Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2022

Mart 2022 Merve Demirkaya
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

 • Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) Finansman Anlaşmasının Tadiline İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Teati Edilen Ekli Mektupların Onaylanması Hakkında 23.02.2022 tarihli ve 5201 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • 6478 Sayılı Kanun’la Katılmamız Uygun Bulunan Ekli 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamıza İlişkin 24.02.2022 tarihli ve 5232 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 25.02.2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haiti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 24.02.2022 tarihli ve 5234 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 25.02.2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

 • Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 23.02.2022 tarihli ve 5208 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 23.02.2022 tarihli ve 5207 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin 23.02.2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar 21.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 • Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun Yürürlük Tarihinin 11 Nisan 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında 24.02.2022 tarihli ve 5235 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 25.02.2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 28.02.2022 tarihli ve 5249 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 03.03.2020 tarihli ve 5253 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 04.03.2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 14.03.2022 tarihli ve 5303 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 15.03.2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İşbu Karar 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına Dair 17.03.2022 tarihli ve 5315 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 18.03.2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/7) 23.02.2022 tarihli 31759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 25.02.2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İlgili Tebliğ 15.03.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.02.2022 tarihli ve 31762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında No’lu Tebliğ’de (VII-128.7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.e) 02.03.2022 tarihli ve 31766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında 2010/4 No’lu Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında 2022/2 No’lu Tebliğ (Sayı: 2022/2) 04.03.2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İlgili Tebliğ 04.05.2022 tarihinde yürürlüğe girer.
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2022/8) 06.03.2022 tarihli ve 31770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9) 07.03.2022 tarihli ve 31771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/10) 07.03.2022 tarihli ve 31771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.03.2022 tarihli ve 31774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin (İhracat: 2006/7)‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2022/3) Tebliğ 11.03.2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/12) 14.03.2022 tarihli ve 31778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.03.2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

 • Rekabet Kurulu (“Kurul”), WCX Asset Hold Trust, WCX AHT Pty Ltd., WCX Project Hold Trust ve WCX PHT Pty Ltd.’nin ortak kontrolünün Tawreed Investments Limited tarafından Sydney Transport Partners konsorsiyumu aracılığıyla dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (24.02.2022, 22-10/146-61)
 • Kurul, Sisal S.p.A’nın tek kontrolünün Flutter Entertainment plc tarafından devralınması işlemine izin verdi. (24.02.2022, 22-10/145-60)
 • Kurul, Ferro Corporation’ın tek kontrolünün ASP Prince Holdings Inc. aracılığıyla American Securities LLC tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (24.02.2022, 22-10/145-59)
 • Kurul, Trilantic Europe VI GP S.à.r.l. tarafından kontrol ettiği ekonomik birimler Girasol Investments, S.A. ve Global Aduar, S.L aracılığıyla, Grupo Gransolar S.L’nin paylarının tamamının devralınması ve satıcıların bazılarının (Yeniden Yatırımcı) kapanış tarihinde Global Aduar, S.L’ye bir kısım özsermaye payı ile yeniden yatırım yapmaları işlemi sonucunda ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi. (24.02.2022, 22-10/145-58)
 • Kurul, LSFX Flavum Topco, S.L.’nin tek kontrolünün The Carlyle Group Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (24.02.2022, 22-10/145-57)
 • Kurul, CyrusOne, Inc. üzerinde KKR & Co. Inc. ile Global Infrastructure Management LLC tarafından dolaylı ortak kontrol kurulması işlemine izin verdi. (24.02.2022, 22-10/145-56)
 • Kurul, Multi Trabzon Emlak Geliştirme ve Yatırım A.Ş’nin tek kontrolünün Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.03.2022, 22-11/171-70)
 • Kurul, Çanakçı HES Elektrik Üretim AŞ’nin tüm paylarının ve tek kontrolünün, Makyol International Project Investments Holding B.V. aracılığıyla Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi. (03.03.2022, 22-11/171-64)
 • Kurul, Ova Un Fabrikası A.Ş.’nin bir kısım hissesinin Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (10.03.2022, 22-12/188-BD)
 • Kurul, Greif Flexibles Asset Holding B.V. ve Greif Flexibles Trading Holding B.V.’nin tek kontrolünün Gulf Refined Packaging for Industrial Packaging Company Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.03.2022, 22-12/198-83)
 • Kurul, Accell Group N.V.’nin dolaylı tek kontrolünün Sprint BidCo aracılığıyla KKR & Co. Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.03.2022, 22-12/197-82)
 • Kurul, SNTNL üzerindeki ortak kontrolün ADT LLC ve Ford Next LLC tarafından devralınmasıyla SNTNL LLC adında tam işlevsel bir ortak girişim oluşturulması işlemine izin verdi. (10.03.2022, 22-12/196-81)
 • Kurul, Rönesans REY Endüstriyel Yatırımları A.Ş. ile Stolthaven Terminals B.V. tarafından sıvı yük depolama terminali ve bağlantılı iskelelerin inşası ve işletimi alanlarında iştigal etmek üzere bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (10.03.2022, 22-12/195-80)
 • Kurul, Safran Aerosystems Arresting Systems işkoluna ait malvarlıklarının tek kontrolünün Curtiss-Wright Flow Control Service, LLC ve yeni kurulacak Fransa menşeli bir teşebbüs aracılığıyla Curtiss-Wright Corporation tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.03.2022, 22-12/183-77)
 • Kurul, Saudi Arabian Industrial Investments Company ile SeAH Changwon Integrated Special Steel Corporation tarafından tam işlevsel bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (10.03.2022, 22-12/182-76)
 • MBCC Group’un tek kontrolünün Sika International AG aracılığıyla Sika AG tarafından devralınması işlemine izin verildi. (10.03.2022, 22-12/180-75)
 • Kurul, FutureLife a.s.’nin ortak kontrolünün, dolaylı olarak CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ve Hartenberg Holding s.r.o tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.03.2022, 22-12/179-74)
 • Kurul, Ekaterra B.V.’nin tek kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (10.03.2022, 22-12/178-73)
 • Kurul, Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart’ın tek kontrolünde bulunan Volkswagen Grubu'nun dolaylı iştiraki A4nXT GmbH ile Lufthansa Grubu'nun kontrolünde bulunan Lufthansa Industry Solutions AS GmbH tarafından Avrupa Ekonomik Alanı’nda bilgi teknolojileri danışmanlığı ve bilgi teknolojileri yan hizmetleri alanında faaliyet gösterecek bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine izin verdi. (10.03.2022, 22-12/177-72)

