Güncel Hukuki Gelişmeler Mayıs 2022

Mayıs 2022 İlbey Kolaylı
% 0

Milletlerarası Antlaşmalar

  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5520 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında 23.04.2022 tarihli ve 5525 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.04.2022 tarihli ve 31819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararları

  • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.04.2022 tarihli ve 5444 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 20.04.2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 20.04.2022 tarihli ve 5478 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.04.2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
  • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.05.2022 tarihli ve 5548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat

  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) 21.04.2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
  • Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/17) 23.04.2022 tarihli ve 31818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Tebliğ’in hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
  • 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26.04.2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.04.2022 ve 31823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.04.2022 tarihli ve 31824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/18) 11.05.2022 tarihli ve 31832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girer.
  • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/13) 13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/14) 13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) 14.05.2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) 14.05.2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Birleşme ve Devralmalar

  • Rekabet Kurulu (“Kurul”), Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ve Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin tek kontrolünün Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemine izin verdi. (21.04.2022, 22-18/298-132)
  • Kurul, Sigma Luxco 2 S.à r.l ve King TopCo Limited’in ortak kontrolünün nihai olarak Montagu Private Equity LLP ve Hg Capital LLP tarafından devralınması işlemine izin verdi.(21.04.2022, 22-18/298-132)
  • Kurul, Jorf Fertilizer Company III, S.A.’nın ortak kontrolünün OCP S.A. ve KAES Phosphate Holdings, LLC aracılığıyla nihai olarak Koch Industries, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.(21.04.2022, 22-18/297-131)
  • Kurul, Luminator Group LLC’nin oy haklarının tek kontrolünün, tamamı Blackstone Inc’e ait olan ve onun tarafından kontrol edilen Blackstone Alternative Credit Advisors LP ile Blackstone veya bağlı kuruluşları tarafından yönetilen veya tavsiye edilen bağlı şirketleri ve fonları aracılığıyla dolaylı olarak devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (28.04.2022, 22-20/340-BD)
  • Kurul, Tenneco Inc.’nin üzerindeki tek kontrolün Apollo Management L.P.’nin bağlı şirketleri tarafından yönetilen Pegasus Holdings III, LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.04.2022, 22-20/339-148)
  • Kurul, Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin; İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., IST Bilişim Teknolojileri A.Ş., TAYA Liman İşletmesi A.Ş., TAYA Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri A.Ş. ve İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. tarafından devralınması işlemine ve Murathan Doruk GÜNAL ve Turhan Serdar BACAKSIZ’ın, TAYA Yolcu Hizmetleri A.Ş. ve TAYA Petrol Yatırımları A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin Mehmet KALYONCU ve Cengiztur Turizm A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’nde bulunan paylarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi. (28.04.2022, 22-20/338-146; 22-20/338-147; 22-20/338-BD)
  • Kurul, Oman Insurance Company kontrolünde bulunan Dubai Starr Sigorta A.Ş.’nin hisselerinin tamamının, VHV Reasürans A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.04.2022, 22-20/337-145)
  • Kurul, B.C. Jindal (Jindal) ailesinin plastik film işkolunun ortak kontrolünün Jindal grup şirketi olan Jindal Poly Films Limited ve Brookfield Asset Management Inc. tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Project Holdings Fourteen Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.04.2022, 22-20/324-114)
  • Kurul, Refresco Deutschland Holding GmbH’nin ortak kontrolünün KKR & Co. Inc.’in Pegasus BidCo B.V aracılığıyla dolaylı olarak KKR&Co. Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.04.2022, 22-20/323-143)
  • Kurul, Daimler Truck AG, Traton SE (iştiraki Traton International S.A. aracılığıyla) ve Aktiebolaget Volvo (iştiraki Volvo Energy AB aracılığıyla) tarafından batarya-elektrikli ağır hizmet kamyonları ve otobüsler için yüksek performanslı şarj ağı kurulması ve geliştirilmesine yönelik faaliyet gösterecek yeni bir ortak girişim kurulması işlemine izin verdi. (28.04.2022, 22-20/320-142)
  • Kurul, Royal Boskalis Westminster N.V.’nin tek kontrolünün Hal Investments B.V tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.04.2022, 22-20/319-141)
  • Kurul, Prima Assicurazioni S.p.A’nın ortak kontrolünün The Carlyle Group Inc. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (28.04.2022, 22-20/315-139)
  • Kurul, Nynas AB’nin dolaylı tek kontrolünün Davidson Kempner Capital Management LP tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verdi. (28.04.2022, 22-20/314-138)
  • Kurul, Phillips 66 ve H2 Energy Europe AG tarafından NewCo adlı ortak girişiminin kurulması işlemine izin verdi. (28.04.2022, 22-20/313-137)
  • Kurul, Gavilon Agriculture Investment, Inc.’in tek kontrolünün Viterra Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi. (28.04.2022, 22-20/311-136)
  • Kurul, YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin ortak kontrolünün Ferrovial Airports International SE aracılığıyla Ferrovial, S.A. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. (12.05.2022, 22-21/358-BD)
  • Kurul, Impala Bidco S. à r.l.’ın dolaylı ortak kontrolünün Hg Capital LLP, EQT Fund Management S.à.r.l. ve TA Associates Management LP tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.05.2022, 22-21/354-152)
  • Kurul, Citrix Systems, Inc. ve TIBCO Software, Inc.’nin ortak kontrolünün dolaylı olarak Elliott Investment Management L.P. ve Vista Equity Partners Management, LLC tarafından devralınması işlemine izin verdi. (12.05.2022, 22-21/344-149)

Enerji

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 21.04.2022 tarihli ve 10940 sayılı Kararı, 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
  • EPDK’nın 28.04.2022 tarihli ve 10952 sayılı Kararı, 29.04.2022 tarihli ve 31824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • EPDK’nın 28.04.2022 tarihli ve 10950, 10957 ve 10961 sayılı Kararları, 30.04.2022 tarihli ve 31825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
  • EPDK’nın 12.05.2022 tarihli ve 10971, 10973 sayılı Kararları 13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
  • EPDK’nın 18.05.2022 tarihli ve 10978 sayılı Kararı, 19.05.2022 tarihli ve 31840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın bu makale kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz veya başka bir suretle yayılamaz. Kaynak gösterilmeksizin veya Erdem & Erdem’in yazılı izni alınmaksızın oluşturulan içerikler takip edilmekte olup, hak ihlalinin tespiti halinde yasal yollara başvurulacaktır.

Diğer İçerikler

Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Hukuk Postası
Endüstri 4.0 ve Hukuki Etkileri
Diğer Haziran 2017
Hukuk Postası
Türkiye Varlık Fonu
Diğer Şubat 2017
Hukuk Postası

Yaratıcı hukuk çözümleri için iletişime geçin.