-323, 03.12.2020)
 • Kurul, Rocket Topco Limited ve iştiraklerinin ortak kontrolünün Hg Capital LLP ile KKR&Co. Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-52/726-322, 03.12.2020)
 • Kurul, M.T. Plastik A.Ş.’nin tek kontrolünün Simona AG tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-52/725-321, 03.12.2020)
 • Kurul, Insight Venture Management, LLC tarafından kontrol edilen InhabitIQ LLC’nin ortak kontrolünün The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-52/722-319, 03.12.2020)
 • Kurul, Taiyuan Iron and Stell (Group) Company Ltd.'nin tek kontrolünün China Baowu Steel Group Corporation Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-53/743-331, 10.12.2020)
 • Kurul, Hexion Inc’in fenolik özel reçineler iş kolunun ortak kontrolünün Fusion UK Holding Ltd aracılığıyla Black Diamond Capital Management L.L.C ve Investindustrial S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-53/742-330, 10.12.2020)
 • Kurul, Forcepoint LLC’nin tek kontrolünün Francisco Partners Management LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-53/740-328, 10.12.2020)
 • Kurul, Francisco Partners Management LP’nin yönettiği fonların kontrolünde bulunan SmartBear Software, Inc.’in ortak kontrolünün Vista Equity Partners Management, LLC’nin yönettiği fonlar tarafından devralınması işlemine izin verdi. (20-53/739-327, 10.12.2020)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.12.2020 tarihli ve 9760 sayılı kararı 04.12.2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.12.2020 tarihli ve 9745 sayılı kararı 08.12.2020 tarihli ve 31328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.12.2020 tarihli ve 9754 sayılı kararı 08.12.2020 tarihli ve 31328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10.12.2020 Tarihli ve 9795 Sayılı Kararı 16.12.2020 tarihli ve 31336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.