Enerji

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (“EPDK”) 24.02.2022 tarihli ve 10811, 10812 ve 10814 sayılı Kararları 26.02.2022 tarihli ve 31762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 24.02.2022 tarihli ve 10817 sayılı Kararı 01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 28.02.2022 tarihli ve 10818, 10819 ve 10820 sayılı Kararları 01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 03.03.2022 tarihli ve 10826 ve 10827 sayılı Kararları 05.03.2022 tarihli ve 31769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 24.02.2022 tarihli ve 10806 ve 10807 sayılı Kararları 11.03.2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 10.03.2022 tarihli ve 10832, 10834, 10841 ve 10842 sayılı Kararları 12.03.2022 tarihli ve 31776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 17.03.2022 tarihli ve 10847-1, 10847-2 ve 10866 sayılı Kararları 18.03.2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 • EPDK’nın 17.03.2022 tarihli ve 10859 ve 10861 sayılı Kararları 19.03.2022 tarihli ve 31783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Hukuk Postası
Kararda Hatalı Gösterilen Kanun Yolu Süresi İçinde Yapılan Başvurunun İncelenmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı

İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“İBBGK”) 2021/5 E. 2023/2 K. sayılı 28.04.2023 tarihli İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı’yla (“Karar”) hukuk davalarında hükümde kanun yolu süresinin hatalı olarak uzun gösterilmesi halinde, hatalı gösterilen süre içerisinde yapılan kanun yolu başvurusunun...

Diğer 30.09.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında 06/04/2023 Tarihinde İmzalanan Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 14.09.2023 tarihli ve 7611 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15.09.2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.09.2023
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
Hukuk Postası
Miras Hukukumuzun Karıştırılan İki Kavramı: Tereke Yöneticisi ve Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi

Miras hukukumuzun temeli sayılabilecek olan tereke kavramı, bir kimsenin ölümü sonrasında kendisine ait olan mal, hak ve borçlarının tamamını işaret eden bir kavramdır. Tarih içerisinde insanoğlu kimi zaman dini inanışları gereği geride kalan ve değer atfettiği eşyaları ile gömülürken zaman ilerledikçe terekenin...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 21.07.2023 tarihli ve 7393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22.07.2023 tarihli ve 32256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.08.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında 06.04.2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması 04.07.2023 tarihli ve 32238 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 31.07.2023
Miras Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri miras bırakanın mirasçısı ya da üçüncü kişiyle gerçekleştirdiği ölüme bağlı tasarruf içeren sözleşmelerdir. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmasını istediği emirlerini içeren bir hukuki işlemdir. Ölüme bağlı tasarruf kavramı iki anlamda kullanılır; maddi...

Diğer 30.06.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2023

2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 06.06.2023 tarihli ve 7302 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 07.06.2023 tarihli ve 32214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.06.2023
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı
Hukuk Postası
Kadının, Eşinin Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Kanun Hükmü Kaldırıldı: Anayasa Mahkemesi’nin 22.02.2023 Tarihli Kararı

28 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin (“AYM”) 22.02.2023 tarihli, E.: 2022/155-K.: 2023/38 sayılı kararı (“Karar”) ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) kadının evlendiğinde eşinin soyadını almasını zorunlu kılan 187. maddesinin birinci cümlesi kaldırıldı. Bu çalışmada...


Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2023

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasındaki Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7158) 25 Nisan 2023...

Diğer 31.05.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2023

Kuzey Atlantik Antlaşması’na Finlandiya Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında 01.04.2023 tarihli ve 7025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.04.2023 tarihli ve 32151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.04.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2023

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 08.03.2023 tarihli ve 6913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 09.03.2023 tarihli...


Diğer 31.03.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2023

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31.12.2022 tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında 25.01.2023 tarihli ve 6728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi...

Diğer 28.02.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2023

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6647) 06 Ocak 2023 tarihli ve 32065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi...

Diğer 31.01.2023
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması- Ek Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 23.11.2022 tarihli ve 6416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı...

Diğer 31.12.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında 19.10.2022 tarihli ve 6238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.10.2022 tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...

Diğer 30.11.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2022

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 12.08.2022 ve 31.08.2022 tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan...

Diğer 31.10.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanması Hakkında Mutabakat Muhtırasının 1 Ocak 2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında 15.09.2022 tarihli ve...

Diğer 30.09.2022
Influencer Sözleşmeleri
Hukuk Postası
Influencer Sözleşmeleri

Sosyal medyanın modern bir kitle iletişim aracına dönüşmesi ile birlikte, reklamcılık ve pazarlama kavramları da yeni bir boyut kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden takipçi kitlelerini "etkileyerek" çeşitli ürün ve hizmetleri tanıtan influencer'lar (diğer bir deyişle, sosyal medya etkileyicileri), yeni nesil reklam...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2022

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkındaki 20.07.2022 tarihli ve 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022 tarihli ve...

Diğer 31.08.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2022

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’ne İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında...

Diğer 31.07.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2022

2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 23.05.2022 tarihli ve 5596 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer 30.06.2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı...


Diğer Mayıs 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2022
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı
Hukuk Postası
Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştırma Amacına Uygun Kullanılmaması Hakkında Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 29.09.2021 tarihli ve 2018/357 başvuru numaralı kararında (“Karar”) yaptığı inceleme sonucunda, başvurucunun toplu konut yapımı amacıyla kamulaştırılan taşınmazlarının kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması...

Diğer Mart 2022
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2022
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2021
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2020
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2019
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2018
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Nisan 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mart 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ocak 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Şubat 2017
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Kasım 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Aralık 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Eylül 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ekim 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Temmuz 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Ağustos 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Haziran 2016
Hukuk Postası
Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2016
Hukuk Postası
Nişanlanmaya Şekil Şartı Mı Geldi?
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi
Hukuk Postası
Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 101. maddesinde tanımlandığı üzere, vakıflar; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Vakıflar “ideal amaçlı” tüzel kişilerdir. Bir başka deyişle, vakıflar kazanç paylaşma amacı...

Diğer Kasım 2017
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Türkiye Varlık Fonu
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.